کد خبر: 12315

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/10

اکثریت وزرای علوم پزشک یا مهندس اند

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

تا امروز از 15 وزیر علوم فقط 2 نفر مدرک تحصیلی مرتبط با علوم انسانی داشتند. این وزارت خانه یعنی وزارت علوم یکی از حساس ترین وزارت خانه های دولت در سال های گذشته بوده است.

این وزارتخانه همیشه چالش برانگیز بوده است و این مساله باعث شده در طی 11 دوره دولت 15 وزیر به انتصاب این وزارتخانه رسیده اند.

وزارت علوم مسئول انسجام بخشیدن به امور اجرایی ، سیاستگذاری نظام علمی ، تحقیقاتی و فناوری ایران است و تا کنون 17 وزیر و سرپرست را به خود دیده است.

از این بین فقط دو وزیر علوم مربوط به سال های نخست انقلاب دارای مدرک علوم انسانی بودند. باقی وزرا نیز دارای مدارک و تخصص های مهندسی و پزشکی هستند.

وزارت علوم در بهمن ماه 1346 نخستین گام ها و پی ریزی ها برای ایجاد این وزارتخانه با هدف تمرکز ، تجدید سازمان و اعمال یک نظارت مرکزی بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ایجاد شد.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه