کد خبر: 11569

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/17

اجلاس سراسري روساى دانشگاهها و مراکز پژوهش و فناوري برگزار شد

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

در هشتاد و ششمین اجلاس روسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری، عملکرد آموزش عالی، تحقیقات و فناوری کشور در دولت یازدهم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و برنامه های آینده مبتنی بر احکام برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و با رویکرد مواجهه با عمده ترین مسائل پیش رو به اجمال مطرح شد.

یکم-نسبت به حفظ و تثبیت جایگاه قانونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مبتنی بر قوانین خاص و عام موضوعه و جلوگیری از دخالت نهادهای غیر مسئول و تداخل و موازی کاری در امور مربوط اهتمام کرده و باب هرگونه تداخل در سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا از یک سو و رانت خواهی در بهره گیری از تقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی از سوی دیگر، با هدف حفظ و تامین مصالح ملی مسدود کنند.

دوم- با بهره گیری از اختیارات قانونی نسبت به عملیاتی کردن احکام برنامه ششم توسعه از طریق گسترش همکاری ها و تعاملات علمی بین المللی اقدام نمایند.

سوم- با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و بازنگری در ترکیب، وظایف و کارکرد های هیات های امنا از یک سو و فعال سازی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از سوی دیگر، زمینه استفاده بیش از پیش دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی و فناوری را از اختیارات قانونی موجود فراهم سازند.

چهارم- اصلاح نظام سنجش و پذیرش دانشجو، بازنگری ساختار و فرایندهای جذب هیات علمی و تدوین و بازنگری برنامه های درسی دانشگاهی را در چارچوب سیاست های واگذاری اختیارات حوزه های ستادی به دانشگاه ها عملی کنند و همزمان تقویت و پیشبرد برنامه های نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت را در اولویت برنامه های اجرائی خود قرار دهند.

پنجم- اصلاح و روان سازی مقررات، رویه ها و شیوه نامه ها را با هدف پرهیز از کاغذ بازی های پر هزینه و وقت گیر، برداشتن دیوار های تصنعی بین دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز علمی داخل و تسهیل برقراری ارتباط و همکاری علمی مشترک بین موسسه های داخل و مراکز علمی معتبر خارج در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه