کد خبر: 15591

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/08

دستورالعمل نحوه ی خروج از کشور معرفی شدگان بنیاد ملی نخبگان

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

دستورالعمل نحوه ی خروج از کشور معرفی شدگان بنیاد ملی نخبگان

 

دانلود رایگان

1. نخبگان با معرفي بنياد نخبگان نيروهاي مسلح ، نياز به سپردن وثيقه يا ضمانت بانكي نداشته و با سپردن تعهد كتبي از سوي اقوام درجه يك خانواده مجاز به خروج از كشور مي باشند.
2. سفرهاي زيارتي حج تمتع و عمره و همچنين عتبات عاليات با هماهنگي ستاد عمره دانشجويي و دانش آموزي ضمانت مشمولان ازسوي اين ستادها انجام مي شود و ساير موارد زيارتي تا 15 ميليون تومان سپرده نقدي.
3. فرزندان مامورين ثابت دولت ج.ا.ا درخارج از كشور با تائيد وزارت امور خارجه و اخذ تضمين لازم از سازمان ذيربط و بدون پرداخت وجه مجاز به خروج از كشور مي باشند.
4. خروج از كشور براي فرصتهاي مطالعاتي، ارائه مقالات و ساير سفرهاي علمي براي دانشجويان در حال تحصيل در دانشگاههاي داخل با پرداخت مبلغ 5 ميليون تومان وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي انجام ميشود.
5. خروج مشمولان براي ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و بالاتر با پرداخت مبلغ 15 ميليون تومان وجه نقد ، ضمانت نامه بانكي و يا وثيقه ملكي انجام خواهد شد و تلاش است تا به تناسب افراد براي كساني كه بورسيه وزارتخانه ها هستند حداكثر مساعدت بعمل آيد.
6. خروج در ساير موارد هم برابر ضوابط با مبلغ 15 ميليون تومان وجه نقد، ضمانت نامه بانكي و يا وثيقه ملكي انجام خواهد شد.

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه