کد خبر: 11193

تاریخ بروزرسانی : 1396/05/23

برنامه آمایش سرزمین وزارت بهداشت

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

طبق برنامه وزارت بهداشت دو هزار نفر به اعضای هیات علمی این وزارتخانه امسال اضافه خواهد شد. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و با فراخوانی که از سال قبل شروع و تا ماه های بعد نیز ادامه خواهد داشت 2 هزار نفر به اعضای هیات علمی وزارت بهداشت اضافه خواهند شد.

دکتر سید علی حسینی در همایش هیات‌های امنا و ستاد پایش برنامه عملیاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های منطقه ۹ آمایشی کشور ۱۸ هزار هیات علمی رسمی و پیمانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور وجود دارد. که ازاین تعداد حدود 5 هزار هیات علمی در قالب ضریب کار در دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد مشغول به کار هستند و از سال 1392 حدود ۱۳۰۰ نفر به اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اضافه شده است.

برنامه آمایش سرزمین با پیشنهاد وزارت بهداشت به تصویب رسید تا این برنامه دیریت نحوه توزیع و عدالت محور شدن آموزش عالی نظام سلامت در کشور را به انجام برساند.

ایشان افزود : طبق این برنامه ایران شامل ۱۰ منطقه آمایشی است تا منابع و ماموریت‌های مختلف در نظام سلامت، نحوه تربیت نیروی انسانی، کیفیت و کمیت آنان و ارتقای آموزش عالی در نظام سلامت سازماندهی گردد.
نظر وزارت بهداشت در این است که دانشگاه‌ها می‌توانند طبق ظرفیت‌های منطقه‌ای، بومی و نیروی انسانی ماهری که دارند ماموریت‌های خاصی را در کشور بر عهده گیرند و در یک راستا حرکت کنند.
یعنی دانشگاه‌ها  به صورت تخصصی‌تر در این برنامه عمل کنند و از تمرکززدایی و موازی‌کاری عملکرد آن‌ها با یکدیگر کاسته می‌شود.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه