کد خبر: 2459

تاریخ بروزرسانی : 1396/10/11

سرفصل های درس رابطه آب،خاک و گیاه

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : رابطه آب و خاک و گیاه

—————————————————————

فهرست:

فصل اول : خصوصیات آب و محلول ها

فصل دوم : خاک و برخی خصوصیات آن

فصل سوم : حالات و چگونگی آب در خاک

فصل چهارم : رابطه آب و سلول های گیاهی

فصل پنجم : جذب و حرکت آب در گیاه

فصل ششم : عوامل موثر بر جذب آب توسط گیاه

فصل هفتم : بالا رفتن آب در گیاهان

فصل هشتم : ریشه و نقش آن در روابط آب و خاک و گیاه

فصل نهم : جذب املاح و مواد غذایی توسط گیاه

فصل دهم : جابجایی آب و املاح در داخل گیاه

فصل یازدهم : تعرق

فصل دوازدهم : کمبود آب و رشد گیاه

فصل سیزدهم : واکنش گیاهان به خشکی و شوری

آزمون  خود سنجی به همراه پاسخ

منابع

بخش هایی از بسته درسی رابطه اب و خاک و گیاه

 فصل اول : خصوصیات آب و محلول ها

آب یکی از معمولی ترین و عین حال مهمترین مواد موجود در روی کره زمین است. تنوع و فراوانی گیاهان در قسمتهای مختلف زمین بیش از هر عامل محیطی دیگر، به مقدار آبی بستگی دارد که در دسترس گیاهان قرار می گیرد.

 اهمیت اکولوژیک آب:

پراکندگی گیاهان در سطح زمین اساساً توسط دو عامل آب و درجه حرارت کنترل می شود. در مناطقی که دما برای رشد گیاهان مناسب باشد، توزیع گیاهان اصولاً به مقدار و پراکنش نزولات جوی بستگی دارد. چنانچه بارندگی زیاد و توزیع آن در فصل رویش یکنواخت باشد، پوشش های گیاهی بسیار متراکم خواهند بود.در مناطق با آب و هوای مرطوب، رشد سالیانه تنه درختان به تغییرات بارندگی بستگی دارد که از این رابطه، برای مطالعات تشخیص سن درختان استفاده می شود. حتی اثر دما بر رشد و نمو گیاهان تا اندازه زیادی از طریق رابطه آن با مقدار آب اعمال می شود. زیرا همان مقدار آبی که مثلاً در یک اقلیم سرد باعث ایجاد پوشش جنگلی می گردد، در یک منطقه دیگر با آب و هوای گرم، فقط برای ایجاد یک پوشش علفزاری کفایت خواهد کرد. البته پراکندگی جنگلها بیش از آنکه تنها به بارندگی بستگی داشته باشد، به نسبت بارندگی به تبخیر وابسته است. هم چنین تفاوت در تبخیر – تعرق سالانه، دلیل اصلی تفاوت در تعداد گونه های درختی می باشد. بطور کلی پوشش گیاهی در سطح زمین کاملاً تبخیر – تعرق خالص سالانه وابسته بوده و تبخیر – تعرق نیز وابسته به اثرات دما، تابش و بارندگی است.

اهمیت فیزیولوژیکی آب:

بیشتر فرآیندهایی که در گیاه صورت می پذیرد، چه بطور مستقیم و چه بصورت غیرمستقیم به وجود آب بستگی دارد. فعالیت های متابولیکی سلول ها و گیاهان به مقدار آب آنها بسیار وابسته است. به عنوان مثال تنفس در بذرهای تازه و جوان بسیار زیاد است؛ ولی بتدریج و طی زمان رسیدن بذر، که از مقدار آب آن کاسته می شود، تنفس نیز در بذر کاهش می یابد. بطوریکه سرعت تنفس در بذرهای خشک، بسیار کم و ناچیز است. اما در هنگام کاشت بذر بتدریج که بر مقدار رطوبت آن افزوده می شود، تنفس بذر نیز دوباره افزایش می یابد. رشد گیاهان بوسیله تکثیر و بزرگ شدن سلول و وجود ترکیبات آلی و معدنی که برای تولید دیواره های سلولی و پروتوپلاسم جدید لازم است کنترل می گردد. برای بزرگ شدن سلول یک حداقل آستانه از لحاظ آماس سلولی بایستی وجود داشته باشد. یعنی مقدار آب سلول نباید از مقدار معینی کمتر باشد. همچنین رشد ساقه و برگ با کمبود آب به سرعت کاهش یافته و متوقف می شود. کاهش مقدار آب در گیاه فتوسنتز را کاهش داده و معمولاً از میزان تنفس و دیگر فرآیندهای آنزیمی نیز کاسته می شود. بطور خلاصه، کاهش مقدار آب در گیاه با کم شدن آماس سلول، پژمردگی، توقف رشد سلولی، بسته شدن روزنه ها، کاهش فتوسنتز و اختلال در بسیاری از فرآیندهای متابولیکی همراه است. سرانجام ادامه کاهش آب در گیاه موجب بی نظمی در فرآیندهای پروتوپلاسمی و مرگ آن می شود.

 نقش آب در گیاهان

نقش ساختمانی آب، نقش آب بعنوان یک حلال، نقش شیمیایی آب و نقش آب در ایجاد آماس در سلول ها.

نقش ساختمانی آب:

اهمیت آب از لحاظ مقدار کمتر از اهمیت کیفی آن نیست. حدوداً 80 تا 90 درصد وزن تازه بیشتر قسمت های گیاهان علوفه ای و بیش از 50 درصد وزن تازه گیاهان خشبی (چوبی) از آب تشکیل شده است. 90 درصد وزن بدن انسان نیز در بدو تولید از آب تشکیل یافته است. آب که قسمتی از پروتوپلاسم را تشکیل می دهد از اهمیتی معادل مولکول های پروتئینی و لیپیدی که سازنده اصلی پروتوپلاسم هستند برخوردار است. چنانچه مقدار آب سلول از حد معینی کمتر شود، موجوب تغییرات ساختمانی و مرگ سلول می شود.

نقش حلال بودن آب:

دومین وظیفه اصلی آب در گیاهان در ارتباط با قدرت حلالیت آن است. گازها، مواد معدنی و سایر مواد بخوبی در آب حل شده و به داخل سلول راه می یابند و به این وسیله از سلولی به سلول دیگر و از اندامی به اندام دیگر گیاه انتقال پیدا می کنند. نفوذپذیری نسبتاً زیاد دیواره های سلولی و غشالهای پلاسمایی به آب موجب می شود جریان پیوسته ای از مایع در سرتاسر گیاه برقرار شده و انتقال انواع مواد حل شده در داخل گیاه صورت پذیرد.

نقش شیمیایی آب:

آب در بسیاری از فرآیندهای مهم مانند فتوسنتز و کنشهای شیمیایی مانند هیدرولیزشدن نشاسته به قند (در هنگام جوانه زنی بذرها) شرکت داشته و وارد فعل و انفعالات شیمیایی می شود.

نقش آب در آماس سلول های گیاهی:

یکی دیگر از وظایف آب ایجاد آماس سلولی است که برای بزرگ شدن و رشد سلول و حفظ شکل ظاهری گیاهان علفی ضروری می باشد. آماس سلولی در باز و بسته شدن روزنه ها، حرکت برگها، بازشدن گلها و ساختمان اندام های تخصصی گیاهان نقش اساسی را ایفا می کند. کمبود آب به نحوی که نتواند آماس سلولی را تأمین نماید، موجب کاهش سریع رشد گیاه می شود.

آزمون خود سنجی :

1) در عصاره اشباع خاکی مقدار باقیمانده خشک یا کل جامدات نامحلول (TDS) برابر با 2560 میلی‌گرم در لیتر است، فشار (مکش) اسمزی آن چند اتمسفر است؟

1ـ 44.1                         2ـ 24.2                         3ـ 11.11                                   4ـ 4.14

2) کدام یک از ویژگی‌های آب موجب تثبیت درجه حرارت در محیط می‌شود؟

1ـ بالا بودن گرمای تبخیر آب                                                            2ـ بالا بودن گرمای ویژه آب

3ـ بالا بودن گرمای ذوب آب                                                             4ـ پایین بودن هدایت حرارتی آب

پاسخ تشریحی :

1ـ1) رابطه بین هدایت الکتریکی (EC) و غلظت محلول (TDS) به یکی از این صورت است:

TDS(mg/lit) = 640 EC ( (الف

TDS(mg/lit)= 10 EC (   (ب

و رابطه بین هدایت الکتریکی (EC) و فشار اسمزی (OP) به صورت زیر است:

OP(atm)=0.36 Ec (

TDS= 2560 mg/lit   در این‌جا

OP=0.36 4=1.44 atm

2ـ2) بالا بودن گرمای ویژه آب باعث تثبیت حرارت در محیط می‌شود، به همین دلیل مناطقی که در مجاورت توده‌های عظیم آب واقع شده‌اند، مانند مناطق ساحلی، از آب و هوای نسبتاً پایدار و یکنواختی برخوردارند.

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه