کد خبر: 12121

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/11

دیپلماسی علمی پایدارترین پل ارتباطی میان کشورها است

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد اعلام کرد : دیپلماسی علمی پایدارترین پل ارتباطی میان کشورها است و حتی بزرگ‌ترین چالش‌ها هم هرگز نمی‌تواند این پل را خراب کنند.

نظر به اینکه دانشگاه فردوسی مشهد در مشهد قرار دارد هدف این است که این دانشگاه به عنوان یک مرجع علمی شناخته شده و دانشجویان مسلمان اگر بخواهند از خدمات تراز اول علمی برخوردار باشند این دانشگاه را انتخاب کنند.

ایشان با اشاره به دستاوردهای شبکه جامع دانشگاهی استان ادامه داد : اولین دستاورد این شبکه عدم وجود چالش مثل گذشته است یعنی رقابت ناسالم مراکز علمی تبدیل به دوستی شده است. با این کار از توان دانشگاه ها به صورت هم‌افزا استفاده می‌شود و ظرفیت‌های بومی به سمت شادی و ایجاد امید دانشجویان دانشگاه حرکت میکند.

این دانشگاه در 4 سال قبل ارتقاء چشمگیری داشته و رتبه نخست را در حوزه فرهنگی و هنری، ورزشی و دیپلماسی علمی در کشور را کسب کرده است.

همچنین در رتبه‌بندی بین‌المللی سایماگو توانست رتبه نخست شتاب علمی را در بین دانشگاه‌های کشور به دست اورده و در یک سال ۸۲ پله صعود کنند و به رتبه ۴۹۰‌ امین دانشگاه جهان  برسد.

ایشان افزود : طبق ارزشیابی وزارت علوم دانشگاه فردوسی مشهد سومین دانشگاه جامع کشور و در رتبه‌بندی سایماگو ۱۹‌ امین دانشگاه منطقه است که تلاش بر این است به رتبه تک رقمی دست یابد.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه