کد خبر: 15509

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/05

دانشگاه آکسفورد در صدر جایگاه بین المللی دانشگاه ها

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

موسسه آموزش عالی تایمز در ویرایش سال ۲۰۱۸ خود ۱۸ دانشگاه از دانشگاه های ایران را جزء برترین های دنیا اعلام کرده است .

دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل ، صنعتی امیرکبیر ،علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، تبریز، تهران، علوم پزشکی تهران، فردوسی مشهد، گیلان، اصفهان، شهید بهشتی، شیراز، الزهرا، بیرجند، یزد، زنجان به ترتیب در رتبه اول تا 18 ملی قرار گرفته اند.

این موسسه رتبه‌بندی را در ۵ حوزه آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها و درآمدهای صنعتی، بر پایه ۱۳ سنجه کمی ارزیابی مینماید.

از ۱۸ موسسه ایرانی ۱۴ موسسه در لیست ۱۰۰۰ موسسه برتر قرار دارند در حالی که در ویرایش پیشین ۱۳ موسسه ایرانی در این فهرست بودند. در ویرایش 2017 یک هزار و ۱۰۲ موسسه از کشورهای گوناگون ارزیابی و رتبه‌بندی شده‌اند.

در این گزارش موسسه آموزش عالی تایمز، دانشگاه آکسفورد را دارای بیشترین امتیاز و پیشگام موسسه های جهان نامید.

رتبه جهانی دانشگاه های ایران در این رتبه بندی اعلام شده است. همچنین وزن هر یک از شاخص ها در این رتبه بندی مشخص گردید.

رتبه جهانی نام دانشگاه وزن در همه شاخص ها آموزش پژوهش استنادها درآمد از صنعتی چشم‌انداز جهانی
۳۵۰-۳۰۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۴۲.۴–۴۵.۱ ۲۴.۸ ۱۲.۲ ۹۹.۱ ۵۶.۱ ۱۵.۵
۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۱.۵–۳۰.۶ ۲۷.۴ ۲۷.۲ ۳۵.۳ ۷۴.۴ ۱۶.۸
۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۱.۵–۳۰.۶ ۲۵.۵ ۲۴.۷ ۳۶.۳ ۵۱.۲ ۱۵.۱
۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۱.۵–۳۰.۶ ۲۱.۴ ۲۰.۵ ۴۱.۸ ۸۴.۱ ۲۰.۱
۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ۲۱.۵–۳۰.۶ ۱۹.۴ ۱۸.۵ ۲۷.۰ ۴۷.۴ ۱۶.۷
۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه صنعتی شریف ۲۱.۵–۳۰.۶ ۲۵.۵ ۲۶.۵ ۳۶.۷ ۹۶.۴ ۱۹.۶
۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه تبریز ۲۱.۵–۳۰.۶ ۲۵.۰ ۱۴.۶ ۳۵.۲ ۴۱.۲ ۱۶.۰
۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه تهران ۲۱.۵–۳۰.۶ ۳۱.۱ ۲۱.۷ ۲۸.۲ ۳۱.۷ ۲۱.۴
۶۰۱–۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۱.۵–۳۰.۶ ۴۴.۲ ۱۴.۰ ۲۱.۴ ۳۵.۶ ۱۷.۷
۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه فردوسی مشهد ۱۵.۶–۲۱.۴ ۲۲.۹ ۱۴.۷ ۲۰.۱ ۳۵.۸ ۲۰.۲
۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه گیلان ۱۵.۶–۲۱.۴ ۱۸.۰ ۱۰.۹ ۲۴.۴ ۳۲.۰ ۱۴.۰
۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه اصفهان ۱۵.۶–۲۱.۴ ۲۴.۸ ۲۰.۲ ۹.۱ ۴۱.۴ ۱۶.۱
۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه شهید بهشتی ۱۵.۶–۲۱.۴ ۲۱.۸ ۱۹.۸ ۱۹.۱ ۴۶.۷ ۱۶.۴
۸۰۱–۱۰۰۰ دانشگاه شیراز ۱۵.۶–۲۱.۴ ۲۲.۹ ۲۰.۵ ۱۸.۴ ۴۵.۳ ۱۶.۶
۱۰۰۱+ دانشگاه الزهرا ۹.۲–۱۵.۵ ۱۸.۰ ۹.۲ ۱۴.۳ ۳۳.۳ ۱۳.۸
۱۰۰۱+ دانشگاه بیرجند ۹.۲–۱۵.۵ ۱۵.۵ ۷.۶ ۸.۷ ۳۲.۰ ۱۴.۶
۱۰۰۱+ دانشگاه یزد ۹.۲–۱۵.۵ ۱۴.۶ ۹.۹ ۱۴.۸ ۰.۴ ۱۵.۵
۱۰۰۱+ دانشگاه زنجان ۹.۲–۱۵.۵ ۱۶.۲ ۹.۴ ۱۵.۷ ۳۸.۳ ۱۷.۳

 

در این امتیازدهی به ترتیب دانشگاه های آکسفورد از انگلستان، کمبریج از انگلستان، انستیتو فناوری کالیفرنیا از آمریکا، استانفورد از آمریکا، انستیتو فناوری ماساچوست (MIT) از آمریکا در رتبه اول تا پنجم قرار دارند.

دانشگاه های ایرانی در رشته های باستان شناسی، جامعه شناسی، هنر و طراحی، علوم ارتباطات و مطالعات رسانه رتبه ای در میان هزار دانشگاه برتر دنیا نداشته اند.

موضوع دانشگاه اول در موضوع دانشگاه های ایرانی در موضوع
سلامت انستیتو فناوری کالیفرنیا از آمریکا (رتبه جهانی سوم مشترک) دانشگاه علوم پزشکی تهران
علوم زیستی دانشگاه آکسفورد از انگلستان (رتبه جهانی یک) دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه زنجان

علوم ورزشی دانشگاه میشیگان از آمریکا (رتبه جهانی ۲۱) دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

روانشناسی دانشگاه آکسفورد دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه زنجان

فیزیک و نجوم دانشگاه آکسفورد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه زنجان

شیمی دانشگاه آکسفورد دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه زنجان

مهندسی عمومی دانشگاه آکسفورد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه یزد

دانشگاه زنجان

زمین شناسی دانشگاه آکسفورد دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه زنجان

جغرافیا دانشگاه آکسفورد دانشگاه تهران

دانشگاه زنجان

ریاضیات و آمار دانشگاه آکسفورد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه زنجان

مهندسی عمران دانشگاه آکسفورد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه یزد

دانشگاه زنجان

علوم کامپیوتر دانشگاه آکسفورد دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه زنجان

جامعه شناسی دانشگاه کمبریج از انگلستان (رتبه جهانی ۲) هیچ دانشگاه ایرانی رتبه ندارد
علوم اقتصادی دانشگاه آکسفورد دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه یزد

علوم سیاسی و مطالعات بین المللی دانشگاه کمبریج از انگلستان (رتبه جهانی ۲) دانشگاه تهران
حقوق دانشگاه آکسفورد دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه یزد

بازرگانی و مدیریت دانشگاه آکسفورد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه یزد

 

موضوع دانشگاه اول در موضوع دانشگاه های ایرانی در موضوع
زبان و ادبیات و زبان شناسی دانشگاه آکسفورد دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

تاریخ و فلسفه و الهیات دانشگاه آکسفورد دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه یزد

دانشگاه زنجان

هنر و طراحی دانشگاه آکسفورد هیچ دانشگاه ایرانی رتبه ندارد
آموزش دانشگاه کمبریج (رتبه جهانی ۲) دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه شیراز

مهندسی مکانیک و هوافضا دانشگاه آکسفورد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه یزد

دانشگاه زنجان

حسابداری و مالی انستیتو فناوری زوریخ سوئیس (رتبه جهانی ۱۰ مشترک) دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه زنجان

علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه استانفورد (رتبه جهانی ۳ مشترک) هیچ دانشگاه ایرانی رتبه ندارد
علوم دامپزشکی دانشگاه کمبریج (رتبه جهانی ۲) دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه زنجان

کشاورزی و جنگلداری دانشگاه هاروارد (رتبه جهانی ۶) دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شیراز

دانشگاه زنجان

باستان شناسی دانشگاه آکسفورد هیچ دانشگاه ایرانی رتبه ندارد
معماری دانشگاه کمبریج (رتبه جهانی ۲) دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه زنجان

مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه آکسفورد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شیراز

دانشگاه یزد

دانشگاه زنجان

مهندسی شیمی دانشگاه آکسفورد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه زنجان

پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه آکسفورد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه یزد

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه