کد خبر: 2493

تاریخ بروزرسانی : 1396/08/10

سرفصل های درس مرتعداری

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : مرتعداری

———————————————————————————

فهرست:

تعاریف

کلیات

گیاهان مرتعی

نحوه ارتباط دام و مرتع

نقش پوشش گیاهی و رابطه چرای دام با سایر منابع طبیعی

استفاده صحیح از مراتع

ظرفیت چرا

وضعیت و گرایش و روشهای مرتعداری

منابع برای مطالعه بیشتر

بخش هایی از بسته درسی مرتعداری

 فصل اول : تعاریف

  • تعریف مرتع :

مرتع به اراضی گفته می شود که دارای پوشش گیاهی طبیعی خودرو باشد و مورد تعلیف دام قرار گیرد .

2-1- تعریف مرتع از نظر دفتر فنی مرتع سازمان جنگلها و مراتع :

مرتع زمینی است که اعم از کوه ، دامنه یا اراضی مسطح که در فصل رویش گیاهان ، دارای پوششی از نباتات علوفه ای خود رو بوده و با توجه به سابقه بهره برداری عرفا” مورد چرای دام قرار می گیرد .

3-1- تعریف انجمن مرتعداران آمریکا :

کلیه اراضی که دارای پوشش گیاهی طبیعی بوده و به نحوی خوراک دام از آن تامین می شود . تجدید حیات گیاهان به طور طبیعی صورت می گیرد و همچنین ان قسمت از اراضی که برای کمک به تجدید حیات طبیعی گیاهان به نحوی بشر در آنها دخالت کرده است و پس از آن دخالت آنرا بصورت طبیعی بهره برداری می نماید ، مرتع نامیده می شود .

4-1-تعریف عامیانه مرتع :

منطقه وسیع و باز و بدون حصار که دام بصورت آزاد در آن چرا می کند .

5-1- تعریف مرتع از نظر Stoddart و همکاران (1975)

مرتع به طور کلی به اراضی گفته می شود که بعلت محدودیت های فیزیکی (طبیعی ) نظیر کمبود و نامنظم بودن نزولات جوی ، پستی و بلندی ، زهکشی ضعیف ویا سردی بیش از حد جهت زراعت نامساعد می باشد در عین حال این نوع اراضی منبع تغذیه دامهای اهلی و وحشی و همچنین منبع تولید آب ، حیات وحش ، چوب و یا ترکیبی از آنهاست .

6-1-تعریف مرتع از نظر Box and Parry (1968)

مرتع به اراضی در مناطق خشک و نیمه خشک اتلاق می گردد که برای فعالیتهای کشاورزی مناسب نیستند .

تفاوت این تعریف با دیگر تعاریف این است که مناطق خشک و نیمه خشک را از مناطق مرطوب جدا نموده و مراع واقع در مناطق مرطوب را چراگاههای طبیعی می دانند که علاوه بر روشهای طبیعی بوسیله عملیات زراعی نیز می توانند اصلاح گردند ولی مراتع دیگر باید بر اساس عوامل اکولوژیکی مدیریت شوند .

7-1- تعریف مرتع در قانون اساسی

مرتع زمینی است که خداقل مدتی از سال دارای پوشش مرتعی خودرو بوده و عرفا” مرتع شناخته می شود .

8-1- مرتع از نظر قانون

طبق اصل 45 قانون اساسی مراتع ایران به جزء مراع حریم جزء انفال و ثروتهای عمومی هستند و اداره کردن انها به عهده حکومت اسلامی است .

9-1- مراتع حریم

مراتع اطراف در روستا که عرفا” مورد تعقیب دامهای آن روستا قرار می گیرد به مراتع حریم آن روستا مرسوم است .

10-1-تعریف مرتعدار

کلیه دامدارانی که صلاحیت حفظ ، احیاء و بهره برداری صحیح از مراتع را داشته و عرفا” سابقه دامداری در مزارع مشخصی را داشته باشند ، بعنوان مرتعدار شناخته می شوند.

11-1- مرتعداری

فن و هنری است که به موجب ان می تواند بیشترین استفاده مستمر رااز مراتع نمود بدون اینکه به خاک ، گیاه و تجدید حیات طبیعی آن لطمه ای وارد شود .

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه