کد خبر: 10986

تاریخ بروزرسانی : 1396/05/22

تعامل صنعت و بازار، دانشگاه و دولت

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

کانون های هماهنگی دانش صنعت و بازار بر اساس آیین نامه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری برای تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی تشکیل شده است.
فزایش همگرايي، هماهنگي و هم افزایی بين عناصر تأثیرگذار و یا حوزه های فاقد متولی در شکل دهی و توسعه نظام ملی نوآوری و ارتقاء تعامل ميان نهادهای عرضه و تقاضاي فناوري متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون؛ اما شناسایی چالشها، تدوین راهکارها و ارائه پیشنهاد برای رفع موانع توسعه صنعت و بازار با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون، از دیگر وظایف کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار است.
محوریت دادن به بخش خصوصی در ساختار و اداره کانون‌ها، ایجاد تغییرات ساختاری در کانون ها به منظور چابک‌سازی ساختار آن ها، و امکان بهره‌گیری از افراد صاحب‌نظر و خبره دانشگاهی و حرفه ای در قالب کارگروه‌های تخصصی در کانون، از مهمترین ویژگی های اساسنامه جدید می باشد.


www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه