کد خبر: 9138

تاریخ بروزرسانی : 1396/04/04

سهم مصاحبه و آزمون در دکتری وزارت بهداشت 96

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

سهم آزمون کتبی از 70 درصد به 50 درصد کاهش و در تبع آن سهم مصاحبه از 30 درصد به 50 درصد افزایش پیدا کرده است. در آزمون دکتری وزارت بهداشت دانشگاه ها به منطقه آمایشی تقسیم می شوند. هر منطقه آمایشی شامل یک یا چند دانشگاه است. در هر منطقه آمایشی برای هر رشته فقط یک مصاحبه انجام می شود. هر داوطلب هم با توجه به نمره کسب شده در آزمون دکتری وزارت بهداشت 96 حداکثر در سه منطقه دعوت به مصاحبه دکتری وزارت بهداشت 96 می شود. تعداد دعوت شدگان به مصاحبه دوبرابر ظرفیت است بنابراین از هر دونفری که دعوت به مصاحبه شده اند یک نفر شانس قبولی نهایی شود. اطلاعات تکمیلی در سایت وزارت بهداشت پیگیری شود.
سامانه مشاوره تخصصی ازمون دکتریwww.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه