کد خبر: 3830

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/16

سرفصل های درس کنترل بیولوژیک حشرات

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

نام بسته درسی : کنترل بیولوژیک حشرات

———————————————————————-

فهرست:

فصل اول : آفات ، آفت کش ها و کنترل بیولوژیک

فصل دوم : تاریخچه کنترل بیولوژیک

فصل سوم : دامنه کنترل بیولوژیک

فصل چهارم : دشمنان طبیعی

فصل پنجم : حفاظت از دشمنان طبیعی

فصل ششم : وارد کردن دشمنان طبیعی جدید

فصل هفتم : تکثیر و رهاسازی پارازیتوئیدها ، شکارچی ها و گیاهخواران مفید

منابع برای مطالعه بیشتر

 بخش هایی از بسته درسی کنترل بیولوژیک حشرات

 فصل اول : آفات ، آفت کشها و کنترل بیولوژیک

ادامه انفجار جمعیت، انسان را با مشکلات متعددی که مهترین آنها تهدید به گرسنگی و آلودگی محیط زیست جهانی است روبرو کرده است.البته توجه به این موضوع ضروری است که برای کاهش اثرات یک مشکل (نیاز به غذا) نباید باعث بوجود آمدن مشکل خطرناک دیگری شویم.بعلاوه برای تغذیه جمعیت در حال افزایش جهانی بایستی روشهای موثرتری برای کنترل جمعیت آفات مختلف که خسارت زیادی به محصولات کشاورزی وارد می کنند ابداع نمود و این تلاشها بایستی به گونه ای باشد که کاربرد آنها آلودگی محیط زیست را کاهش دهد.در این راستا کنترل بیولوژیک آفات یک روش موثر است.از ابتدای تاریخ تا کنون،انسان توسط گونه های مختلف آفات مورد آزار و اذیت قرار گرفته است و تعدادی از این آفات محصولات کشاورزی او را تخریب نموده،به جانوران اهلی خسارت زده و تعدادی مستقیما از طریق مکیدن خون باعث آزار و انتقال بیماری به انسان داده شده اند.اکثریت آفات شامل حشرات و بندپایان نزدیک نظیر کنه ها هستند اما این دلیلی بر آن نیست که اکثر حشرات و سایر بندپایان آفت باشند.برعکس تعداد بسیار زیادی از گونه های بند پایان مفید بوده و حتی تعداد زیادی از گونه هایی که از محصولات کشاورزی ،درختان جنگلی و گیاهان زینتی تغذیه می کنند فاقد اهمیت اقتصادی بوده و در مقایسه،تعداد اندکی از آنها به عنوان آفت مطرح هستند.مشخصا فقط موجوداتی که باعث خسارت اقتصادی شوند به عنوان آفت در نظر گرفته می شوند.چه عواملی باعث می شوند که جمعیت یک گونه از بند پایان به مرحله ای برسد که به آن آفت اطلاق شود و خسارت اقتصادی وارد کند؟ Stern et al (1959) و تعداد دیگری از دانشمندان این عوامل را متعدد و منفاوت ذکر نموده اند اما می توان آنها را در سه گروه عمده تقسیم بندی نمود که عبارتند از : 1- تهاجم (invasions) 2- تغییرات اکولوژیک(ecological changes) 3- تغییرات اجتماعی-اقتصادی (socio-economic changes).

تهاجم تعدادی از گونه های جانوری و گیاهی به مناطق جدید متاسفانه بسیار عمومی است.مسافرتها و تجارت بین المللی در طی چندین سده اخیر و نقل و انتقال تعداد زیادی از گیاهان زراعی و زینتی که اغلب دارای آلودگی هایی به حشرات و کنه ها هستند باعث انتشار تعدادی از گونه ها و تبدیل شدن آنها به آفت در زیستگاهای جدید شده است.درحقیقت بخش بزرگی از آفات مهم در اکوسیستم های کشاورزی مدرن،گونه های با منشا خارجی هستند.امروزه حتی با محدودیت های قرنتینه ای متعدد تهاجم گونه های خارجی به ددلیل آسانی و حجم زیاد مسافرت های هوایی و سایر شکلهای مسافرت،مکررا اتفاق می افتد.اگرچه مراکز قرنتینه اهمیت زیادی در جلوگیری از ورود آفات دارند.Sailer(1983) تعداد 837 گونه از حشرات و بندپایان نزدیک را که 80 گونه از آنها از آفات مهم بودند و در طی سالهای 1920 تا 1980 وارد ایالت آمریکا شده اند لیست نمود.وی تخمین می زند که هر ساله 11 گونه آفت بالقوه وارد این کشور می شوند که 7 گونه آنها احتمالا خسارت زا هستند و به بیان دیگر تقریبا هر سه ماه یک آفت ایالات متحده را مورد تهاجم قرار می دهد.در سال 1986 نزدیک 50000 مورد از موجودات خارجی در مبادی ورود ایالات متحده جداسازی شده است.آخرین تهاجمات مربوط مگس مدیترانه ای میوه (ceratitis capitata) ، ساقه خوار مکزیکی برنج(Eoreuma loftini) ،مگس سیاه مرکبات(Aleurocanthus woglumi) ، مگس سفید کرک آلود (Aleurothrixus floccocus) ، مگس سفید بایبری (Parabemisia myricae) ، شپشک سیاه زیتون (Parlstoria ziziphi) ، و شته روسی گندم (Diuraphis noxia) می باشد. تخمین زده می شود که شته روسی گندم به تنهایی حدود 100 میلیون دلار در 11 ایالت آمریکا و چندین ایالت کانادا خسارت می زند.این موضوع در بخشهای دیگر جهان نیز صادق است.به عنوان مثال شته فیلوکسرای مو(Daktulosphaira vitifolii) در سال 1985 و تریپس غربی گل (Frankliniella occidentalis) ، در سال 1986 به انگلستان وارد شد.همچنین مگس مینوز مارپیچ (Liriomyza trifolii) در سال 1975 به هلند، شپشک آرد آود انبه (Rastrococcus invadens) در سال 1982 و آفریقا و یک پسیل به نام Heteropsylla cubana  در سال 1984 به هاوایی وارد شدند.همچنین تعداد زیادی از گونه های مهم علفهای هرز در ایالان متحده و بخشهای دیگر جهان دارای منشا خارجی هستند.

مهمترین آفات وارد شده به ایران

  1. راسته پروانه ها
  • Pspilio demoleus یا پروانه برگخوار مرکبات که اولین بار توسط کریوخین سال 1326 از نواحی جنوب شرقی ایران گزاش شده است و احتمالا از هندوستان وارد ایران شده است.
  • Chilo supressalis یا کرم ساقه خوار برنج که اولین بار در سال 1351 از رامسر و آمل جمع آوری و شناسایی شده است مطمئنا از خارج به ایرات وارد شده است.
  • Pectinophora goosypiella یا کرم سرخ پنبه که وجود آن در سال 1316 در نواحی جنوبی کشور به اثبات رسید و در سیستان بلوچستان انتشار دارد.
  1. راسته Homoptera

الف- شته ها

  • ٍEriosoma lanigerum یا شته مومی سیب که بومی آمریکای شمالی است و در اواخر قرن هیجدهم به اروپا و سایر نقاط دنیا انتشار یافته و در ایران اولین بار توسط دواچی در سال 1328 گزارش شده است.

ب- شپشکها

  • Quadraspidiotus perniciosus یا شپشک سان ژوزه که بومی نواحی شمال چین است و از آنجا به سایر نقاط دنیا لنتقال یافته است.این شپشک اولین بار در سال 1345 از گیلان جمع آوری و شناسایی گردید.
  • Pseudaulacaspis pentagona یا شپشک توت که بومی آسیا است در حدود سال 1349 همراه با نهالهای توت ژاپنی به ایران وارد و در گیلان مستقر گردید.
ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه