کد خبر: 1578

تاریخ انتشار: 30 بهمن ، 1395

سرفصل درس استعداد تحصیلی آزمون دکتری

Rating: 5.0. From 1 vote. Please wait… نام بسته درسی : استعداد تحصیلی ——————————————————————————————————————————————– فهرست: فصل اول – درک مطلب                                                                                                                         مقدمه                                                                                                                                                چهار نوع از معمول ترين سوالات درك مطلب                                                                                              نكاتي در مورد پاسخگويي به سوالات درك مطلب                                                                                         نمونه آزمون درک مطلب                                                                                                                         درك مطلب                                                                                                                                          اسلوب حل                                                                                                                                          ماهيت سوالات درك مطلب                                                                                                                    نمونه سئوالات درك […]

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : استعداد تحصیلی

——————————————————————————————————————————————–

فهرست:

فصل اول – درک مطلب                                                                                                                        

مقدمه                                                                                                                                               

چهار نوع از معمول ترين سوالات درك مطلب                                                                                             

نكاتي در مورد پاسخگويي به سوالات درك مطلب                                                                                        

نمونه آزمون درک مطلب                                                                                                                        

درك مطلب                                                                                                                                         

اسلوب حل                                                                                                                                         

ماهيت سوالات درك مطلب                                                                                                                   

نمونه سئوالات درك مطلب (1)                                                                                                             

نمونه سئوالات درك مطلب (2)                                                                                                             

نمونه سئوالات درك مطلب (3)                                                                                                             

نمونه سئوالات درك مطلب (4)                                                                                                             

نمونه سئوالات درك مطلب (5)                                                                                                              

فصل دوم – استدلال منطقی و تحلیلی                                                                                                    

چند نكته براي پاسخ به سوالات استدلال منطقي                                                                                       

نمونه آزمون استدلال منطقی                                                                                                                 

ساختار استدلال منطقی                                                                                                                        

انواع سوالات استدلال منطقی                                                                                                                  

اسلوب حل                                                                                                                                       

بازی و هوش در استدلال منطقی                                                                                                             

نگاهی ساده به منطق گزاره                                                                                                                    

ماهيت سوالات استدلال منطقي                                                                                                             

درس اول: اجزاء استدلال                                                                                                                      

ساختار منطقي استدلال                                                                                                                       

انواع استدلال                                                                                                                                     

درس دوم: تضعيف استدلال                                                                                                                  

درس سوم: تقويت استدلال                                                                                                                   

درس چهارم: نتيجه استدلال ( نتيجه گيري)                                                                                             

گزاره هاي منطقي                                                                                                                              

درس پنجم: مجموعه ها، نمودار تعميم يافته                                                                                             

درس ششم: جبر گزاره ها                                                                                                                    

درس هفتم: استدلال مشابه                                                                                                                   

چند قانوني ها                                                                                                                                 

درس هشتم: ماتريس اطلاعات                                                                                                                

درس نهم : چند قانوني ها                                                                                                                   

نمونه سئوالات بخش استدلال (1)                                                                                                            

نمونه سئوالات بخش استدلال (2)                                                                                                           

نمونه سئوالات بخش استدلال(3)                                                                                                           

نمونه سئوالات بخش استدلال(4)                                                                                                         

نمونه سئوالات بخش استدلال(5)                                                                                                         

نمونه سئوالات بخش استدلال (6)                                                                                                          

نمونه سئوالات بخش استدلال (7)                                                                                                         

فصل سوم – استدلال تحلیلی                                                                                                             

فصل چهارم – کمیتی و تجسمی                                                                                                          

انواع سئوالات كميتي                                                                                                                        

قسمت اول: مهارت های عددی                                                                                                              

درس اول: توان، رادیکال و لگاریتم                                                                                                         

درس دوم: قواع بخش پذیری                                                                                                                

درس سوم: عملیات جبری بر روی اعداد زوج و فرد                                                                                     

درس چهارم: مقایسه اعداد، تخمین                                                                                                         

درس پنجم: میانگین، انحراف از معیار                                                                                                     

درس ششم: کسرها، نسبت و درصد                                                                                                         

درس هفتم: مجموعه ها                                                                                                                      

قسمت دوم: عبارت های جبری                                                                                                              

درس هشتم: معادله درجه اول                                                                                                              

درس نهم: اتحادها، معادله درجه دوم                                                                                                      

درس دهم: دستگاه معادلات                                                                                                                 

درس یازدهم: نامساوی و نامعادله                                                                                                          

قسمت سوم: مباحث گوناگون                                                                                                               

درس دوازدهم: تصاعدها                                                                                                                      

درس سیزدهم: تناسب                                                                                                                       

درس چهاردهم: مسافت، سرعت                                                                                                             

درس پانزدهم: چینش ها، ترتیب و ترکیب، احتمال                                                                                     

قسمت چهارم: مفاهیم مالی و اقتصادی                                                                                                    

درس شانزدهم: محاسبه سود و تخفیف                                                                                                   

درس هفدهم: مفاهیم مالی                                                                                                                   

قسمت پنجم: حساب دیفرانسیل و انتگرال                                                                                                

درس هیجدهم: عملگرها و توابع                                                                                                             

درس نوزدهم: هندسه تحلیلی                                                                                                               

درس بیستم: بردار و ماتریس                                                                                                                 

تجسمی                                                                                                                                         

درس اول: خط و زاویه، مثلث و دایره                                                                                                      

درس دوم: چهار ضلعی ها و سایر اشکال در صفحه                                                                                       

نمونه سئولات بخش کمیتی و تجسمی (1)                                                                                              

نمونه سئوالات بخش کمیتی و تجسمی (2)                                                                                               

نمونه سئوالات بخش کمیتی و تجسمی (3)                                                                                              

نمونه سئوالات بخش کمیتی و تجسمی (4)                                                                                               

نمونه سئوالات بخش کمیتی و تجسمی (5)                                                                                              

آزمون خودسنجی                                                                                                                                            

پاسخ ازمون خودسنجی                                                                                                                                  

منابع و ماخذ  

بخش هایی از بسته های استعداد تحصیلی :

مقدمه

GMAT (جي مت)، كلمه اي مركب از حروف اول كلمات تشكيل دهنده عبارت GraduateManagement AdmissionTest است. GMAT آزموني استاندارد براي ارزيابي استعداد و آمادگي تحصيل در دوره هاي تحصيلات تكميلي مديريت و بازرگاني(Business) خصوصا دوره هاي MBA است. اين آزمون در سال 1953 توسط (GMAC) Council Graduate Management Admission طراحي و اجرا شد. هدف اين موسسه توسعه آزمون استانداردي جهت كمك به كالج هاي مديريت وBusiness بود تا بتوانند دانشجويان شايسته را براي تحصيل در دوره هاي تكميلي خود انتخاب كنند. اين آزمون در ابتدا تنها توسط 54 موسسه براي گزينش داوطلبان استفاده مي شد، اما امروزه بيش از1500 دانشكده و1800 برنامه آموزشي نمره آزمون GMAT را به عنوان يكي از فاكتورهاي گزينشي خود قرار داده اند. نمره آزمون GMAT يكي از چندين فاكتوري است كه دانشگاهها در هنگام بررسي درخواست داوطلبان براي ورود به دوره كارشناسي ارشد مديريت وBusiness، مورد ارزيابي قرار مي دهند ، فاكتورهاي ديگر مي تواند شامل سابقه شغلي ، نمرات دوره كارشناسي، نمره TOEFL، توصيه نامه ها و … باشد.

در ايران نيز بعد از سالها برگزاري آزمون GMAT براي داوطلبان رشته هاي مديريت اجرايي و MBA، از سال 1390 اين درس به عنوان يكي از مواد امتحاني كنكور نيمه متمركز مقطع دكتري دانشگاه سراسري در آمد. سئوالات اين درس در آزمون دكتري در 4 بخش مطرح مي شود.

بخش اول: درك مطلب

بخش دوم: منطقي

بخش سوم: استدلال تحليلي

بخش چهارم: كميتي

در ادامه اين بسته درسي پيش از هر چيز به معرفي اين 4 بخش خواهيم پرداخت.

بخش اول: درك مطلب

هدف از طراحي سؤالات درك مطلب آزمون GMAT سنجش درك شما از مفاهيم ، معاني و ساختارهاي موجود در يك متن مي باشد. معمولا استاندارد طراحي اين نوع سئوالات به اين شكل است كه هر متن بين 200 تا 400 كلمه داشته باشد و براي هر متن 4 سوال درك مطلب ارائه شود. دقت كنيد كه طراحان عمدا موضوعات گمنام را براي متون درك مطلب بر مي گزينند تا احتمال استفاده افراد از دانسته هاي قبلي خود براي پاسخ به سوالات را به حداقل برسانند . سه نوع از معمولترين متون درك مطلب عبارتند از:                                                                                               

 1. متون علمي. اين متون درباره موضوعاتي مانند بيولوژي ، شيمي و پزشكي بحث مي كنند .بهتر است اين متون را با سرعت بيشتري بخوانيد. هدف شما در اين مرور اوليه آشنايي با ساختار متن و تحليل كلي متن است.

گرچه خواندن متون علمي اغلب خسته كننده است اما اين متون كاملا واقعي و سرراست هستند. از اينرو ساده ترين سوالات درك مطلب در آزمون GMAT مربوط به متن هاي علمي است. امكان مشاهده سوالات استنتاجي (نتيجه گيري) كه بر اساس اين متون طراحي شده باشند خيلي كم است و بيشتر سوالات كاملا واقعي هستند، به گونه اي كه مي توان مستقيما از روي متن به آنها پاسخ گفت. مطمئن باشيد هر چيزي را كه لازم است بدانيد در متن گنجانده شده است.

 1. متون جامعه شناسي. اين متن ها درباره موضوعاتي مانند تاريخ ، سياست و جغرافيا بحث مي كنند. اين متون احتمالاً لذت بخش ترين متون درك مطلبي است كه خواهيد خواند. شما بايد اين متن ها را آهسته بخوانيد تا بتوانيد به سوالات اين متون كه اكثر آنها استنتاجي هستند پاسخ بدهيد .مطمئن باشيد هر چيزي را كه لازم است بدانيد در متن گنجانده شده است.
 2. متون بازرگاني: متون بازرگاني ساختار نسبتاً مشكلي دارند، سوالات اين متون شما را ملزم مي كند اطلاعات را استنتاج كنيد و حتي آرا و عقايد نويسنده را مشخص كنيد. لازم است كه اين متون را آهسته و با دقت بخوانيد.

بيشتر وقت ها متون بازگاني شامل كلمات مركبي هستند كه شما تا به حال نشنيده ايد، هنگام بر خورد با اين عبارات هول نكنيد. فهميدن معني آنها سخت نيست كافي است اين عبارات را تجزيه كنيد و از روي قسمت هاي تشكيل دهنده آنها به مفهوم عبارت پي ببريد. مطمئن باشيد هر چيزي را كه لازم است بدانيد در متن گنجانده شده است.

چهار نوع از معمول ترين سوالات درك مطلب

 1. سوالات واقعي. به اين سوالات مستقيماً از روي متن مي توان پاسخ گفت. گرچه اين سوالات آسانترين سوالات درك مطلب هستند اما زمان بر نيز هستند.
 2. سوالات استنتاجي. سؤالات استنتاجي به جاي اينكه آموخته هاي شما را از واقعيات مطرح شده، مستقيماً بيازمايند، توانايي شما را در استخراج نتايج از اطلاعات داده شده مي سنجند. اين سوالات حتي ممكن است از شما بخواهد در مورد عقايد نويسنده اظهار نظر كنيد و يا نتايج بيشتري كه مد نظر نويسنده بوده است را حدس بزنيد. اين سؤالات معمولاً سخت ترين سوالات درك مطلب براي داوطلبان است.
 3. سوالات ايده اصلي. اين سؤالات از داوطلبان مي خواهند كه منظور يا ايده اصلي متن را مشخص كنند. خيلي از داوطلبان معتقدند كه اين سؤالات خيلي مشكل هستند. توصيه ما اين است كه بپذيريد هر گزينه اي كه در مورد متن توضيحي داده است، لزوماً موضوع اصلي متن را مشخص نمي كند.

در سؤالات ايده اصلي گزينه هايي كه بر اطلاعات واقعي تاكيد مي كنند را معمولا مي توان حذف كرد. گزينه هايي كه خيلي كوتاه اند يا خيلي طولاني هستند نيز معمولا نادرست هستند. گزينه اي كه شامل كلمات و مفاهيم كليدي متن است به احتمال زياد گزينه صحيح است. 

 1. سوالات لحن. برخي اوقات از شما خواسته مي شود لحن متن را مشخص كنيد. يك قانون عمومي وجود دارد كه مي گويد احتمال مثبت بودن يا طبيعي بودن لحن متن بيشتر از منفي بودن آن است. براي يك متن علمي، لحن نوشته به احتمال فراوان طبيعي است.

نكاتي در مورد پاسخگويي به سوالات درك مطلب

 1. از كاغذ پيش نويس استفاده كنيد.

چون متن ها نسبتاً طولاني هستند و فهم جملات و پاراگراف هاي آن مشكل است، ممكن است شما بخواهيد از كاغذ پيش نويس استفاده كنيد تا از ايده اصلي هر پاراگراف خلاصه برداري كنيد . يادداشت برداشتن مخصوصاً وقتي شما بخواهيد محل اطلاعات واقعي را در متون علمي پيدا كنيد مفيد خواهد بود. براي اينكه منظور ما از يادداشت برداري خيلي خلاصه متوجه شويد اين يادداشت ها را مطالعه كنيد:

” پاراگراف1: تفاوت انواع حشره ها. پاراگراف2 : سيستم عصبي آنها چگونه كار مي كند.  پاراگراف 3: چگونه آفت كش C بسياري از آنها را مي كشد”.

استفاده از پيش نويس به شكلي كه گفته شد به شما كمك خواهد كرد تا كل متن را خلاصه كنيد و مباحث اساسي آن را براي سؤالات ايده اصلي مشخص كنيد.  به جاي استفاده از پيش نويس مي توانيد مطالب مهم و كليدي هر پاراگراف را در خود متن علامت بزنيد.

 1. قبل از خواندن متن، يك بار سوالها را بخوانيد.

در اين صورت شما مي دانيد كه در هنگام خواندن متن بايد بر چه مواردي تمركز كنيد.

 1. نوع متني را كه داريد مي خوانيد مشخص كنيد.

با به خاطر سپردن انواع متوني كه در بالا گفته شد و مشخصه هاي آنها، بهتر مي توانيد وقت خود را مديريت كنيد.

 1. هنگام پاسخگويي به سوالات واقعي قسمتي از متن كه در مورد آن سوال است و چند جمله قبل از آن را به دقت بخوانيد.

هنگام پاسخگويي به يك سؤال واقعي اگر شما فقط خطي از متن كه در مورد آن سوال است را بخوانيد ، حس مي كنيد كه گزينه ها مبهم و فريبنده هستند. اما خواندن چند جمله قبل باعث مي شود شما بهتر بتوانيد اطلاعات را تفسير كنيد و به راحتي گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

 1. حل تمرينات بيشتري از نمونه سئوالات درك مطلب.

 براي موفقيت در آزمون درك مطلب شما بايد اين نكات و مطالب را بخوانيد و با تمرين زياد نحوه و محل استفاده از آنها را ياد بگيريد.                                   

نمونه آزمون درک مطلب

راهنمایی: متن زیر را به دقت بخوانید و صحیح ترین گزینه را برای سؤالات انتخاب کنید.

در بین دهه 1960 الی 1970 استراتژی توسعه اقتصادی در ایالات متحده ایجاد مشوق توسط دولت های محلی برای منطقه مربوطه بوده است. اجرای این استراتژی در عمل مشکلاتی را برای دولت های محلی دیگر به وجود می آورد چرا که ایجاد مشوق های مذکور توسط یک دولت محلی بسیاری از تجهیزات وعوامل تولید به منطقه جدید منتقل می گردیدند. در نتیجه پیروزی یک شهر یا منطقه می توانست منجر به ایجاد مشکلات جدی برای شهر یا منطقه دیگر گردد.

در دهه 1980، استراتژی فوق یا استراتژی ” توسعه فناوری های پیشرفته ” که در آن دولت های محلی برای جذب شرکت های تازه تاسیس که در حوزه دانش وفناوری رقابت می نمودند، تغییر یافت . با وجود اینکه رویکرد این استراتژی نسبت به استراتژی قبلی رجحان داشت، لکن این استراتژی نیز دارای مشکلات مختص به خود بود به نحوی که از طرفی شرکت های صاحب فناوری پیشرفته تنها بخشی از نیروی کار تولید که از آموزش های تخصصی و ویژه برخوردار بودند را جذب نموده  و از طرف دیگر تعداد این شرکت ها آنقدر نبود که بتواند تمام مناطق را تحت پوشش قرار دهند.

با توجه به مشکلات استراتژی فوق الذکر، در سال های اخیر دولت های محلی به طور روز افزون به استراتژی سومی موسوم به “استراتژی تشویق کسب و کارهای کوچک” پی برده اند. در این استراتژی شرکت های کوچکی که معمولا در خانه ها شکل گرفته و رشد خود را آغاز می نمایند، توسط کارآفرینان محلی و با استفاده از منابعی که در اکثر نقاط مختلف یافت می شود ، تاسیس می گردند. در نتیجه کارآفرینان بومی با توجه به مزایای رقابتی و ارتباطات و ریشه هایی که در جامعه خود دارند به ندرت توسط دولت های محلی دیگر و از طریق مشوق های مالیاتی و سایر امتیازات جذب می گردند. بنابراین صنایع و نیروهای کاری متخصص ، در سرزمین اصلی خود حفظ گردیده و این امر موجب ایجاد محیطی می گردد که در آن علاوه بر توسعه تولیدات ، کارآفرینی و اشتغال زایی تشویق میگردد. در نتیجه با اجرای این استراتژی ضمن جلوگیری از اینکه موفقیت یک منطقه  موجب بروز مشکلات جدی برای منطقه دیگر گردد، منافع کلی کشور نیز که جلوگیری از اتلاف منابع وتوسعه هماهنگ و همه جانبه صنعت در کلیه مناطق می باشد ،تأمین می گردد.

 1. کدام یک از موارد زیر به ضعف عمده استراتژی اتخاذ شده در دهه 1960 الی 1970 اشاره می نماید؟
 • عدم حمایت دولت مرکزی از دولت های محلی در اجرای این استراتژی
 • عدم توانایی درجذب سرمایه گذاران خارجی توسط دولت های محلی
 • ایجاد فضای رقابت نامناسب بین دولت های محلی
 • توسعه همه جانبه صنایع در تمامی نقاط
 1. یکی از مشکلات اصلی استراتژی اتخاذ شده در دهه 1980 چه بوده است؟
 • صنایع تولیدی بیشتر کارکنان خلاق خود را به دلیل جذب این افراد توسط شرکت های کوچک کارآفرین از دست داده اند.
 • صنایع صاحب فناوری های پیشرفته کارگرانی را به خدمت می گرفتند که هیچ گونه مهارت خاصی نداشتند.
 • صنایع دارای فناوری های پیشرفته قادر به جذب سهم قابل توجهی از نیروهای کار نبودند.
 • صنایع تولیدی به شدت در امور شرکت های کار آفرین اختلال ایجاد می کردند.
 1. متن مذکور به کدامیک از موارد ذیل در مورد کارآفرینان محلی اشاره نمی نماید؟
 • کارآفرینان مذکور در منطقه خود حفظ می گردند.
 • کارآفرینان مذکور، مشوق ایجاد محیط کارآفرینی هستند.
 • کارآفرینان مذکور ، شرکت ها و موسسات خود را در مناطق بومی خود ایجاد می نمایند.
 • کارآفرینان مذکور،برای جذب سرمایه گذاران خارج از منطقه خود تلاش می نمایند.
 1. با توجه به متن مذکور ،تاکید اصلی دولت مرکزی در استراتژی سوم بر روی کدام یک از موارد زیر می باشد؟
 • دولت های مرکزی
 • رشد مدیران صنایع تولیدی
 • توسعه فناوری های پیشرفته
 • توسعه هماهنگ صنایع در کل کشور

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
حتماً بخوانید   سرفصل های درس حاصلخیزی خاک پیشرفته
ارسال دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.