کد خبر: 1955

تاریخ بروزرسانی : 1396/01/26

سرفصل های درس نظریه ها و روش های مدیریت پروژه

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : نظریه ها و روش های مدیریت پروژه

——————————————————————————-

فهرست:

فصل اول : مقدمه ای بر مدیریت پروژه

فصل دوم : تاریخچه مدیریت پروژه و فناوری اطلاعات

فصل سوم : گروه های فرایندی مدیریت پروژه

فصل چهارم : مدیریت یکپارچگی پروژه

فصل پنجم : مدیریت محدوده پروژه

فصل ششم: مدیریت زمان پروژه

فصل هفتم : مدیریت هزینه پروژه

فصل هشتم : مدیریت کیفیت پروژه

فصل نهم : مدیریت منابع انسانی پروژه

فصل دهم : مدیریت ارتباطات پروژه

فصل یازدهم : مدیریت ریسک پروژه

فصل دوازدهم : مدیریت تدارکات پروژه

فصل سیزدهم : ساختار شبکه

فصل چهاردهم : محاسبات زمان

فصل پانزدهم : شبکه های گرهی

فصل شانزدهم  : موازنه زمان – هزینه

فصل هفدهم : نمودارهای گانت و شبکه های دارای مقیاس زمان

فصل هجدهم : تخصیص منابع و تسطیح منابع

 بخش هایی از بسته درسی نظریه ها و روش های مدیریت پروژه

فصل اول : مقدمه ای بر مدیریت پروژه

یک پروزه تلاشی موقتی برای ایجاد یک محصول، خدمت یا نتیجه منحصر به فرد است. از سوی دیگر، عملیات به کارهایی گفته می شود که در یک سازمان برای بقای کسب و کار انجام می شود. پروژه ها با عملیات تفاوت دارند. زیرا وقتی پایان می یابند که آهنگ پروژه حاصل شده باشد، یا اینکه به پروژه خاتمه داده باشند.

خصوصیات یک پروژه

 • یک پروژه هدف منحصربه فرد دارد. هر پروژه باید دارای هدفی باشد که به خوبی تعریف شده است.
 • یک پروژه فعالیتی موقتی است. پروژه زمان شروع و انتهای معینی دارد. در پروژه هماهنگ سازی فناوری اطلاعات، آن را ممکن است تیمی از افراد را تشکیل دهد تا در اسرع وقت بر روی این پروژه کار کنند.
 • یک پروژه به وسیله پیشرفت تدریجی ایجاد می شود. پروژه ها در ابتدا به صورت بسیار کلی تعریف می شوند و با گذشت زمان جزییات آنها مشخص تر می شود.
 • یک پروژه نیاز به منابعی دارد که به طور معمول از مناطق مختلفی اند. منابع شامل افراد، نرم افزار و یا دارائی های دیگر می شوند.
 • یک پروژه باید یک مشتری یا سرمایه گذار اولیه داشته باشد.بسیاری از پروژه ها طرف های قرارداد با ذینفعان بسیاری دارند، ولی یکی باید در ابتدا نقش اصلی سرمایه گذا را برعهده بگیرد. سرمایه گذار پروژه شخصی است که سرمایه مورد نیاز پروژه را تامین می کند.
 • یک پروژه دارای عدم قطعیت است. از آنجا که هر پروژه منحصر به فرد است، در بعضی موارد مشکل است که اهداف پروژه را به روشنی تعریف، زمان پایان را دقیق مشخص یا هزینه ها را به درستی تعیین کرد. عوامل خارجی نیز می تواند باعث عدم قطعیت شوند.

هر پروژه ای به شکل های مختلف به وسیله اهداف هزینه، محدوده و زمان محدوده  می شود. در مدیریت پروژه گاهی از این محدودیت ها به محدودیت های سه گانه یاد می شود.

مدیریت پروژه عبارت است از کاربرد دانش، مهارت ها، ابزارها و روش ها، در انجام فعالیت های پروژه به صورتی که بتوان به نیازمندی های پروژه دست یافت.

ذینفعان پروژه اشخاص درگیر در پروژه یا متاثر از فعالیت های آنند که شامل سرمایه گذار پروژه، تیم پروژه، کارکنان پشتیبانی، مشتریان، کاربران، تامین کنندگان و حتی مخالفین پروژه است.

چهار حوزه دانشی که هسته یا مرکزی مدیریت پروژه را تشکیل می دهند، شامل مدیریت محدوده، زمان، هزینه و کیفیت پروژه هستند.

مدیریت محدوده پروژه شامل تعریف و مدیریت تمام کارهایی است که برای تکمیل موفقیت آمیز پروژه ضروری اند.

 • مدیریت زمان پروژه شامل برآورد زمان لازم برای تکمیل کار، تهیه یک زمان بندی قابل قبول و حصول اطمینان از تکمیل به موقع پروژه است.
 • مدیریت هزینه پروژه عبارت است از تهیه و مدیریت بودجه بندی پروژه است.
 • مدیریت کیفیت پروژه به ما اطمینان می دهد که پروژه به نیازهای عنوان شده یا ضمنی که برای رفع آنها به وجود آمده است، پاسخ می دهد.

ابزارها و تکنیک های رایج مدیریت پروژه به تفکیک حوزه های دانش

طبقه بندی حوزه های دانش ابزارها و تکنیک ها
مدیریت یکپارچگی روش های انتخاب پروژه، تحلیل ذینفعان، منشورهای پروژه، برنامه های مدیریت پروژه، نرم افزار دیریت پروژه، هیات های کنترل تغییر، مدیریت پیکره بندی، جلسات بازنگری پروژه، سیستم های واگذاری کار
مدیریت محدوده بیانیه های محدوده، ساختار شکست کار، بیانیه کار، برنامه مدیریت محدوده، تحلیل نیازمندی ها، کنترل تغییر محدوده
مدیریت زمان نمودارهای گانت، دیاگرام های شبکه پروژه، تحلیل مسیر بحرانی، تکنیک ارزیابی و بازنگری برنامه، زمان بندی زنجیره بحرانی، تسریع، ردیابی سریع، بازنگری های رویدادهای اصلی
مدیریت هزینه ارزش خالص فعلی، بازگشت سرمایه، تحلیل بازگشت، الگوهای تجاری، مدیریت ارزش کسب شده، مدیریت سبد سرمایه گذاری پروژه، برآوردهای هزینه، برنامه مدیریت هزینه، نرم افزار مالی
مدیریت کیفیت شش سیگما، نمودارهای کنترل کیفیت، دیاگرام های پارتو، نمودار استخوان ماهی یا ایشیکاوا، ممیزی کیفیت، مدل های بلوغ، روش های آماری
مدیریت منابع انسانی

 

 

تکنیک های انگیزشی، گوش دادن ادراکی (فعالانه)، قراردادهای تیمی، ماتریس تخصیص وظایف، هیستوگرام منابع، تسطیح منابع، تمرینات تیم سازی
مدیریت ارتباطات برنامه مدیریت ارتباطات، مدیریت تعارضات، انتخاب رسانه ارتباطی، یرساخت ارتباطی، گزارشهای وضعیت، ارتباطی، گزارشهای وضعیت، ارتباطات مجازی، الگوها، وب سایت های پروژه
مدیریت تدارکات تحلیل ساخت یا خرید، قراردادها، درخواست پیشنهادها یادرخواست قیمت، انتخاب منبع، مذاکره، تدارکات الکترونیکی
مدیریت ریسک برنامه مدیریت ریسک، ماتریس احتمال / تاثیر، رتبه بندی ریسک، شبیه سازی مونت کارلو، ردیابی 10 ریسک اصلی

در بسیاری از سازمان ها مدیران پروژه علاوه بر استفاده از این ابزارها و تکنیک ها، از استراتژی جدیدی در کسب و کار به نام مدیریت سبد سرمایه گذاری پروژه پشتیبانی می کنند.

از عوامل موفقیت به مدیریت خوب محدوده و زمان، مانند داشتن محدوده ای با کمترین اندازه، نیازمندهای پایه ای شرکت و براوردهای قابل اطمینان مربوط می شود. در حقیقت 97 درصد از پروژه های موفق به وسیله مدیران پروژه با تجربه رهبری شده اند، که می توانند بر تمامی عوامل دیگر تاثیر گذاشته و احتمال موفقیت پروژه را بالا ببرند.

شرکت های موفق:

 • از جعبه ابزار یکپارچه ای استفاده می کنند. شرکت هایی که به صورت مستمر در مدیریت پروژه ها موفق اند، به صورت روشن مشخص می کنند چه کارهایی، به وسیله چه کسی، در چه زمانی و چگونه باید در پروژه انجام شود.
 • به پرورش رهبران پروژه می پردازند. شرکت های موفق می دانند که مدیران پروژه قوی برای موفقیت پروژه بسیار حیاتی اند.
 • ازیک فرآیند تحویل پروژه تسهیل شده استفاده می کنند. شرکتهای موفق هر قدم خود را در فرآیند تحویل پروژه آزموده، افت و خیزها را در شرایط بار کاری زیاد تحلیل کرده، به دنبال راه هایی برای کاهش انحراف ها بوده و گلوگاه ها را حذف کرده اند تا بتوانند فرایند تحویل تکرارپذیری به وجود بیاورند.
 • سلامت پروژه را با استفاده از شاخص هایی ارزیابی می کنند. شرکت هایی که در تحویل پروژه بهتر عمل می کنند، از شاخص های سنجش کارآمدی استفاده می کنند تا بتوانند پیشرفت پروژه را کمی کنند. آنها بر چند شاخص اندازه گیری مهم متمرکز می شوند و آنها را برای همه پروژه ها به کار می برند.

مهارت های پیشنهادی برای مدیران پروژه

 • پیکره دانش مدیریت پروژه
 • کاربرد حوزه های دانش، استانداردها و قوامین
 • دانش محیط پروژه
 • مهارت و دانش مدیریت عمومی
 • مهارت های روابط انسانی یا مهارت های ارتباطی

محیط پروژه از هر سازمان به سازمان دیگر و از هر پروژه به پروژه ای دیگر متفاوت است، اما برخی از مهارتها در بیشتر محیط ها می توانند سودمند باشند. این مهارت ها شامل درک تغییرات و چگونگی کار سازمان ها در محیط های فیزیکی، سیاسی و اجتماعی اطرافشان است.

رسیدن به عملکرد قوی در پروژه ها نیاز به مهارت های ارتباطی یا مهارت های روابط انسانی دارد.. برخی از این مهارت های ارتباطی شامل ارتباطات موثر، تاثیر بر سازمان برای انجام کارها، رهبری، انگیزش، مذاکره، مدیریت تعارضات و حل مسئله اند.

استفاده موثر از فناوری اغلب شامل دانش یا تجربه مربوط به محصول یک صنعت خاص می شود. آنها باید تصمیمات زیادی بگیرند و یا طیف وسیعی از افراد در رشته های گوناگون تعامل داشته باشند.

مهارت های ارزشمند برای مدیران پروژه فناوری اطلاعات: مهمترین مهارت ها وابسته به منحصر به فردی پروژه و افراد درگیر در آن است. مدیران پروژه باید طیف وسیعی از مهارت ها را دارا باشند تا بتوانند در مورد اینکه کدام مهارت ها در کدام موقعیت ها از همه مهم ترند، تصمیم بگیرند.

مدیران پروژه های فناوری اطلاعات مهم تر این است که دارای مهارت های رفتاری و تجاری قوی باشند تا بتوانند تیم پروژه را رهبری کرده و راه حلی برای نیازهای کسب و کار ارائه دهند.

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه