کد خبر: 15509

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/05

دانشگاه آکسفورد در صدر جایگاه بین المللی دانشگاه ها

Rating: 5.0. From 1 vote. Please wait… موسسه آموزش عالی تایمز در ویرایش سال ۲۰۱۸ خود ۱۸ دانشگاه از دانشگاه های ایران را جزء برترین های دنیا اعلام کرده است . دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل ، صنعتی امیرکبیر ،علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، تبریز، تهران، علوم پزشکی تهران، فردوسی مشهد، […]

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

موسسه آموزش عالی تایمز در ویرایش سال ۲۰۱۸ خود ۱۸ دانشگاه از دانشگاه های ایران را جزء برترین های دنیا اعلام کرده است .

دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل ، صنعتی امیرکبیر ،علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، تبریز، تهران، علوم پزشکی تهران، فردوسی مشهد، گیلان، اصفهان، شهید بهشتی، شیراز، الزهرا، بیرجند، یزد، زنجان به ترتیب در رتبه اول تا 18 ملی قرار گرفته اند.

این موسسه رتبه‌بندی را در ۵ حوزه آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها و درآمدهای صنعتی، بر پایه ۱۳ سنجه کمی ارزیابی مینماید.

از ۱۸ موسسه ایرانی ۱۴ موسسه در لیست ۱۰۰۰ موسسه برتر قرار دارند در حالی که در ویرایش پیشین ۱۳ موسسه ایرانی در این فهرست بودند. در ویرایش 2017 یک هزار و ۱۰۲ موسسه از کشورهای گوناگون ارزیابی و رتبه‌بندی شده‌اند.

در این گزارش موسسه آموزش عالی تایمز، دانشگاه آکسفورد را دارای بیشترین امتیاز و پیشگام موسسه های جهان نامید.

رتبه جهانی دانشگاه های ایران در این رتبه بندی اعلام شده است. همچنین وزن هر یک از شاخص ها در این رتبه بندی مشخص گردید.

رتبه جهانینام دانشگاهوزن در همه شاخص هاآموزشپژوهشاستنادهادرآمد از صنعتیچشم‌انداز جهانی
۳۵۰-۳۰۱دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۴۲.۴–۴۵.۱۲۴.۸۱۲.۲۹۹.۱۵۶.۱۱۵.۵
۶۰۱–۸۰۰دانشگاه صنعتی امیرکبیر۲۱.۵–۳۰.۶۲۷.۴۲۷.۲۳۵.۳۷۴.۴۱۶.۸
۶۰۱–۸۰۰دانشگاه علم و صنعت ایران۲۱.۵–۳۰.۶۲۵.۵۲۴.۷۳۶.۳۵۱.۲۱۵.۱
۶۰۱–۸۰۰دانشگاه صنعتی اصفهان۲۱.۵–۳۰.۶۲۱.۴۲۰.۵۴۱.۸۸۴.۱۲۰.۱
۶۰۱–۸۰۰دانشگاه صنعتی خواجه نصیر۲۱.۵–۳۰.۶۱۹.۴۱۸.۵۲۷.۰۴۷.۴۱۶.۷
۶۰۱–۸۰۰دانشگاه صنعتی شریف۲۱.۵–۳۰.۶۲۵.۵۲۶.۵۳۶.۷۹۶.۴۱۹.۶
۶۰۱–۸۰۰دانشگاه تبریز۲۱.۵–۳۰.۶۲۵.۰۱۴.۶۳۵.۲۴۱.۲۱۶.۰
۶۰۱–۸۰۰دانشگاه تهران۲۱.۵–۳۰.۶۳۱.۱۲۱.۷۲۸.۲۳۱.۷۲۱.۴
۶۰۱–۸۰۰دانشگاه علوم پزشکی تهران۲۱.۵–۳۰.۶۴۴.۲۱۴.۰۲۱.۴۳۵.۶۱۷.۷
۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه فردوسی مشهد۱۵.۶–۲۱.۴۲۲.۹۱۴.۷۲۰.۱۳۵.۸۲۰.۲
۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه گیلان۱۵.۶–۲۱.۴۱۸.۰۱۰.۹۲۴.۴۳۲.۰۱۴.۰
۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه اصفهان۱۵.۶–۲۱.۴۲۴.۸۲۰.۲۹.۱۴۱.۴۱۶.۱
۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه شهید بهشتی۱۵.۶–۲۱.۴۲۱.۸۱۹.۸۱۹.۱۴۶.۷۱۶.۴
۸۰۱–۱۰۰۰دانشگاه شیراز۱۵.۶–۲۱.۴۲۲.۹۲۰.۵۱۸.۴۴۵.۳۱۶.۶
۱۰۰۱+دانشگاه الزهرا۹.۲–۱۵.۵۱۸.۰۹.۲۱۴.۳۳۳.۳۱۳.۸
۱۰۰۱+دانشگاه بیرجند۹.۲–۱۵.۵۱۵.۵۷.۶۸.۷۳۲.۰۱۴.۶
۱۰۰۱+دانشگاه یزد۹.۲–۱۵.۵۱۴.۶۹.۹۱۴.۸۰.۴۱۵.۵
۱۰۰۱+دانشگاه زنجان۹.۲–۱۵.۵۱۶.۲۹.۴۱۵.۷۳۸.۳۱۷.۳

 

در این امتیازدهی به ترتیب دانشگاه های آکسفورد از انگلستان، کمبریج از انگلستان، انستیتو فناوری کالیفرنیا از آمریکا، استانفورد از آمریکا، انستیتو فناوری ماساچوست (MIT) از آمریکا در رتبه اول تا پنجم قرار دارند.

دانشگاه های ایرانی در رشته های باستان شناسی، جامعه شناسی، هنر و طراحی، علوم ارتباطات و مطالعات رسانه رتبه ای در میان هزار دانشگاه برتر دنیا نداشته اند.

موضوعدانشگاه اول در موضوعدانشگاه های ایرانی در موضوع
سلامتانستیتو فناوری کالیفرنیا از آمریکا (رتبه جهانی سوم مشترک)دانشگاه علوم پزشکی تهران
علوم زیستیدانشگاه آکسفورد از انگلستان (رتبه جهانی یک)دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه زنجان

علوم ورزشیدانشگاه میشیگان از آمریکا (رتبه جهانی ۲۱)دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

روانشناسیدانشگاه آکسفورددانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه زنجان

فیزیک و نجومدانشگاه آکسفورددانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه زنجان

شیمیدانشگاه آکسفورددانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه زنجان

مهندسی عمومیدانشگاه آکسفورددانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه یزد

دانشگاه زنجان

زمین شناسیدانشگاه آکسفورددانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه زنجان

جغرافیادانشگاه آکسفورددانشگاه تهران

دانشگاه زنجان

ریاضیات و آماردانشگاه آکسفورددانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه زنجان

مهندسی عمراندانشگاه آکسفورددانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه یزد

دانشگاه زنجان

علوم کامپیوتردانشگاه آکسفورددانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه زنجان

جامعه شناسیدانشگاه کمبریج از انگلستان (رتبه جهانی ۲)هیچ دانشگاه ایرانی رتبه ندارد
علوم اقتصادیدانشگاه آکسفورددانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه یزد

علوم سیاسی و مطالعات بین المللیدانشگاه کمبریج از انگلستان (رتبه جهانی ۲)دانشگاه تهران
حقوقدانشگاه آکسفورددانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه یزد

بازرگانی و مدیریتدانشگاه آکسفورددانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه یزد

 

موضوعدانشگاه اول در موضوعدانشگاه های ایرانی در موضوع
زبان و ادبیات و زبان شناسیدانشگاه آکسفورددانشگاه علم و صنعت

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

تاریخ و فلسفه و الهیاتدانشگاه آکسفورددانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه یزد

دانشگاه زنجان

هنر و طراحیدانشگاه آکسفوردهیچ دانشگاه ایرانی رتبه ندارد
آموزشدانشگاه کمبریج (رتبه جهانی ۲)دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه شیراز

مهندسی مکانیک و هوافضادانشگاه آکسفورددانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه یزد

دانشگاه زنجان

حسابداری و مالیانستیتو فناوری زوریخ سوئیس (رتبه جهانی ۱۰ مشترک)دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه زنجان

علوم ارتباطات و مطالعات رسانهدانشگاه استانفورد (رتبه جهانی ۳ مشترک)هیچ دانشگاه ایرانی رتبه ندارد
علوم دامپزشکیدانشگاه کمبریج (رتبه جهانی ۲)دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه زنجان

کشاورزی و جنگلداریدانشگاه هاروارد (رتبه جهانی ۶)دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شیراز

دانشگاه زنجان

باستان شناسیدانشگاه آکسفوردهیچ دانشگاه ایرانی رتبه ندارد
معماریدانشگاه کمبریج (رتبه جهانی ۲)دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه زنجان

مهندسی برق و الکترونیکدانشگاه آکسفورددانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه یزد

دانشگاه زنجان

مهندسی شیمیدانشگاه آکسفورددانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه زنجان

پزشکی و دندانپزشکیدانشگاه آکسفورددانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه یزد

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
حتماً بخوانید   دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی،علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران
ارسال دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.