کد خبر: 3477

تاریخ بروزرسانی : 1396/10/28

تکنیک موفقیت در آزمون دکتری

Rating: 5.0. From 5 votes.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

حدود 50 تا 90% متقاضیان آزمون دکتری  فکر می کنند که بهره هوشی آن ها (IQ)، بیشترین تاثیر را بر موفقیت در آزمون دکتری دارد. تحقیقات سال 2017 نشان می دهد که حداقل یازده عامل دیگر بر موفقیت تحصیلی تاثیر گذار است.

مهمترین عامل پشتکار و انضباط شخصی است!

مشاهدات تیم تحقیقاتی بارتون نشانگر این موضوع است که:

افراد موفق افرادی نیستند که بسیار درس می خوانند بلکه کسانی هستند که بلد هستند چطور درس بخوانند .

افراد موفق از مهارت های مطالعه و یادگیری موثر و مفید استفاده می کنند.

برای ماندگاری اطلاعات در حافظه، موارد مطالعه شده را مرتباً مورد بازخوانی و تمرین قرار می دهند.

برنامه ریزی صحیح و مناسب مهم ترین رمز موفقیت در آزمون دکتری  است.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتری

Rating: 5.0. From 5 votes.
Please wait...
ارسال دیدگاه