کد خبر: 16238

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/28

اولین کنگره بین المللی حقوق شهروندی

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

معرفی اولین کنگره بین المللی حقوق شهروندی

رعایت حقوق شهروندی از مفاهیم مهم وبرجسته درنظام حقوق داخلی و بین المللی است. این حقوق ریشه درمفاهیم قرآنی واسلامی دارد.درآیه 70 سوره اسراء به صراحت برکرامت ذاتی و جایگاه رفیع انسان تاکید شده است .اگرچه شهروندی ارتباط وسیعی بامفهوم تابعیت و ملیت دارد و شهروند کسی است که تبعه دولت خاصی بوده و بیگانه نباشد، اما امروزه مفهوم شهروندی دارای ابعاد گسترده تری است . لازمه شهروندی برخورداری از حقوق و مزایای خاص آن جامعه بدون تبعیض و تمایزاست. این بهره مندی ازحقوق ومزایا حتی شامل بیگانگانی خواهد بود که مقیم آن جامعه هستند .

بدیهی است شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه درحوزه های مختلف مشارکت دارند و دربرابر حقوقی که دارند ، مسئولیت هایی را نیز در راستای اداره بهترجامعه و ایجاد نظم برعهده میگیرند و شناخت این حقوق و تکالیف نقش موثری درارتقاءشهروندی و ایجاد جامعه ای براساس نظم و عدالت دارد.

نظر به ظرفیت های علمی و فرهنگی موجود درکشور و توجه مسئولین و آحاد جامعه و با همت انجمن دانش گستر حقوق شهروندی، دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی حقوق شهروندی با حضور نمایندگانی از سازمان ها ، دستگا هها و نهادهای دولتی ، دانشگاه ها ومراکز علمی پژوهشی، اقدام به برگزاری اولین کنگره بین المللی حقوق شهروندی باهدف معرفی آخرین نظریه ها و دستاوردهای علمی ، تبادل دیدگاهها ، معرفی و ترویج دستاوردها و تجربیات کاربردی، معرفی و تشویق پژوهشگران و دانش پژوهان برتر و نیز آشنائی شهروندان با مفهوم شهروند آگاه و مسئول و دست یابی به شهرشهروند مدار نموده است که این رویداد علمی، فرهنگی هفته آخر آذر1396درتهران برگزار خواهد شد.

برنامه های راهبردی

1- شناسایی مؤلفه های اثرگذار در تحقق حقوق شهروندی

2- بهره گیری از توانایی های پژوهشگران، استادان و دست اندرکاران فرهنگی برای گسترش تحقق حقوق شهروندی

3- معرفی اسطوره های ماندگار و اثرگذار در تحقق حقوق شهروندی

4- تقویت توانایی علمی پژوهشگران در حوزه حقوق شهروندی

5- افزایش سهم نخبگان علمی در مدیریت شهری

6- بررسی شیوه های دست یابی به مدل حقوق شهروندی با محوریت راهبری و هدایت نخبگان و اساتید و پژوهشگران و …

7- ترویج گفتمان حقوق شهروندی به عنوان ضرورت امروز جامعه

8- حمایت مالی و معنوی از پایان نامه های دانشگاهی با موضوع حقوق شهروندی (به شرط داشتن جنبه کاربردی و نیز ارائه راهکار عملی)

9- مطالعه تطبیقی نهاد حقوق شهروندی در دیگر کشورها و نظام های حقوقی

10- به کارگیری تجربیات دیگر کشورها و نظام های حقوقی پس از تطبیق با موازین اسلامی در عرصه حقوق شهروندی

11- شناسایی موانع تحقق و اجرای حقوق شهروندی

12- ارائه راهکار جهت رفع موانع مذکور

13- آشنایی شهروندان با حقوق و تکالیف شهروندی جهت تحقق مفهوم شهروند قانون مدار و شهرشهروندمدار

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه