کد خبر: 16729

تاریخ بروزرسانی : 1396/08/03

بازارکار و آینده شغلی رشته زمین شناس نفت

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

زمین شناسی نفت

رشته زمین شناسی نفت از زیر شاخه های علم زمین شناسی است که به بررسی عوامل و شرایط مرتبط با تشکیل ذخایر هیدروکربنی می پردازد. چرا که اولین قدم در راه اکتشاف همان بررسی های زمین شناسی هستند. اطلاعات ارائه شده در این بخش شامل بررسی عوامل و پارامترهای مرتبط در نحوه تشکیل نفت و گاز و سنگ منشاد، مهاجرت و عوامل دخیل در آن، سنگ مخزن، انواع آن و پارامترهای مرتبط با سنگ مخزن، سنگ پوشش و در نهایت به بررسی جایگاه نفت و گاز در زمین شناسی ایران و تشکیل نفت و گاز در مناطق مختلف و عوامل موثر در آن پرداخته شده است.در حال حاضر این رشته در مقطع دکتری تدریس می شود (برای دیدن سرفصل های ازمون دکتری زمین شناسی نفت کلیک کنید)

بازارکار و آینده شغلی زمین شناس نفت:

زمین شناس می تواند در وزارت خانه های صنعت،معدن و تجارت، نفت‌، نیرو، علوم‌، تحقیقات و فناوری و همچنین‌ شرکت‌ها و مؤسساتی‌ مانند ذوب‌آهن‌، سازمان‌ زمین‌ شناسی‌ و زلزله کشور، موسسه ژئوفیزیک، شرکت‌های‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های‌ سد سازی‌، آب‌یابی‌، حفر تونل‌، راهسازی‌، اکتشافات‌ آب‌ و نفت‌ و معادن‌، بخش‌های‌ مرتبط‌ با تهیه‌ نقشه‌های‌ زمین‌ شناسی‌ و معدنی‌، آزمایشگاه‌های‌ سنگ‌ شناسی‌ و زمین‌ شناسی‌ استخدام شود.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه