کد خبر: 15109

تاریخ بروزرسانی : 1396/06/29

راهبرد مهم نظام آموزش عالی کنترل روند پولی‌شدن دانشگاه‌ها است

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

سرپرست وزارت علوم اعلام کرد : کیفیت‌گرایی اصلی ترین اولویت نظام آموزش عالی است و این امر با تقویت دوره‌های با کیفیت آموزشی و کنترل روند پولی‌سازی دانشگاه‌ها محقق میگردد. همچنین در حوزه دانشجویی، فعالیت تشکل‌‌های دانشجویی، راهبرد جدی وزارت علوم اعلام شد.

ایشان ادامه داد : در سال‌های 1380 تا 1393 تعداد دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تقریبا دو برابر و دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور 4برابر، جامع علمی کاربردی 9 برابر و غیرانتفاعی‌ها 15 برابر رشد داشته اند همچنین تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد نیز در این مدت 2 برابر شده است.

در همین زمان سهم اساتید غیر هیئت علمی از 22 درصد به 55 درصد افزایش داشته و نسبت دارندگان مدارج دانشگاهی در میان بیکاران کشور از حدود 10 درصد به 40 درصد افزایش یافته است.

در طی سه دهه گذشته تعداد دانشجویان کشور به ازای هر 100 هزار نفر از حدود 400 نفر به 6 هزار نفر افزایش داشته است که نشانه رشد کمی گسترده دانشگاه ها می باشد. همراه با رشد کمی سرعت رشد علمی کشور نیز افزایش داشته به طوری که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جدیدی تأسیس و مراکز آموزش عالی موجود، توسعه یافت و سرمایه‌گذاری‌های خوبی در راستای تقویت حوزه علم و فناوری انجام شد.

در بخش پژوهش، علم و فناوری، تقویت زیرساخت‌های پژوهشی در جهت تولید علم، نوآوری و با تأکید ویژه بر پیشبرد پروژه‌های تحقیقاتی کلان ملی در راستای حل نیازهای علمی و صنعتی کشور، راهبردهای اصلی می باشد.

در حال حاضر می‌توانیم از طریق بازآرایی نظام دانشگاهی کشور بر 3 محور اصلی افزایش کیفیت آموزش، هدایت تولید علم و فناوری به سمت حل نیازهای اساسی کشور و برقرار کردن هر چه بیشتر پیوند میان دانشگاه و جامعه، اعتماد به دانشگاه را مجددا افزایش بدهیم و تهدیدات پیش روی آموزش عالی را به یک فرصت تبدیل کنیم.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه