کد خبر: 10952

تاریخ بروزرسانی : 1396/05/22

افزایش 68/4درصدی رشته‌ و گرایش های دانشگاه آزاد

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

معاون وزیر علوم اعلام کرد : دانشگاه آزاد در سال های گذشته ۶۸.۴ درصد افزایش رشته گرایش داشته است.

 به گفته دکتر شریعتی نیاسر در طی سالهای ۹۳ تا ۹۵ تعداد ۱۳۸۰ مجوز رشته محل به غیرانتفاعی ها، پنج هزار و ۶۰۹ مجوز رشته محل به دانشگاه آزاد و در مجموع هفت هزار رشته محل مجوز داده شد. در کل تعداد ۳ هزار و ۷۰۸ رشته محل به دولتی اختصاص یافته است.

در طی این سال ها صدور مجوزها باعث رشد فزاینده رشته محل ها شده است. همیشه تلاش بر این بوده است که رشته گرایش های غیرضروری را حذف کنیم

 بر همین اساس ۶۰ درصد رشته گرایش های دولتی ها ۶.۴ درصد رشته گرایش های غیرانتفاعی ها، ۲۷ درصد رشته گرایش پیام نوری ها و ۹۵ درصد رشته گرایش دستگاه های اجرایی را حذف کردیم ولی دانشگاه آزاد در سالهای گذشته ۶۸.۴ درصد افزایش رشته گرایش داشته است.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه