کد خبر: 9875

تاریخ بروزرسانی : 1396/05/11

اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان دکتری بدون آزمون دانشگاه سمنان

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

بر اساس اعلام دانشگاه سمنان، اسامی مشروحه ذیل به عنوان پذیرفته شدگان مشروط در مقطع دکتری (به صورت بدون آزمون)
 در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور وارد شده اند. روشن است پذیرش قطعی منعطف به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور
است. در خصوص اخبار مربوط به ثبت نام سامانه دانشگاه سمنان و سامانه سازمان سنجش آموزش کشور را به طور مرتب مورد بازبینی قرار دهند تا در جریان امور مربوطه قرار بگیرند. ضمناً، در صورت وجود هرگونه مشکل در لیست ذیل مراتب را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۶/۴/۲۶ به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه سمنان اعلام نماید.

کد متقاضی نام نام خانوادگی رشته تحصیلی رشته محل انتخابی
۸۵۰۲ طیبه شمسی مجموعه شیمی ۲۴۷۹ – دانشگاه سمنان /علوم پایه /شیمی -شیمی الی /روزانه
۸۵۰۳ منصور احمدی مقدم مجموعه حسابداری ۲۱۶۴ – دانشگاه سمنان /علوم انسانی /مدیریت صنعتی /روزانه
۸۵۰۴ محمدعلی عامری مجموعه زبان عربی ۱۱۸۵ – دانشگاه سمنان /علوم انسانی /زبان وادبیات عرب /روزانه
۸۵۰۷ سیدحسین فلاح مجموعه مهندسی مکانیک ۳۹۳۱ – دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی /روزانه
۸۵۱۰ عابد محب شاهدین مجموعه مهندسی هواوفضا ۳۸۸۱ – دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مهندسی مکانیک -دینامیک کنترل وارتعاشات /روزانه
۸۵۱۱ فهیمه نوحی مجموعه مهندسی مکانیک ۳۸۹۹ – دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مهندسی مکانیک -دینامیک کنترل وارتعاشات /روزانه
۸۵۱۳ مینا ربیع زاده مجموعه فیزیک ۳۱۲۱ – دانشگاه سمنان /علوم پایه /فیزیک /روزانه
۸۵۱۴ فرشته خراسانی مجموعه مهندسی عمران ۳۶۱۲ – دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مهندسی عمران -زلزله /روزانه
۸۵۱۵ فرزانه سعادتی مهندسی شیمی ۴۳۴۱ – دانشگاه سمنان /فنی ومهندسی /مهندسی شیمی /روزانه
ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه