کد خبر: 7044

تاریخ بروزرسانی : 1396/06/08

اصلاحیه پذیرش دکترای بدون آزمون ۹۶ دانشگاه رازی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

جدول رشته – گرایش های دارای پذیرش دکترای بدون آزمون سال ۱۳۹۶ دانشگاه رازی کرمانشاه به صورت زیر اصلاح شد.

ردیف عنوان رشته گرایش ردیف عنوان رشته گرایش
۱ ژئومورفولوژی مدیریت محیطی ۳۰ مهندسی عمران سازه
۲ آب و هوا شناسی مخاطرات آب و هوایی ۳۱ مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
۳ علوم اقتصادی اقتصاد سنجی ۳۲ مهندسی عمران ژئوتکنیک
۴ علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی ۳۳ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات
۵ کار آفرینی   ۳۴ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
۶ روان شناسی   ۳۵ مهندسی شیمی
۷ تربیت بدنی- مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی و رسانه ها ۳۶ مهندسی کامپیوتر معماری سیستمهای کامپیوتری
۸ تربیت بدنی- مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی ۳۷ شیمی معدنی
۹ تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی ۳۸ علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی
۱۰ تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس ۳۹ ترویج و آموزش کشاورزی  
۱۱ زبان و ادبیات فارسی   ۴۰ مهندسی کشاورزی زراعت
۱۲ زبان و ادبیات عرب   ۴۱ علوم دامی تغذیه دام
۱۳ شیمی شیمی فیزیک ۴۲ گیاه پزشکی حشره شناسی کشاورزی
۱۴ شیمی شیمی آلی ۴۳ آموزش زبان انگلیسی  
۱۵ شیمی شیمی تجزیه ۴۴ زبان شناسی همگانی  
۱۶ شیمی شیمی کاربردی ۴۵ زبان و ادبیات انگلیسی  
۱۷ زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی ۴۶ فیزیولوژی ورزشی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
۱۸ زیست شناسی علوم جانوری-بیوسیستماتیک ۴۷ یادگیری حرکتی رفتار حرکتی
۱۹ زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی ۴۸ ژنتیک و به نژادی گیاهی  
۲۰ ریز زیست فناوری نانو بیو تکنولوژی ۴۹ فیزیک اتمی مولکولی
۲۱ ریاضی محض آنالیز ۵۰ علوم اقتصادی اقتصاد پولی
۲۲ ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات ۵۱ علوم اقتصادی توسعه اقتصادی
۲۳ آمار   ۵۲ علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی
۲۴ فیزیک حالت جامد ۵۳ نانو مواد معدنی  
۲۵ فیزیک فیزیک نظری ۵۴ بیوشیمی  
۲۶ فیزیک ذرات بنیادی      
۲۷ مهندسی برق الکترونیک      
۲۸ مهندسی برق مخابرات و موج      
۲۹ مهندسی برق      

 www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه