کد خبر: 16737

تاریخ بروزرسانی : 1396/08/06

بهترین تکنیک های تست زنی برای ازمون دکتری

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

بهترین تکنیک های تست زنی ازمون دکتری شامل :

جواب های محاسباتی

در این روش از داوطلب خواسته میشود صحیح بودن یک پاسخ را در 4 گزینه بررسی نماید کافی است پاسخ را در فرمول قرار داده و بررسی کند ایا تساوی برقرار میشود یا خیر.

شک مابین گزینه ها وجود دارد

اگر بین دو گزینه شک دارید به راحتی این گونه سوالات را بدون پاسخ نگذارید زیرا احتمال درست بودن پاسخ ها 50 درصد است.

وجود دو گزینه متناقض در سوال

اگر در سوالی 2 گزینه متناقض موجود بود احتمال 80 درصد جواب یکی از این دو گزینه است .

وجود دو گزینه مشابه در سوال

اگر در تستی دو گزینه از نظر معنایی مشابه باشد به احتمال 100 درصد هیچ کدام درست نیست چون یک سوال دو پاسخ شبیه ندارد

دانستن نکات کلیدی تست

فقط نکات کلیدی در تست را بدانید و بر اساس ان به پاسخ صحیح برسید

عدم نیاز به حل طولانی

اگر در حل سوالی متوجه شدید که راه حل شما طولانی شده است احتمالا از نکات خاص طراح سوال دور شده اید و مسیر اشتباه را پیش گرفته اید پس ان نکات را یافته و مساله را حل نمایید

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه