کد خبر: 3259

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/29

سرفصل های درس روش های نوین آزمایشگاهی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : روش های نوین آزمایشگاهی

—————————————————————-

فهرست:

مقدمه

انواع روش‌های کروماتوگرافی

الف) کروماتوگرافی گازی

ب) کروماتوگرافی مایع

جاذب‌های بر پایه سیلیکا

سیلیکا ژل‌های پیوند یافته

جاذب‌های غیر سیلیکایی

فازهای پیوند یافته سلولزی

سایر فازهای ثابت

فازهای ثابت ترکیبی

TLC برای آماده‌سازی نمونه

اجزای سیستم HPLC

کاربرد HPLC

HPLC فاز نرمال

HPLC فاز معکوس

HPLC تبادل یونی

HPLC غربال مولکولی

HPLC میل ترکیبی

ج) کروماتوگرافی سیال فوق بحرانی

د) اصول فیزیکوشیمیایی جداسازی کروماتوگرافی

هـ) تجزیه و تحلیل پیک‌های کروماتوگرافی

تکنیک‌های آنالیز مواد غذایی

الکتروفورز

الکتروفورز موئینه

منبع

 بخش هایی از بسته درسی روش های نوین آزمایشگاهی

 مقدمه

کروماتوگرافی، تأثیر بزرگی بر تمام روش‌های آنالیز دارد و از دیگر روش‌های جداسازی متفاوت است، زیرا طیف گسترده‌ای از مواد، تجهیزات و تکنیک‌ها در آن بکار گرفته می‌شود.

اولین گزارش‌ها در مورد استفاده از کروماتوگرافی گازی (GC) در 1952 بود. GC در اواخر 1960 به دلیل اهمیت بالای آن در صنعت نفت، به تکنیک مفید و تخصصی تبدیل شد و به عنوان اولین نوع کروماتوگرافی دستگاهی بصورت تجاری درآمد. در اواسط 1960، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) نیز با بهره‌گیری از پیشرفت‌های تئوریکی و دستگاهی GC، بصورت روشی مفید و پیشرفته مطرح شد و کروماتوگرافی سیال فوق بحرانی (SFC) نیز در سال 1962 ارائه شد.

در کروماتوگرافی فاز ثابت و فاز متحرک وجود دارد. همان‌طوریکه از نام این دو فاز هم برمی‌آيد فاز ثابت در یک جایی ثابت است در حالی‌که فاز متحرک اجزاء نمونه را حمل می‌کند. فاز ثابت ممکن است مایع و یا جامد باشد.

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه