کد خبر: 3240

تاریخ بروزرسانی : 1396/08/03

سرفصل های درس اصول مهندسی صنایع غذایی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : اصول مهندسی صنایع غذایی

——————————————————————–

فهرست:

آحاد و ابعاد

جرم مخصوص – حجم مخصوص و…

ثقل ویژه یا specific gravity یا SG

خلل و فرج

زاویه ریپوز – زاویه لغزش – زاویه اصطکاک داخلی

روش های بیان محتوای رطوبت

فشار (Pressure)

قانون بقای جرم و موازنه جرم

سرعت خطی – حجمی – جرمی – زاویه ای

قانون استوکس در حالت سکون

قانون استوکس در حالت دینامیک

رابطه پیوستگی

بررسی رژیم جریان در لوله

انواع انرژی مکانیکی

قانون موازنه انرژی مکانیکی (قانون برنولی)

ابزار اندازه گیری فشار و اختلاف فشار

شیپوره

افت فشار در شرایط جریان قلیانی

انرژی پمپ

منحنی (Net Positive Suction head Available) NPSHa

رابطه فشار سیال در دهانه مکش با دبی

اصول خشک کردن

مکانیزم انتقال جرم و حرارت

سینتیکهای خشک کردن مواد غذایی

معادله سرعت خشک کردن

عدد بایوت:

کنترل خشک شدن به صورت خارجی

موازنه جرم و انرژی در پروسه خشک کردن

معادلات دیفرانسیلی چند جزئی (PDE)

موازنه جرم و انرژی

تکنیکهای سرد کردن و کاربردهای آن

تکنیکهای اصلی جهت افزایش Shelf Life

اهمیت پیش سرمایش:

محاسبات پیش سرمایش

گرمای ویژه محصول

سرعت سرد کردن

تاثیر فاکتورهای مختلف در سرد کردن

روشهای سرد کردن

رئولوژی

سیالات نیوتنی

سیالات غیر نیوتنی مستقل از زمان

سیالات غیر نیوتنی وابسته به زمان

اندازه گیری ویسکوزیته با ویسکومتر موئین

انتقال حرارت

خصوصیات حرارتی غذاها

روش های انتقال حرارت

تخمین ضریب انتقال حرارت (hc)

نقش عایق در کاهش افت حرارت :

انتقال حرارت یکنواخت و غیر یکنواخت

فرآیند سرد یا گرم شدن در اثر انتقال حرارت غیر یکنواخت

انتقال حرارت به روش تشعشع

مبدل های حرارتی

روش های حرارت دادن مستقیم

امواج با فرکانس رادیویی

ترمودینامیک

بررسی فرآیند تبخیر

سیکل کارنوت

روش های افزایش راندمان

سایکرومتری

فرآیندهای سایکرومتریک

خشک کن ها :

مطالعات قبل از اجرای طرح

 بخش هایی از بسته درسی اصول مهندسی صنایع غذایی

 آحاد و ابعاد

سیستم های اندازه گیری به دو دسته کلی متریک و انگلیسی تقسیم می شود.

English absolute

1- سیستم انگلیسی                                                                        British Engineering

American Engineering

همان طور که می بینیم این سیستم دارای سه زیرمجموعه است، که این سه، تفاوت اندکی دارند، مثلاً در هر سه، واحد طول، “فوت” و واحد درجه حرارت، درجه فارنهایت می باشد. آنچه که برای آزمون لازم است بدانیم عبارت است از:

پوند جرم ، که برابر با 453 گرم است.

اینچ (1nch)، که برابر با 2.54 سانتی متر است.

فوت (ft)، که برابر با حدود 30.5 سانتی متر است.

همان طور که می بینیم: 1ft=12inch

موارد فوق حفظ شود.

2- سیستم متریک جرم طول زمان درجه حرارت
cgs ¬ گرم سانتی متر ثانیه درجه سانتی گراد
mks ¬ متر کیلوگرم ثانیه درجه سانتی گراد
SI ¬ متر کیلوگرم ثانیه کلوین

سیستم متریک مبتنی بر پیشوندهای مقداری می باشد. دقت شود تنها در سیستم SI واحد نیرو، نیوتن و واحد انرژی، ژول می باشد. اکنون باید در زمان کوتاه، این واحدها را به هم تبدیل کنیم.

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه