کد خبر: 12225

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/10

افزایش جذب هیات علمی زنان در دانشگاهها

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

حجت الاسلام محمدرضا رضوان طلب  رئیس مرکز جذب وزارت علوم  بیان کرد: به دلیل توصیه وزیر علوم در گذشته  نسبت به افزایش حضور اعضای هیات علمی خانم در دانشگاه ها ،  مرکز جذب وزارت علوم نسبت به داوطلبان جذب هیات علمی خانم، حساسیت مثبت دارد.

رضوان طلب افزود: برخی از پرونده‌ها وجود دارند که اگه متقاضی آن، آقا باشد، جواب مثبت داده نمی شود ولی درصورت تقاضای خانم ها جواب مثبت داده می شود.

وی با اشاره به صحبتهای اخیر مشاور زنان وزیر علوم درباره وجود مانع برای جذب زنان در دانشگاهها ادامه داد : اگر چنین بحثی مطرح شده که در پذیرش متقاضیان جذب خانم در هیات مرکزی وزارت علوم مقاومت می شود، خلاف واقع است. بعید می دانم دانشگاه ها در پذیرش و جذب اعضای هیات علمی خانم مقاومت کنند چون این دید، دیدی نیست که ما احتمال بدهیم بین افرادی که در دانشگاه ها به عنوان هیات اجرایی حضور دارند وجود داشته باشد.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم درباره نسبت اعضای هیات علمی خانم به آقا در دانشگاه ها گفت: آمار دقیقی نداریم اما نسبت تعداد اعضای هیات علمی خانم به آقا در دانشگاه ها قابل قبول نیست، ما در بررسی های پرونده های جذب متقاضیان خانم، سعی مان این است که این نسبت را افزایش دهیم برای همین پرونده های جذب هیات علمی خانم را راحت تر پذیرش می کنیم.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه