کد خبر: 2268

تاریخ بروزرسانی : 1396/08/15

سرفصل های درس حفاظت خاک

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : حفاظت خاک

———————————————————

فهرست:

مقدمه

بررسی اجمالی منابع آب و خاک کشور

ضریب هرز آب

رابطۀ آب و خاک

فرسایش

انواع رخساره های فرسایشی

فرسایش آبی

جریانات

مکانیسم حرکات توده ای

سولیفولکسیون

رخساره های انحلالی

اندازه گیری هدر رفت خاک

سیل

تراس های آبرفتی

نهشته های کواترنری

رسوبات ورودی به مخازن و سدها

سختی تاراژ یا منحنی سنجه رسوب

ضریب رسوبگذاری در مخازن سدها

مبارزه با فرسایش

هوموس خاک

بانکت

منابع برای مطالعه بیشتر

 بخش هایی از بسته درسی حفاظت خاک

 مقدمه :

بخشی که منجر به بحث حفاظت آب و خاک شد بهم خوردن سیستم طبیعی یا عدم پایداری در سیستم طبیعی بود.

بهره برداری انسان                   آب و خاک و گیاه

توسعه پایدار

تعادل در این ترازو وقتی برقرار است که توسعه در جهت پایدار باشد یعنی مدیریت جامع.

سیستمیک و گام به گام باشد .  یعنی تمام پارامترهای موثر روی پدیده شناسایی و مورد مطالبه قرار گرفته باشد. مطالعات پویا در جهت توسعۀ پایدار (یعنی در جهت حفظ تعادل ترازو) باشد.

توسعۀ پایدار یعنی حفظ سرمایه با حفظ توان بهره برداری. رسالت اصلی تمام دستگاه های منابع طبیعی حفظ، احیاء و توسعه است. وقتی این تعادل به هم بخورد و کفۀ بهره برداری انسان پایین تر از کفۀ دیگر قرار می گیرد آن چه رخ می دهد عبارت است از سیلاب، کاهش حاصلخیزی اراضی و فقر و خط سیلاب بستگی به میزان آب و میزان پوشش گیاهی منطقه دارد.

F=αw+βv

محل اصلی زندگی اجداد ما در حواشی رودخانه ها بوده است و جاهائیکه حاصلخیزی زیاد است . با افزایش جمعیت به علت کاهش مرگ و میر از یک طرف انسان وارد ارتفاعات و از سوی دیگر وارد مناطق دشتی شد.

تخریب پوشش گیاهی کاهش نفوذ آب به داخل خاک  افزایش جزر آّب  سیلاب

شیب کم ، بافت خاک ریز دانه ، حضور املاح فراوان، تابش شدید نور خورشید و کیفیت آب نامطلوب

حاصلخیزی بالا ،پوشش گیاهی خوب ، امکان استقرار ساختمانها با هزینه کم ، نفوذپذیری بالا ،آب قابل استفاده با کیفیت مناسب

شیب تند، دسترسی مشکل ، ضریب نور آب بالا ، نفوذپذیری کم و استقرار پوشش گیاهی کم

حد فاصل کوهستان و دشت خط kenic است. چون در قسمت سوم شیب کم و تابش خورشید شدید است آبی که از بالا املاح را با خود آورده است تبخیر شده و این املاح در خاک می ماند.

در قسمت سوم دو آب با چگالی متفاوت در کنار هم قرارمی گیرند (آب شور چگالی اش بیشتر است) با افزایش جمعیت و خو چاهها و استفاده از آب سطح سفرۀ آب زیرزمینی کاهش می یابد. گسترش چاه ها در منطقه ای که سفرۀ آب شیرین وجود دارد، موجود است . بعد از این که افت صورت گرفت و سطح آب پائین آمد آب شور با چگالی بیشتر خود را جایگزین آب شیرین می کند و آب چاهها در اصطلاح لب شور شده کیفیت خود را از دست می دهد.

خاصیت نگهداری آب دررس خیلی بالاست. خاک سبک آب گذاری و نفوذپذیری خیلی بالایی دارد پس آب کمتری در خود نگه می دارد. وقتی برداشت آب از خاک رس صورت گرفت دیگر هیچ آبی قادر به نفوذ در خاک رس نیست چون قدرت نفوذ کم و تابش خورشید شدید است و قبل از نفوذ آب تبخیر می شود و این طبقه تبدیل به شور زار می شود، منطقه فاقد پوشش گیاهی شد و بیابان زدایی Desertification بایستی در آن انجام شود.

پائین ترین EC آب در جهان مربوط به آب زمزم است که EC=40 دارد در حالی که آب کرج که با کیفیت ترین آب ایران است   800تا EC=600  دارد. دستگاه های آب مقطر در ایران می توانند EC را تا 4 کاهش دهند.سطوح کشاورزی که در پایین دست سد کرج ( حواشی شهریار) بوده است به علت افزایش شوری آب به طور کامل از بین رفته است و حالت خشک و سوخته به خود گرفته.

مالتوس:

 ناپایداری شرط اجتناب ناپذیر زندگی انسان هاست.

مالتوس یک گراف ترسیم می کند که  درآن رشد جمعیت به صورت تصاعد هندسی و منابع غذایی به صورت تصاعد حسابی تغییر می کند ( به صورت تصاعدهایی کاهش می یابد) سال خطر سالی است که در آن منحنی مواد غذایی در زیر منحنی رشد  جمعیت قرار می گیرد که این اتفاق در سال 1970 رخ داده است .در سال خطر بحث حفاظت آب و خاک مطرح گردیده است.

در سال 1367 کل اراضی ایران (اراضی کشاورزی)  بوده است. یعنی %11 کل سطح مملکت. کل زمین های قابل کشت  بوده که %30 آن شور و قلیا بوده است و  قابل استفاده کشاورزی بوده است.

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه