کد خبر: 2487

تاریخ بروزرسانی : 1396/08/10

سرفصل های درس اصلاح و توسعه مرتع

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : اصلاح و توسعه مرتع

———————————————————————————————-

فهرست:

مقدمه

اصلاح و توسعه مراتع

اصلاح  مدیریت چرا بعنوان مهمترین گام در امر اصلاح و احیاء مراتع

اصلاح سیستم چرای سنتی

اصلاح سیستم چرای سنتی با جایگزینی سیستم پیشرفته

اصلاح مراتع از طریق قرق کردن

اصلاح مراتع از طریق ذخیره نزولات آسمانی

اصلاح مراتع از طریق کنترل گیاهان مزاحم

کنترل مکانیکی گیاهان مزاحم

کنترل بیولوژیکی گیاهان مزاحم از طریق چرای دامهای انتخاب شده

کنترل گیاهان مزاحم بوسیله حشرات

کنترل گیاهان مزاحم از طریق مصرف سموم علف کش

اصلاح مراتع از طریق آتش زدن مرتع

روشهای اصلاح و توسعه منابع آب

اصلاح مراتع از طریق نمک گذاری

اصلاح مراتع با روشهای بیولوژیکی کودپاشی در مراتع طبیعی

بذرکاری در اراضی مرتعی

انتخاب محل های بذرکاری

مشخصات بذور برای کشت در مرتع

مبدا بذور گونه های انتخابی مورد کشت

انتخاب نوع گیاه برای کشت در برنامه های اصلاح مراتع

کشت گونه های مناسب در مراتع ایران

کشت مخلوط گیاهان مرتعی

کشت بذور مرتعی به روش ساده

خلاصه

 بخش هایی از بسته درسی اصلاح و توسعه مرتع

 • مقدمه

پوششهای گیاهی مناطق مختلف ایران تاکنون بارها مورد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته است. وجود بقایای جوامع گیاهی و همچنین آثار مکتوب قدیمی بیانگر این واقعیت می باشند که بیابانهای  فعلی کشور، روزگارانی، سطوح بسیار کمتری را نسبت به زمان حال شامل می شدند. بعبارت دیگر تا اوایل قرن 16 میلادی قسمت اعظم بیابانهای امروزی پوشیده از جنگلهای انبوه پسته، بادام، ارس ، بلوط و بوته زار بوده اند. کتاب عالم آرای عباسی، یادداشت های هردوت سفرنامه ، ناصرخسرو و دیگران، همگی حاکی از استقرار جنگلها و چراگاههای وسیعی درازمنه قدیم ایران می باشند.

مروری بیشتر بر احوال مراتع نیز این نتیجه را حاصل می نماید که اراضی مرتعی، در آن سالهای دور وضع بسیار قابل توجهی داشته اند. این اراضی، توان پذیرش دامهای موجود آن سالها را چه از نظر تعداد و چه از لحاظ نوع دام دارا بودند. با گذشت زمان، تدریجا از سطح جنگلها و مراتع کشور کاسته شده و بجای آنها اراضی کشاورزی، بخصوص دیمزارها گسترش می یافت. در کنار این رویدادها، جنبه های توسعه و عمران شهری و صنعتی، مورد توجه زیاد واقع می گردید. سطوح باقیمانده بطور سریع دستخوش تخریب شد. برایند عملیات مخرب، نابودی گیاهان مرغوب و شسته شدن میلیونها تن خاک بسیار با ارزش را تاکنون در برداشته است.

پیامد نابودی پوشش گیاهی و خاک مرتعی، کمبود شدید علوفه بوده است.. در بسیاری از مناطق ، شدت انهدام گیاهان و خاک بحدی است که  تنها زمینی لخت و فرسوده در جلوی  دیدگان آدمی نمایان می گردد. وقوع سیلابهای خانمان برانداز و گل آبهائی که عمر سدها و مخازن آبی کشور را بسرعت کاهش می دهد، از وقایع بسیار ناگوار و فاجعه آمیز این تخریب بوده است.

رویدادهای ذکر شده همیشه وابستگیهائی بخصوص در جهت رفع نیازهای مردم سرزمین ها به مواد غذائی بدنبال داشته است. بدیهی است که وظیفه هر فرد ایرانی کمک به قطع این وابستگی ها و ایجاد خودکفائی کشور می باشد. بدین لحاظ در زمینه اصلاح، احیاء و توسعه مراتع ایران با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته و موفق، یادداشت هائی فراهم گردیده که امید است مفید واقع گردد. در این مقوله سعی شده است ابتدا آنچه را که در رابطه با مدیریت دام می تواند مشکلات را کاهش دهد مورد بحث قرار داده ، سپس توجه به نقش روشهای بیولوژیکی ، مکانیکی و بهداشتی که مناسب اصلاح،  احیاء و توسعه مراتع به نظر می رسد، معطوف شده است.

 • اصلاح و توسعه مراتع

تعریف

 کلیه عملیاتی که موجب افزایش بازده مراتع، بخصوص تولید علوفه بوده و با توجه به شرایط اکولوژیکی موجود رقابت و جانشینی در هر منطقه انجام می شود، اصلاح . احیاء و توسعه مراتع نامیده می شود. بر این اساس اجرای تیمارهای مناسبی که بتواند منابع مرتعی را تقویت و توسعه بخشیده ، شرایط را بهتر نموده تا بهره برداری مناسب از آنها امکان پذیر گردد، کاملاً ضروری خواهد بود.

اهداف:

هدفهائیکه از اجرای عملیات اصلاح و احیاء مراتع متصور است. رسانیدن مرتع به حداکثر تولید محصول علوفه ای و غیر علوفه ای و سوددهی سرمایه است که تنها در سایه حفظ و تقویت گیاهان و خاک عملی می باشد. برای نیل به این اهداف، موارد زیر لازم الاجرا خواهد بود:

 • اصلاح سیستم چرای سنتی . کنترل تعداد، نوع و پراکنش دامها
 • حفظ گونه های مرغوب بومی . کشت گونه های غیر بومی
 • تقویت خاک . کنترل گیاهان و وحوش مزاحم
 • تامین آب شرب دامها. حفظ رطوبت حاصل از نزولات آسمانی
 • و بالاخره ایجاد تسهیلات بهداشتی و حفاظتی دام.
 • اصلاح مدیریت چرا بعنوان مهمترین گام در امر اصلاح و احیاء مراتع

توانائی اکوسیستمهای مرتعی در تحمل فشار چرای دام و تولید علوفه محدود است. درجه این محدودیت بستگی به تعداد دام، نوع دام چراکننده ، شدت چرا ، شدت عوامل آب و هوائی، و نوع رستنی های مرتع دارد. محدود بودن توانائی اکوسیستم ، همچنین به فصل مناسب استفاده از مرتع بستگی دارد. عدم توجه به وجود این محدودیت ها باعث ایجاد تغییرات  نامطلوبی در مرتع می گردد که ممکن است به از هم گسیختگی تعادل مابین دام و مرتع گردد. میزان رشد گیاهان و مقدار برداشت علوفه توسط دام هماهنگ نخواهد بود.

در این صورت وظیفه مرتعدار عبارت از :

 1. تعیین نوع و شدت محدودیت
 2. ارزیابی تغییرات حاصله
 3. در صورت لزوم، کنترل شدت و زمان چرای دام خواهد بود.

 

 

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه