کد خبر: 17651

تاریخ بروزرسانی : 1396/08/15

ساختار مقاله نویسی

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

مقاله نویسی نیازمند طرحی از پیش تعیین شده است. در مقاله نویسی علاوه بر تکیه بر ویژگی های محتوایی مقاله (برای اشنایی با این مبحث ویژگی های محتوایی در نوشتن مقالات علمی کلیک کنید) باید از یک ساختار مشخص پیروی نمود.

ساختار مقاله نویسی بر اساس روش های استفاده شده به دو صورت می باشد :

  • تحقیقات میدانی
  • تحقیقات کتابخانه ای

بخش اول مقالات در هر دو صورت یکسان است که از تکرار برای هر کدام به صورت جداگانه خودداری میشود.

عنوان مقاله علمی : عنوان اصلی ترین بخش مقاله است و مضمون اصلی تحقیق را نشان میدهد. عنوان باید جذاب و کوتاه باشد.

نویسندگان : در نوشتن اسامی نویسنده یا نویسندگان باید نام به صورت کامل و بعد از آن نام دانشگاه قید گردد.

چکیده مقاله : چکیده خلاصه ای از تحقیق انجام شده است که همه موارد به صورت خلاصه در چکیده آورده میشود.(در این زمینه میتوانید به نحوه نوشتن چکیده مقاله رجوع کنید)

کلمات کلیدی : این کلمات نشان دهنده مفاهیم و موضوعاتی است که در مقاله از ان استفاده شده است.

تحقیقات میدانی

مقدمه : مقدمه خلاصه ای از فصل اول و دوم پایان نامه است . در مقدمه روش تحقيق و ضرورت ، هدف ان مختصر بیان میشود.

روش تحقیق : روش تحقیق به چگونگی روش انجام پژوهش به صورت ذکر جزئیات می پردازد.

نتیجه گیری : در این بخش نتایج تحقیقات انجام شده با بررسی فرضیات ارائه میشود.

پیشنهادات و مراجع

تحقیقات کتابخانه ای

مقدمه : این بخش مانند بخش میدانی است و در انتها باید بیان شود که این مقاله به دنبال حل کردن چه مسئله ای است.

متن اصلی : اصل مساله مورد توجه قرار میگرد به موضوعات اصلی و فرعی مقاله پرداخته میشود.

نتیجه گیری : محقق در این بخش نتیجه خود از بررسی های انجام شده را اعلام میکند.

مرجع نویسی (برای اطلاعات تکمیلی در این زمینه نحوه منبع نویسی در مقالات را کلیک کنید)

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه