کد خبر: 12847

تاریخ بروزرسانی : 1396/06/11

بررسی اعتراض داوطلبان دوره دکتری دانشگاه خوارزمی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

جعفر کیوانی معاونت آموزشی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اعتراض برخی از داوطلبان دکتری رشته حکمت متعالیه که در این دانشگاه به مصاحبه دعوت شده بودند، اعلام کرد: تاکنون گزارشی درخصوص وجود مشکل در نحوه برگزاری و پذیرش دوره دکترا این دانشگاه به معاونت آموزشی این دانشگاه اعلام نشده است.

کیوانی ادامه داد: داوطلبان درصورتی که به روند مصاحبه دکتری اعتراض داشته باشند می توانند به معاونت آموزشی دانشگاه بخش تحصیلات تکمیلی مراجعه و به اعتراض آنها رسیدگی می شود.

وی خاطرنشان کرد: پذیرش در آزمون دکتری برعهده سنجش است و ما تنها امتیازات مصاحبه های علمی را در سایت این سازمان بارگذاری کردیم و از طریق سنجش نتایج نهایی اعلام شد.

کیوانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که در جلسه مصاحبه داوطلبان دکتری، افراد به صورت گروه های ۴ یا ۵ نفره به اتاق مصاحبه دعوت می شدند، گفت: این مسائل مربوط به تشخیص هیات مصاحبه کننده است چراکه ممکن است در رشته ای نیاز باشد سوالات به صورت گروهی پرسیده شود و بر این اساس امتیاز داده شود.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه