کد خبر: 16554

تاریخ بروزرسانی : 1396/08/06

اولویت های پژوهشی در حوزه بانک تجارت

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

طبق فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت پژوهش و فناوری تولید علم، فقط انتقال علم نیست؛ نوآوری علمی در درجه اوّلِ اهمیت است. این را من از این جهت می‏گویم که باید یک فرهنگ بشود. این نو اندیشی، فقط مخصوص اساتید نیست؛ مخاطب آن، دانشجویان و کلّ محیط علمی هم است. البته برای نوآوری علمی – که در فرهنگ معارف اسلامی از آن به اجتهاد تعبیر می‏شود – دو چیز برای دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتری لازم است: یکی قدرت علمی و دیگری جرأت علمی. البته قدرت علمی چیز مهمی است. هوش وافر، ذخیره علمی لازم و مجاهدت فراوان برای فراگیری، از عواملی است که برای به دست آمدن قدرت علمی، لازم است؛ اما این کافی نیست. 

نکته:

با توجه به اهمیت تحقیق و توسعه در سازمان ها، بانک تجارت به منظور توسعه امر پژوهش، با استقبال از ارایه موضوعات نوین و کاربردی، با بررسی طرحهای پژوهشی در حوزه بانکداری و در راستای استفاده از ظرفیت های علمی پژوهشگران و ارزش آفرینی و ارتقائ بهره وری در بانک، مبادرت به برونسپاری طرح های پژوهشی خود می نماید.

برای دریافت لیست عناوین اولویت های پژوهشی بانک تجارت در سال 96 کلیک کنید.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه