کد خبر: 15382

تاریخ بروزرسانی : 1396/08/17

جایزه تحصیلی بنیاد ملّی نخبگان برای دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 97-1396

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

بنیاد ملّي نخبگان طبق آيين‌نامة اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر تسهيلات جدیدی را در قالب 4 جايزه تحصیلی شامل موارد متعددي از قبيل راتبة دانشجويي ، اعتبار آموزش‌ياري ، اعتبار پژوهش‌ياري ، اعتبار فن‌ياري ، اعتبار توان‌مندي آموزشي ، اعتبار ارتباطات علمي ، اعتبار توان‌مندي كارآفريني و … به دانشجويان برتر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي كشور اعطا مینماید.

نکات و شرایط بهره مندی از جوایز

  1. دانشجويان سال اول مقاطع كارشناسي ، كارشناسي‌ارشد ، دکتری حرفه‌ای ، دكتري تخصصي همۀ رشته‌ها و دوره‌های تخصص و فوق‌تخصص رشته‌های علوم پزشکی که در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت علوم ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي یا دانشگاه آزاد تحصيل مي‌كنند، مي‌توانند از اين جوايز استفاده کنند.
  2. بررسي پروندة دانشجويان زمانی صورت میگیرد که اطلاعات متقاضي در سامانة اطلاعاتي بنياد ملّی نخبگان (soraya.bmn.ir) ثبت شده باشد و  سپس گزينة «شروع فرایند» در فرايند «درخواست بررسی پرونده برای جایزه‌های تحصیلی» در بخش «درخواست‌ها»ي سامانه را انتخاب نماید.
  3. متقاضيان براي دریافت جوایز بايد داراي يكي از ويژگي‌هاي زير و حائز بيشترين امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني باشند::

الف.كسب مدال طلا ، نقره يا برنز در المپيادهاي دانش‌آموزي ملّي و جهاني؛

ب. كسب رتبة برتر در آزمون‌هاي سراسري ورود به دانشگاه‌هاي كشور؛

ج. كسب رتبة اول تا سوم در المپيادهاي ملّي دانشجويي؛

د. كسب رتبة برتر در آزمون‌هاي سراسري علوم پزشكي كشور اعم از آزمون‌هاي جامع علوم پایه، پيش‌كارورزي، دستياري در رشته‌هاي پزشكي ، دندان‌پزشكي و داروسازي و دستياري فوق تخصصي پزشكي؛

ه. كسب عنوان دانشجوي ممتاز دانشگاه؛

و. كسب عنوان دانشجوي نمونة كشوري؛

 ز. برگزيده شدن در جشنواره‌هاي علمي ، پژوهشي ،‌ فنّاورانة مورد تأييد بنياد؛

ح. برگزیدگان هنری ، ادبی يا قرآني (بر اساس مقررات بنیاد)؛

ط. برگزيده شدن در مسابقه‌هاي ملّي و جهاني مهارت؛

ي. ثبت اختراع برگزيده بر اساس آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني از اختراع‌هاي برگزيده.

  1. دانشجويان بايد 1- حدنصاب مورد تأیید بنیاد را از فعاليت‌هاي نخبگاني (شامل فعالیت­های فنّاورانه ، پژوهشی و آموزشی) به‌دست بیاورند و 2- دارای بيشترين امتياز در بين ساير داوطلبان باشند.
  2. مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني داراي امتياز به صورت زير است:

الف. موفقيت‌هاي علمي در دانشگاه (آموزشي ، پژوهشي ، فنّاورانه و …)؛

ب. كسب رتبة برتر در آزمون‌های علمي (مانند كنكور، آزمون­هاي سراسري علوم پزشكي ، المپيادهاي دانشجويي و …)؛

ج ‍. برگزيده شدن در جشنواره‌هاي علمي ، پژوهشي ،‌ فنّاورانة مورد تأیید بنياد (مانند جشنواره­هاي خوارزمي ، رازي ، فارابي ، رويش و …)؛

د. برگزيده شدن در جشنواره‌هاي معتبر ادبي و هنري يا فعاليت‌هاي‌قرآني مورد تأييد بنياد.

  1. باتوجه به اينكه امتيازهاي دانشجويان به كمك نرم‌افزار تخصصي محاسبه مي‌شود لازم است:

همة اطلاعات به طور كامل در سامانه بارگذاري شود.  و فرصت نهايي براي تكميل پرونده و ارائه درخواست، از تاریخ 1/7/1396 تا 20/7/1396 است و باید دانشجويان اطلاعات خود را به همراه مدارك حداكثر تا اين تاريخ در سامانة اطلاعاتي بنياد بارگذاري نمایند .(برای دریافت اطلاعات تکمیلی سهیه استخدام نخبگان در جذب اعضای هیأت علمی کلیک کنید)

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه