کد خبر: 18160

تاریخ بروزرسانی : 1396/08/22

جزئیات درس استعداد تحصیلی

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

در آزمون دکتری دو درس عمومی از داوطلبان دکتری امتحان گرفته میشود یکی از این دروس استعداد تحصیلی می باشد.

استعداد تحصیلی درسی است که به سنجش توانایی ذهنی و درک داوطلبان و همین طور قدرت تحلیل و استعداد داوطلبان میپردازد.(میتوانید برای مطالعه بیشتر استعداد تحصیلی چیست؟ را کلیک و مطالعه نمایید)

استعداد تحصیلی از 4 بخش اصلی تشکیل شده است :

بخش اول درک مطلب

در این بخش دو متن نوشته شده و سوالاتی از این متن ها مطرح میشود که باید با تجزیه و تحلیل و استنباط پاسخ سوالات داده شود.

بخش دوم سوالات منطقی

در این محتوا متن کوتاهی برای هر سوال مطرح میشود برای پاسخ به سوالات باید با توجه به نکات موجود در متن سوال انها را تجزیه تحلیل کرد و پاسخ صحیح را به دست اورد.

بخش سوم تحلیلی

در این سوالات تحلیل داوطلبان سنجیده میشود . برای چند متغیر سوال تعریف شده است که با توجه به قوانین موجود در سوال باید حالت های قرار گرفتن متغیرها را پیدا کرد.

بخش چهارم سوالات کمی

در این بخش سوالات کمی شامل مقایسه های کمی ، استعداد عددی و ریاضیاتی و حل مساله می باشد. در اول سوال دستورالعمل سوال ذکر شده است که با دانش ریاضی باید به سوالات پاسخ داده شود .

برای دریافت سرفصل درس استعداد تحصیلی آزمون دکتری کلیک کنید.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه