کد خبر: 4109

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/15

سرفصل های درس مدیریت ابزی پروری

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : مدیریت آبزی پروری

——————————————————————-

فهرست:

مقدمه                                                                                                                                                     

مدیریت                                                                                                                                                   

مدیریت صید                                                                                                                                             

مدیریت بهره برداری ازصید آبزیان واهداف آن                                                                                                    

حذف روش صید دامگستر در راستای حفظ ذخائر                                                                                                

مدیریت مزارع ماهیان گرمابی                                                                                                                      

شخم زنی استخرها                                                                                                                                   

كوددهي استخرهاي پرورش ماهي براي افزايش توان باروري                                                                                   

 انتقال و کشت لارو در استخرها                                                                                                                   

نكاتي مهم در زمينه اكسيژن محلول در محيط زيست ماهي                                                                                  

مکان یابی مزارع پروش ماهیان سردآبی                                                                                                           

ارائه راهکارهای استفاده بهینه ازمنابع آبی با توجه به روش های پرورشی                                                                  

استفاده ازسیستم پرورشی مدار بسته                                                                                                             

انرژی برق و استفاده بهينه ازآن درمزارع پرورش ماهی                                                                                         

ماهی قزل الاومدیریت بهداشت ودرمان                                                                                                            

مدیریت رسوبات دراستخرهای پرورش میگو                                                                                                     
روشهای پیشگیری ، کنترل و مبارزه با ماهیان                                                                                                  

مدیریت بهداشت مزارع تکثیر و پرورش                                                                                                           

عوامل موثر در بروز بیماری ها                                                                                                                      

علل بروز بیماری در ماهی:                                                                                                                           

اصول معاینه آبزیان                                                                                                                                   

نحوه انتقال پاتوژنها (عوامل بیماریزا)                                                                                                              

درمان بيماريها                                                                                                                                          

بیماریهای محیطی                                                                                                                                    

بیماریهای تغذیه ای                                                                                                                                   

بیماری‌های باکتریال                                                                                                                                  

اصول بهداشت درمزارع پرورش ماهی                                                                                                              

رعایت اصول بهداشتی درموقع ماهی دارکردن                                                                                                   

آشنایی با اصول بهداشتی مزارع پرورش ماهی                                                                                                   

مدیریت بهداشتی مزارع آبزی پروری                                                                                                               

عفونت هاي استر پتوكوكال در ماهيان                                                                                                            
واکسن ضداسترپتوکوکوزیس ماهی قزل آلا                                                                                                       

مدیریت بیماری های میگو                                                                                                                        

رعایت بهداشت و پیشگیری از بیماری ها در مزارع پرورش میگو                                                                            

بيماري لكه سفيد در ميگو (White spot disease)                                                                                      

سیستم ایمنی در ماهیان                                                                                                                           

تکامل سيستم ايمنی در ماهيان                                                                                                                  

نسبت سلولهای خونی درماهيان                                                                                                                  

مدیریت تغذیه در آبزی پروری                                                                                                                     

احتياجات آبزيان                                                                                                                                    

احتياجات مواد معدني آبزيان پرورشي                                                                                                           

مديريت تغذيه ماهيان سرد آبي                                                                                                                  

نحوه برآورد مقدار غذاي مورد نياز ماهي قزل آلا                                                                                              

مديريت تغذيه ماهيان گرم آبي                                                                                                                   
تغذیه ماهیان پرورشی(گرمآبی)                                                                                                                  
توصيه هاي مهم در تغذيه كپور ماهيان                                                                                                          
تغذيه ميگو:                                                                                                                                          
حاصلخيز يا باروركردن استخرها:                                                                                                                  
غذادهي ماهيان آكواريومي:                                                                                                                       
مشخصات غذاي با كيفيت                                                                                                                          
مواردي كه بايد در فرمولاسيون غذا رعايت شود:                                                                                              
لیزین و متیونین در تغذیه آبزیان:                                                                                                                
اصول انجمادموادغذایی آبزیان                                                                                                                     
بیوتکنولوژی قدیم در مقابل بیوتکنولوژی نوین:                                                                                                
روش های باندینگ و نواربندی کروموزوم ها:                                                                                                    
قانون هاردی- واینبرگ                                                                                                                            
طراحي برنامه هاي آميخته گري                                                                                                                  
ژنتیک مولکولی در آبزیان                                                                                                                       
توليد قزل آلاي رنگين كمان تريپلوئيد:                                                                                                         
ماده زايي ميتوزي يا ماده زايي هموزيگوت:                                                                                                     
تنوع کروموزومی در ماهیان:                                                                                                                       
روش های انتقال ژنی و مزایا و معایب آن:                                                                                                       
مزایای انجماد اسپرم                                                                                                                                
آزمون خودسنجی:                                                                                                                                   
منابع                                                                                                                                                  
بخش هایی از بسته درسی مدیریت ابزی پروری

 مقدمه

مفهوم مدیریت چیست؟

راجع به مدیریت تعاریف متعدی وجود دارد که در همه این تعاریف تحقق بخشیدن به هدفها و مقاصد سازمانها مشترک است.

1)کار کردن با افراد و بوسیله افراد برای تحقق هدفهای سازمان.

2)مدیریت عبارتست از دستیابی به هدفهای سازمان از طریق هدایت وراهبری.

3)مدیریت فرایندیست که بوسیله ان کوششهای فردی و گروهی به منظور نیل به هدف مشترک اعمال می شود.

هدف : حفاظت  * کیفیت * سود بیشتر

4)مدیریت ایجاد و شکل دادن به شرایطی است که جمعی از نیروهای انسانی بتوانند بطور گروهی هدفی را به انجام برسانند.

5)اندیشمندان علم مدیریت ، مدیریت را در چهار چوب 4وظیفه خاص تعریف کردند :برنامه ریزی*سازماندهی*رهبری *کنترل*

مدیریت

مدیریت سلامت شامل سه جزاست:1- مدیریت ذخایرآب برای کاهش بیماری واسترس 2- مدیریت بر روی محصولات برای کاهش استرس های وابسته به پرورش فعال 3- مدیریت بر روی افراد و مطمئن بودن نسبت به آنها برای انجام دادن کار آنها به درستی تا تاثیرات استرس به حداقل برسد.

مدیریت بر روی محصولات و اشخاص بسیار تاثیرگذار برروی توسعه پرورش است. پرورش دهنده و مدیر باید نقش استرس زا ها را در ایجاد بیماری خوب بداند.ایجاد استرس در پرورش با عوامل محیطی و پاتوژن ها ایجاد می شود. کاهش رشد یا افزایش بیماری یا هر دو. استرس زا ها در پرورش ماهی شامل کارهای پرورش دهندگان مثل فعالیت عادی افراد، دستکاری,جمعیت ,حمل ونقل و عوامل بیماری زا می باشند. فاکتورهای محیطی مثل تغییرات دمایی ، سطوح اکسیژن پایین ، نور خورشید ،آمونیوم بالا ، آلوده کننده ها و دیگر عوامل می باشند. فاکتور های استرس زای بیماری زا قدرت دفاعی ارگانسیم ها را پایین می آورد (با افزایش هجوم پاتوژن ها ).

مدیریت باید در جهت کاهش استرس و تکنیک های پرورش نرمال به وسیله ی کنترل کردن کیفیت آب (یا فاکتورهای ذخایر آب ) و تکنیک های پرورش ماهی کوشش کند.بهداشت شخصی و رعایت اصول بهداشتی نیز بسیار مهم است. به علاوه تکنیک مدیریت در پرورش خوب ماهی باعث کاهش رشد مشکلات می گردد. ماهیان و دیگر آبزیان پرورشی تنفس کننده در آب به صورت مداوم مواد دفعی دارند و باعث تجمع بیماری در لجن بوسیله ماهیان بالادست می گردند. بسیاری از استرس زاها رابطه مستقیم با پرورش دارند . بررسی و اندازه گیری میزان بهداشت پرورشگاه ها, ضد عفونی کردن تورها , چکمه ها و دیگر تجهیزات مثل تانک ها  از عوامل بسیار مهم در کنترل بیماری ها هستند. پرورش دهندگان باید به کاهش خطرات ، با افزایش کیفیت محصولات ، به کنترل دقیق وضعیت پرورش بپردازند. زنجیره سست مدیریت اغلب باعث از دست رفتن محصول خوب و کار آموزی پرسنل می گردد.

. برای داشتن پرورش فعال باید الگوهای مناسبی تاسیس و مدیریت بر پایه سیاست مداری سخت و مناسب در داخل مجموعه صورت پذیرد .

پرورش دهنده باید زمینه لازم برای شناسایی بیماری مخصوصاً برای بیماری های قبلی موجود در سایت داشته باشد.کشف بیماری های اولیه و تشخیص آنها برای کاهش از دست رفتگی محصولات بسیار مهم است. بهترین رکورد نگهداری محاسبه تاریخ های قبلی پرورش و نداشتن هیچ مشکلاتی برای زیستن موجودات می باشد. شیوع بیماری های فصلی می تواند محصولات پرورش را کاهش دهد و یا از بین ببرد. جلوگیری و پیش گیری از ورود بیماری های فصلی نیز بسیار مهم می باشد .

مدیریت صید:

ماهیان و بی مهرگان دریایی منابع عظیم غذایی امروز انسان را روی هیدروسفر ما تشکیل می دهند. به علاوه اینکه مدیریت صحیح برای صید ماهیان و بهره برداری اصولی از آبزیان بر اساس توسعه پایدار می تواند عامل بزرگی برای ایجادکار بویژه برای کشورهایی باشد که مستقیما در کنار دریاها و اقیانوس ها قرار دارند.در سال های اخیر مقدار صید جهانی ماهی تقریبا 95میلیون تن در سال است که 70درصد آن مصرف انسانی دارد و 30درصد آن با تبدیل شدن به آرد ماهی به مصرف غذای دام میرسد که این دو مجموعا 20 درصد تولید جهانی پروتئین را تشکیل می دهد.عمل صید توسط انسان مربوط به سالهای نسبتا دور است و سالهاست که در وسایل صید حرفه ای تحولاتی ایجاد شده است.

مهمترین این وسایل :تور کیسه ای یا ترال کفروب و میانگیر وسطحی،تور گردان پیاله ای ،قلابها ، تورهای گوشگیر و تله هاست.یکی دیگر از پیشرفتهای حاصله ، توسعه در صنعت ساختن کشتیهای صیادی و مکانیزه کردن آنها با ابزار صید و وسایل عمل آوری محصولات شیلاتی است.حدود 1800 کیلومتر مرز آبی درحاشیه جنوبی و 900 کیلومتر مرز آبی در شمال کشور است.و با توجه به وجود 550 گونه آبزی در این آبها اهمیت برنامه ریزی همه جانبه و اعمال مدیریت در مناطق ساحلی اب های داخلی و دریایی را آشکارتر می کند.در کشور ما صید سالانه حدود 600هزار تن ،تولید آبزیان پرورشی حدود 100هزار تن،مصرف سرانه ما حدود 8 کیلو گرم است که با توجه به اجرا و بکارگیری اصول و مقادیر صحیح مدیریت شیلاتی میتوان صید کمی و کیفی استانداردهای ملی را در این زمینه ارتقا داد.

مدیریت بهره برداری ازصید آبزیان واهداف آن

ورود به میدان صنعت ساختن وسایل وآلات صیادی از الیاف مصنوعی و طبیعی برای تور بافی و دستگاههای آکوستیک و اکوساندر و سونار برای ماهی یابی ایجاد ماهواره ها برای سنجش از راه دور و پیشرفت در کاربری الکترونیک و وسایل تلویزیونی نشان دهنده موقعیت تجمع ماهیها در منطقه ،همه و همه برای بهره برداری اصولی از آبزیان الزام آور است.در بهره برداری شیلاتی اطلاع از چگونگی اجرای صید مسئولانه برای توسعه پایدار باید از اهداف اصلی باشد.حفظ وضعیت تنوع زیستی و حفاظت از وضعیت اقلیمی ،تامین انرژی از مهمترین این اهداف است.

صید مسئولانه عبارتست از: بالا بردن حد اکثر بازده اقتصادی ماهیگیری برای صیادان بدون اینکه در دراز مدت آسیبی به توسعه پایدار در اکوسیستم وارد آید.

آسیبهای وارده :بهره برداری بیش از حد ،استفاده از سوختهای فسیلی برای کشتیها،کاربرد وسایل صید کف دریایی که قابل جبران نیست.

برای رفع این نابسامانی ها باید چاره اندیشی هایی به عمل آید که این میسر نمی شود مگر با کنوانسیون های شیلاتی منطقه ای و بین المللی ،بین کشور های بهره گیر از دریاها که با ید با هماهنگی لازم با FAOو WHO و امثال آنها ایجاد شودتا هرچه زودتر برای اجرای صید مسئولانه اقدامات شایسته به عمل آید. هر نوع بهره برداری از منابع زنده اقیانوس ها و دریاها مستلزم اشنایی با نوع زیست تک تک آبزیان می باشد.

مثلا برخی از ماهیان اجبارا باید به طر ف آب شیرین رودخانه ها مهاجرت نمایند که معمولا گله ای و به شکل توده های عظیم برای تولید مثل وارد رودخانه ها می شوندکه با وسایل ساده صید انتظاری یعنی با فعالیت کمتری در کناره های مصب و در درون رودخانه ها مورد صید قرار می گیرند.ولی ماهی های دریایی که در نقاط مختلف دریا زندگی کرده و در نقاط مختلف ان تغذیه ویا تخمریزی و زاد و ولد می نمایند با بررسیهای قبلی شرایط فیزیکو شیمیک و اکولوژیک محیط زیست انها باید با وسایل ماهیگیری مختلف در دل دریاها و اقیانوس ها تعقیب و صید گردند.

گروه های اکولوژیکی ماهیان

ماهیان مهاجر سطحی pelagic fishes : تن ماهیان که گله ای حرکت میکنند.لانگ لاین،تور گردان پیاله ای

ماهیان مهاجر نزدیک به کف pelagic neritic : که انفرادی حرکت می کنند مانند کارانجیده ،گیش ماهیان.از تور گوشگیر و ترال ،رشته قلاب های طویل استفاده می شود.

ماهیان صخره های مرجانی Coralian fishes: جزیره کیش

ماهیان کرانه ایLittoral fishes: انواع قلاب ها و تورهای کیسه ای وگردان

ماهیان نرتیک Neritic:

ماهیان مهاجر کرانه ای Littoral- migratory fishes: تور گردان ساحلی؛ ترال عمقی، تله

ماهیان مهاجر از دریا به رودخانه: Anadromous fishes: صید انتظاری

ماهیان منور یا فانوس ماهیان:Mesopelagic fishes تور ترال وتور پیاله ای

ماهیان اعماق پایینAbyss از نظر شیلاتی اهمیتی ندارند

تقسیم بندی ماهیان از نظر سیستم صید

1*بر اساس رفتار (مهاجرت. تغذیه. تولید مثل )

2*بر اساس شرایط اکولوژیک (پلاژیک .نروپلاژیک )

3*بر اساس فرم بدنی

4*بر اساس حساسیت ویژه (نورگرایی و نور گریزی )

5*بر اساس نوع تغذیه

جايگاه و اهميت اقتصادي- اجتماعي فعاليتهاي صيد و صيادي و پرورش آبزيان

فعاليتهاي صيد و صيادي و پرورش آبزيان در سه محدوده كلي در جمهوري اسلامي ايران انجام مي گيرد، درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان و منابع آبهاي طبيعي، نيمه طبيعي و نيز مزارع پرورش آبزيان

درياي خزر

درياي خزر يا بزرگترين درياچه دنيا در شمال ايران قرار دارد . اين درياچه با وسعت 440 هزار كيلومتر مربع بالغ بر 6400 كيلومتر خط ساحلي در كشورهاي ايران، تركمنستان، قزاقستان، روسيه فدراتيو و جمهوري آذربايجان دارد كه از اين مقدار خط ساحلي، 920 كيلومتر آن را سواحل شمالي ايران تشكيل مي دهد. درياي خزر با شوري 7/13 در هزار جزو آبهاي لب شور قلمداد مي شود. در اين درياچه 113 گونه ماهي زيست مي كنند كه 98 گونه آنها در آبهاي ساحلي ايران گسترش دارند. براساس ويژگيهاي زيستي، اين ماهيها به دو دسته (ماهيان خاوياري و ماهيان استخواني) قابل تفكيك مي باشند.تور گوشگیر ثابت کف دریایی ویژه صید فیل ماهی: این تور در بین سایر تورهای صید ماهیان خاویاری از درشت ترین چشمه برخوردار بوده و مشخصات آن به شرح زیر می باشد: اندازه استاندارد چشمه تور از گره تا گره مقابل ۵۰۰ میلیمتر است که در سالهای اخیر به560 میلیمتر افزایش یافته است. بر اساس مصوبات کمیسیون عالی بهره برداری شیلات ایران جهت برداشت مناسب از ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر منحصراً از این تور برای صید فیل ماهی در ناحیه ۴ شیلات ( بندر ترکمن ) از اوایل مهر ماه هر سال تا اواسط فروردین سال دیگر استفاده به عمل می آید .

قایقهای ویژه صید ماهیان خاویاری

صید ماهیان خاویاری به طریق صید انتظاری ، از طریق استقرار تورها در بخشهای نزدیک به ساحل دریا در دهانه و درون رودخانه های بزرگ بوسیله قایقهای صیادی انجام می گیرد و در گذشته نوع این قایقها چوبی – پارویی بوده است. محل صید جهت استقرار تور و پس از آن برای برداشت ماهیان صید شده از تورها و حمل آنها به تأسیسات عمل آوری صیدگاه مربوطه از بادبان استفاده می گردیده است ، ولی در دو دهه اخیر برای جلوگیری از اتلاف وقت این قایقها به سرعت جای خود را به قایقهای موتوری فایبر گلاس دادند.

حذف روش صید دامگستر در راستای حفظ ذخائر

دریای خزر حوزه آبی بسته ای است که توان تولید محدودی دارد ، بنابراین برداشت از ذخایر آن باید حساب شده و براساس اصول و موازین علمی انجام گیرد، تا استحصال پایدار و دائمی را تضمین نماید. به بیان دیگر ما با میزان ذخایر معینی که متأثر از تکثیر طبیعی و رها سازی است به عنوان حجم کل توده زنده روبرو هستیم، که درصدی از این حجم توده برآورد شده، به عنوان حداکثر میزان مجاز قابل برداشت (MSY) تعیین می شود لذا بایستی سعی شود تا تلاش صید را متناسب با میزان مجاز برداشت تعیین شده تنظیم نمائیم.

تور استاندارد برای صید ماهیان استخوانی : اندازه چشمه در بخش کیسه  30 میلیمتر و در بخش پیش کیسه 33 میلیمتر.

دریای خزر حوزه آبی بسته ای است که توان تولید محدودی دارد ، بنابراین برداشت از ذخایر آن باید حساب شده و براساس اصول و موازین علمی انجام گیرد، تا استحصال پایدار و دائمی را تضمین نماید. به بیان دیگر ما با میزان ذخایر معینی که متأثر از تکثیر طبیعی و رها سازی است به عنوان حجم کل توده زنده روبرو هستیم، که درصدی از این حجم توده برآورد شده، به عنوان حداکثر میزان مجاز قابل برداشت (MSY) تعیین می شود لذا بایستی سعی شود تا تلاش صید را متناسب با میزان مجاز برداشت تعیین شده تنظیم نمائیم.

در این رابطه و از آنجائیکه وظیفه شیلات ایران حفظ و نگهداری ، ترمیم و بازسازی و جلوگیری از تخریب یا نابودی ذخایر ارزشمند آبزیان و همچنین حفظ توازن اقتصادی فعالیتهای صیادی است، در این راستا در دریای خزر سیاست ها و برنامه های متعددی را به منظور بهره برداری بهینه از ذخایر ماهیان استخوانی به مورد اجرا گذاشته است. از آن جمله می توان به برنامه رها سازی بچه ماهی ، اعمال استانداردهای نخ و اندازه چشمه تور ها، اعمال محدودیت های زمانی، مکانی صید و روش صید اشاره کرد. همچنین می توان به حذف روش صید دامگستر در دریای خزر که خسارت جبران ناپذیری را بر ذخایر ماهیان خاویاری و استخوانی وارد می ساخت، اشاره نمود.صید به روش دامگستر پس از روشن شدن مضرات آن در سال ۱۳۴۲ در ایرا ن ممنوع شد.

پره از نظر سن و وزن غیر استاندارد هستند از سوی دیگر بر اساس بررسی های انجام شده مشخص شد که با اعمال اصلاحات محدود از جمله در مورد زمان صید ، چشمه های مورد استفاده تور پره و منطقه ای کردن زمان شروع و پایان فصل صید، می توان نسبت به کاهش اثرات منفی آن اقدام کرد که تاکنون بخش عمده ای از این موارد بویژه در استان های مازندران و گلستان انجام شده است . با اطمینان می توان این روش را بعنوان یکی از مناسب ترین روشهای موجود به لحاظ کمترین اثر تخریبی بر ذخائر بر شمرد .

از نکات مهم و قابل توجه در مورد دوگانگی در روشهای بهره برداری از ماهیان استخوانی ، تقابل درآمدی شدید میان صیادان دامگستر و پره بود، صیادان دامگستر در دریا و در مقابل جایگاه های صید پره به صید می پرداختند و فعال بودن آنها سبب کاهش برداشت ماهی توسط تورهای پره بود بطوری که درآمد هر صیاد دامگستر حدود ۵ برابر صیاد پره بود و این یک عامل روانی و اقتصادی منفی برای صیادان پره محسوب می شد و نارضایتی شدید صیادان پره را در بر داشت. فصل صيد ماهيان استخواني ازنيمه دوم مهرماه هرسال آغاز و تا ۱۵فروردين ‪ ماه سال بعد ادامه مي‌يابد.

عوامل مهم کاهش صید در خلیج فارس

*آلودگیهای نفتی

*فعالیتهای صنعتی

*لرزه نگاری در دریا

صید کوسه ماهیان : صید آنها بعنوان یک صید ضمنی محسوب میگردد نه یک صید هدف.ولی بخاطر تقاضای زیاد بازار مصرف در برخی کشورها ، کوسه ها را بعنوان صید هدف ،صید میکنند.

روش صید : تور سنتی.تور گوشگیر هووری و با رشته قلاب ولی در روش ترال بصورت ضمنی شکار میشوند.
زمان ممنوعیت صید : در شش ماه اول هر سال.

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه