کد خبر: 6961

تاریخ انتشار: 16 اردیبهشت ، 1396

سوالات آزمون دکتری 1391

No votes yet. Please wait…  گروه علوم انسانی جغرافیای سیاسی دانلود جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانلود جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی دانلود جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی دانلود علوم اقتصادی دانلود تاریخ اسلام دانلود تاریخ ایران اسلامی و بعد دانلود تاریخ ایران بیش از اسلام دانلود علوم اجتماعی دانلود  علوم اجتماعی جمعیت […]

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری
 گروه علوم انسانی
جغرافیای سیاسیدانلود
جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانلود
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدانلود
جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژیدانلود
جغرافیای طبیعی اقلیم شناسیدانلود
علوم اقتصادیدانلود
تاریخ اسلامدانلود
تاریخ ایران اسلامی و بعددانلود
تاریخ ایران بیش از اسلامدانلود
علوم اجتماعیدانلود
 علوم اجتماعی جمعیت شناسی دانلود
 مددکاری اجتماعی دانلود
 حقوق عمومیدانلود
 حقوق جزا دانلود
 حقوق بین الملل دانلود
 حقوق خصوصی دانلود
 علوم سیاسی دانلود
 مدیریت دانلود
 حسابداری دانلود
 کتابداری دانلود
فلسفه دانلود
فلسفه تعلیم و تربیتدانلود
برنامه ریزی درسیدانلود
مدیریت اموزشیدانلود
روانشناسی تربیتیدانلود
تکنولوژی اموزشیدانلود
آموزش عالی دانلود
روانشناسی کودکان استثناییدانلود
برنامه ریزی اموزشیدانلود
مشاوره و راهنماییدانلود
علوم ارتباطاتدانلود
سنجش و اندازه گیریدانلود
روانشناسیدانلود
باستان شناسیدانلود
محیط زیست برنامه ریزیدانلود
کارافرینیدانلود
آینده پژوهیدانلود
الهیات علوم قران و حدیثدانلود
الهيات فقه و مباني حقوقدانلود
الهیات ادیان و عرفاندانلود
الهیات تاریخ و تمدن مللدانلود
الهيات تصوف و عرفان اسلاميدانلود
کلامدانلود
فقه شافعیدانلود
مدیریت قراردادنفت و گازدانلود
حقوق نفت و گازدانلود
اقتصاد نفت و گازدانلود
گروه تربیت بدنی
برنامه ریزی و مدیریت ورزشیدانلود
اسیب شناسی ورزشی اصلاح حرکتیدانلود
رشد و تکامل و یادگیری حرکتیدانلود
بیومکانیک ورزشیدانلود
فیزیولوژی دانلود
گروه زبان عمومی 
زبان عربی عمومی گروه زبان و ادبیات عربدانلود
زبان فرانسه عمومیدانلود
زبان روسی عمومیدانلود
زبان آلمانی عمومیدانلود
زبان خاص رشته های زبان انگلیسیدانلود
زبان عمومی کلیه رشته ها جز انگلیسیدانلود
گروه علوم پایه
 اب شناسی  دانلود
 الکتروشیمی دانلود
 الکترومغناطیس دانلود
 آمار دانلود
 بیوانفورماتیک دانلود
 بیوسیستماتیک گیاهی دانلود
بیوشیمیدانلود
بیوفیزیکدانلود
پترولوژیدانلود
تکنوتیکدانلود
جانوران دریادانلود
چینه و فسیل شناسی دانلود
رسوب شناسی سنگ رسوبیدانلود
ریاضی کاربردیدانلود
ریاضی محضدانلود
ریز زیست فناوریدانلود
زلزله شناسیدانلود
زمین شناسی نفتدانلود
زیست شناسی محیطیدانلود
زیست فناوریدانلود
ژنتیکدانلود
ژئو شیمیدانلود
سلولی تکوینی جانوریدانلود
سلولی تکوینی گیاهیدانلود
سلولی مولکولیدانلود
سیستماتیک گیاهیدانلود
شیمی آلیدانلود
شیمی پلیمردانلود
شیمی تجزیه دانلود
شیمی فیزیکدانلود
شیمی کاربردیدانلود
شیمی معدنیدانلود
علوم اعصاب شناختیدانلود
علوم اقتصادیدانلود
علوم کامپیوتردانلود
فوتونیکدانلود
فیتوشیمیدانلود
فیزیک دریادانلود
فیزیکدانلود
فیزیولوژی جانوریدانلود
فیزیولوژی گیاهیدانلود
گرانی سنجیدانلود
لرزه شناسیدانلود
میکروبیولوژیدانلود
نانوشیمیدانلود
نانوفیزیکدانلود
هواشناسیدانلود
گروه فنی مهندسی
برق الکترونیکدانلود
برق مخابرات سیستمدانلود
برق مخابرات میداندانلود
برق هوش مکانیکدانلود
بیو الکترونیکدانلود
بیو تکنولوژی محیط زیستدانلود
بیو مکانیکدانلود
بیو متریالدانلود
عمران – GISدانلود
عمران – خاک و پیدانلود
عمران -زلزلهدانلود
عمران – سازه های دریاییدانلود
عمران -سازه های هیدرولیکیدانلود
عمران – سنجش از دوردانلود
عمران – فتوگرامتریدانلود
عمران – مدیریت ساختدانلود
عمران – مهندسی آبدانلود
عمران – برنامه ریزی حمل و نقلدانلود
عمران – راه و ترابریدانلود
عمران -سازهدانلود
عمران – نقشه برداری(ژئودزری)دانلود
فناوری نانو- نانو الکترونیکدانلود
کامپیوتر – الگوریتم و محاسباتدانلود
کامپیوتر-سخت افزاردانلود
کامپیوتر- هوش مصنوعیدانلود
کامپیوتر-فناوری اطلاعاتدانلود
کامپیوتر- نرم افزاردانلود
 محیط زیست مواد جامد  دانلود
محیط زیست – اب و فاضلابدانلود
محیط زیست – الودگی هوادانلود
محیط زیست – منابع ابدانلود
مدیریت ساختدانلود
مکانیک دینامیک – کنترل ارتعاشاتدانلود
مکانیک مهندسی خودرودانلود
مکانیک تبدیل انرژیدانلود
مکانیک – ساخت و تولیددانلود
مکانیک -قوای محرکهدانلود
 مکانیک جامدات دانلود
مهندسی فناوری اطلاعات IT دانلود
مهندسی نفت – اکتشاف دانلود
مهندسی برق-قدرت دانلود
مهندسی برق – کنترل دانلود
مهندسی پزشکی – بیومکانیک دانلود
مهندسی پلیمر – رنگ و چاپ دانلود
مهندسی پلیمر -صنابع پلیمر دانلود
مهندسی پلیمر-صنایع رنگ دانلود
مهندسی پلیمر- فراینده هایپلیمریسازیون دانلود
مهندسی خودرو-سازه و بدنه دانلود
مهندسی دریا دانلود
مهندسی راه آهن دانلود
مهندسی سیستم های انرژی دانلود
مهندسی شیمی پلیمر دانلود
مهندسی شیمی دانلود
مهندسی صنایع دانلود
مهندسی معدن – اکتشاف دانلود
مهندسی معدن-استخراج دانلود
مهندسی معدن مکانیک سنگ دانلود
 گروه منابع طبیعی و کشاورزی
آبخیز داریدانلود
ابیاری و زهکشیدانلود
ارزیابی محیط زیستدانلود
اصلاح نباتاتدانلود
اصلاح نژاد دامدانلود
اقتصاد کشاورزیدانلود
اکولوژی جنگلدانلود
اکولوژی گیاهاندانلود
الودگی محیط زیستدانلود
بوم شناسی و مدیریت حیات وحشدانلود
بوم شناسیدانلود
 بیابان زدایی دانلود
بیماری شناسی گیاهیدانلود
بیو تکنولوژی و ژنتیک مولکولیدانلود
بیولوژی خاکدانلود
بیولوژی و اناتوم چوبدانلود
 پیدایش و ارزیابی خاک دانلود
ترویج و اموزش کشاورزیدانلود
تکثیر و پرورشدانلود
تکنولوژی مواد غذاییدانلود
توسعه روستاییدانلود
تولید و بهره بریدانلود
جنگل داری و اقتصاد جنگلدانلود
جنگل داری و علوم جنگلدانلود
حشره شناسی کشاورزیدانلود
زراعتدانلود
سازه های آبیدانلود
شیمی مواد غذاییدانلود
شیمی و حاصلخیزی خاکدانلود
صنایع چوب فراورده های مرکبدانلود
صنایع خمیر و کاغذدانلود
طیور و دامدانلود
علوم علف های هرزدانلود
فراوره های محصولات شیلیدانلود
فیزیک و حفاظت خاکدانلود
فیزیولوژی پس از برداشتدانلود
فیزیولوژی دامدانلود
فیزیولوژی و اصلاح سبزیدانلود
فیزیولوژی و اصلاح میوهدانلود
گیاهان داروییدانلود
گیاهان زینتیدانلود
مجموعه کشاورزی هسته ایدانلود
مرتع داریدانلود
مکانیزاسیون کشاورزیدانلود
مکانیک ماشین های کشاورزیدانلود
منابع آبدانلود
مهندسی تولیدات گیاهیدانلود
مهندسی ژنتیکدانلود
مهندسی صنایع غذاییدانلود
میکروبیولوژیدانلود
هواشناسی کشاورزیدانلود
گروه دام پزشکی
اپیدمیولوژیدانلود
اناتومی و جنین شناسی مقایسه ایدانلود
انگل شناسی دام پزشکیدانلود
ایمینی شناسیدانلود
بافت شناسیدانلود
باکتری شناسیدانلود
بهداشت ابزیاندانلود
بهداشت خوراک دامدانلود
بهداشت مواد غذاییدانلود
بهداشت و بیماری طیوردانلود
بیماری داخلی دام کوچکدانلود
بیماری داخلی دام بزرگدانلود
بیوشیمیدانلود
پاتولوژی دام پزشکیدانلود
رادیولوژی دامدانلود
زیست فناوریدانلود
سم شناسیدانلود
فارماکولوژیدانلود
فناوری تولید مثل دام پزشکیدانلود
فیزیولوژیدانلود
قارچ شناسیدانلود
کلینیکال پاتولوژی دام پزشکیدانلود
مامایی و بیماری تولید مثل دامدانلود
ویروس شناسیدانلود
گروه زبان 
زبان و ادبیات فارسیدانلود
زبان و ادبیات عربدانلود
آموزش زبان فرانسهدانلود
ادبیان فرانسهدانلود
آموزش زبان روسیدانلود
آموزش زبان المانیدانلود
آموزش زبان انگلیسیدانلود
زبان و ادبیات انگلیسیدانلود
ترجمهدانلود
زبان شناسی همگانیدانلود
فرهنگ و زبان های باستانیدانلود
گروه هنر
مدیریت پروژه ساختدانلود
معماریدانلود
شهر سازیدانلود
پژوهش هنردانلود
مرمت اثار و اشیادانلود
مرمت بنادانلود
گروه استعداد تحصیلی
دام پزشکیدانلود
انسانیدانلود
فنی و مهندسیدانلود
هنردانلود
کشاورزی و منابع طبیعیدانلود
علوم پایهدانلود
علوم پزشکیدانلود
تربیت بدنیدانلود
زباندانلود
گروه علوم پزشکی
امار زیستیدانلود
اموزش بهداشتدانلود
انگل شناسی پزشکیدانلود
ایمنی شناسی پزشکیدانلود
باکتری شناسی پزشکیدانلود
بهداشت باروریدانلود
بهداشت حرفه ایدانلود
بهداشت محیطدانلود
بیوشیمی بالینیدانلود
پرستاریدانلود
زیست فناوری پزشکیدانلود
ژنتیک پزشکیدانلود
علوم تشریحیدانلود
فیزیک پزشکیدانلود
فیزیوتراپیدانلود
فیزیولوژیدانلود
قارچ شناسی پزشکیدانلود
هماتولوژی ازمایشگاه و بانک خوندانلود
ویروس شناسی پزشکیدانلود
ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
حتماً بخوانید   سوالات آزمون دکتری 1396
ارسال دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.