کد خبر: 10982

تاریخ بروزرسانی : 1396/06/12

اولین همایش ملی علوم و فناوری در توانمند سازی جمعیت شهر و روستا

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

سیاست ها و رسالت های تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و تبدیل آن به عنوان برترین دانشگاه نسل سوم و کارآفرین کشور و همچنین گذشت ربع قرن از آغاز تاسیس آن، بناست در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مزین گردیده است، با همراهی، همفکری و مشارکت اعضای خانواده بزرگ علمی کاربردی و سایر محققان، اندیشمندان و فعالان عرصه آموزش های مهارتی، در جهت تبادل اندیشه ها، تحقیقات و دستاوردهای کاربردی موجود، اولین همایش ملی توانمند سازی جمعیت شهر و روستا در محورهای مختلف برگزار شود. 
اولین همایش ملی علوم و فناوری در  توانمند سازی جمعیت شهر و روستا در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۶ در بشرویه برگزار می گردد.
الف) توانمند سازی جامعه در حوزه حقوق شهروندی:
حقوق شهروندی در آموزه های دین و فرهنگ، حقوق شهروندی در نظام حقوق داخلی و بین الملل، حقوق شهروندی و دادرسی قضائی، حقوق شهروندی و سازمانهای مردم نهاد، حقوق شهروندی و آسایش، رفاه و تامین اجتماعی، حقوق شهروندی و شهرداری ها، حقوق شهروندی در سلامت و محیط زیست
ب) توانمند سازی جامعه در حوزه مدیریت و اقتصاد :
مدیریت شهری و روستائی چالش های محیط زیست، مدیریت شهری و روستائی در بازیافت و پسماند، مدیریت شهری و روستائی در فناوری اطلاعات، مدیریت شهری و روستائی در صنعت، مدیریت شهری و روستائی در بحران و پدافند غیر عامل، اقتصاد و انرژی های پایدار، اقتصاد پولی و بانکی ایرانی اسلامی، اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
ت) توانمند سازی جامعه در حوزه کارآفرینی:
کارآفرینی توسعه، کارآفرینی-MBA، کارآفرینی سازمانی ، کارآفرینی و گردشگری، آموزش و ترویج کارآفرینی، کارآفرینی در بخش عمومی ، کارآفرینی و فناوری اطلاعات، کارآفرینی و خدمات کشاورزی، کارآفرینی و کسب و کار الکترونیکی، کارآفرینی دانشگاهی و دانشگاه کارآفرین.
ث) توانمندسازی جامعه در حوزه مهندسی فرهنگی :
جمعیت شناسی و سیاست گذاری فرهنگی، امنیت اجتماعی و توسعه نظام عمومی ، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، جامعه شناسی توسعه فرهنگی، روانشناسی، مشاوره و خانواده، جامعه و فرهنگ شهری نوین، الگوی فرهنگ ایرانی اسلامی، مطالعات راهبردی فرهنگ، علوم ارتباطات اجتماعی ، پژوهش علوم اجتماعی

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه