کد خبر: 14058

تاریخ بروزرسانی : 1396/06/21

رشته های علوم پزشکی دانشگاه علمی کاربردی فاقد مجوز وزارت بهداشت است.

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

 

شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه علمی کاربردی بیان کرد: تمامی رشته های دانشگاه  علمی کاربردی در حیطه علوم پزشکی، سلامت و بهداشت فاقد مجوز وزارت بهداشت است و مورد تایید شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی نیست.

قبل از این نیز اعلام شده بود که مجوز رشته های علمی کاربردی در حوزه پزشکی باید از سوی وزارت بهداشت ارائه شود.

در دو سال گذشته که موضوع انتقال برخی از رشته های مرتبط با وزارت علوم به وزارت بهداشت مطرح شد، عمده این رشته ها مربوط به دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده است.

بر اساس اساسنامه این مرکز با هدف استقرار این نظام در چارچوب اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و به منظور بهره وری حداکثری از ظرفیت های موجود در کشور در پیشبرد  نظام آموزش­ مهارتی و حرفه ای در حوزه سلامت ایجاد شده است.

مطابق این اساسنامه مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی ایران مأموریت رهبری،‌ وظایف ستادی و اعتباربخشی نظام آموزش مهارتی و حرفه ای سلامت را برعهده دارد.

اهداف مرکز ملی شامل:

  1. سامان دهی آموزش های مهارتی و حرفه ای نظام سلامت
  2. استفاده از ظرفیت های موجود در کشور برای تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه سلامت
  3.  استقرار نظام اعتباربخشی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم سلامت
  4.  ارتقای کیفیت آموزش های مهارتی و حرفه ای
  5. توسعه آموزش های مهارتی و حرفه ای در راستای نیازهای جامعه است.

بسط و گسترش آموزش های مهارتی و حرفه ای نیاز محور و تقاضا محور، نیازسنجی مستمر آموزشی مبتنی بر آمایش سرزمینی و برنامه های راهبردی و سازماندهی و هدایت آموزش های مهارتی وحرفه ای با بهره گیری از تجربیات موفق بین‌المللی و تأمین نیازهای حرفه­ای و مهارتی فراگیران در سطوح پایه و پیشرفته از جمله وظایف این مرکز است.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه