کد خبر: 6961

تاریخ بروزرسانی : 1396/03/16

سوالات آزمون دکتری 1391

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری
 گروه علوم انسانی
جغرافیای سیاسی دانلود
جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانلود
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانلود
جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی دانلود
جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی دانلود
علوم اقتصادی دانلود
تاریخ اسلام دانلود
تاریخ ایران اسلامی و بعد دانلود
تاریخ ایران بیش از اسلام دانلود
علوم اجتماعی دانلود
 علوم اجتماعی جمعیت شناسی  دانلود
 مددکاری اجتماعی  دانلود
 حقوق عمومی دانلود
 حقوق جزا  دانلود
 حقوق بین الملل  دانلود
 حقوق خصوصی  دانلود
 علوم سیاسی  دانلود
 مدیریت  دانلود
 حسابداری  دانلود
 کتابداری  دانلود
فلسفه  دانلود
فلسفه تعلیم و تربیت دانلود
برنامه ریزی درسی دانلود
مدیریت اموزشی دانلود
روانشناسی تربیتی دانلود
تکنولوژی اموزشی دانلود
آموزش عالی  دانلود
روانشناسی کودکان استثنایی دانلود
برنامه ریزی اموزشی دانلود
مشاوره و راهنمایی دانلود
علوم ارتباطات دانلود
سنجش و اندازه گیری دانلود
روانشناسی دانلود
باستان شناسی دانلود
محیط زیست برنامه ریزی دانلود
کارافرینی دانلود
آینده پژوهی دانلود
الهیات علوم قران و حدیث دانلود
الهيات فقه و مباني حقوق دانلود
الهیات ادیان و عرفان دانلود
الهیات تاریخ و تمدن ملل دانلود
الهيات تصوف و عرفان اسلامي دانلود
کلام دانلود
فقه شافعی دانلود
مدیریت قراردادنفت و گاز دانلود
حقوق نفت و گاز دانلود
اقتصاد نفت و گاز دانلود
گروه تربیت بدنی
برنامه ریزی و مدیریت ورزشی دانلود
اسیب شناسی ورزشی اصلاح حرکتی دانلود
رشد و تکامل و یادگیری حرکتی دانلود
بیومکانیک ورزشی دانلود
فیزیولوژی  دانلود
گروه زبان عمومی 
زبان عربی عمومی گروه زبان و ادبیات عرب دانلود
زبان فرانسه عمومی دانلود
زبان روسی عمومی دانلود
زبان آلمانی عمومی دانلود
زبان خاص رشته های زبان انگلیسی دانلود
زبان عمومی کلیه رشته ها جز انگلیسی دانلود
گروه علوم پایه
 اب شناسی   دانلود
 الکتروشیمی  دانلود
 الکترومغناطیس  دانلود
 آمار  دانلود
 بیوانفورماتیک  دانلود
 بیوسیستماتیک گیاهی  دانلود
بیوشیمی دانلود
بیوفیزیک دانلود
پترولوژی دانلود
تکنوتیک دانلود
جانوران دریا دانلود
چینه و فسیل شناسی  دانلود
رسوب شناسی سنگ رسوبی دانلود
ریاضی کاربردی دانلود
ریاضی محض دانلود
ریز زیست فناوری دانلود
زلزله شناسی دانلود
زمین شناسی نفت دانلود
زیست شناسی محیطی دانلود
زیست فناوری دانلود
ژنتیک دانلود
ژئو شیمی دانلود
سلولی تکوینی جانوری دانلود
سلولی تکوینی گیاهی دانلود
سلولی مولکولی دانلود
سیستماتیک گیاهی دانلود
شیمی آلی دانلود
شیمی پلیمر دانلود
شیمی تجزیه  دانلود
شیمی فیزیک دانلود
شیمی کاربردی دانلود
شیمی معدنی دانلود
علوم اعصاب شناختی دانلود
علوم اقتصادی دانلود
علوم کامپیوتر دانلود
فوتونیک دانلود
فیتوشیمی دانلود
فیزیک دریا دانلود
فیزیک دانلود
فیزیولوژی جانوری دانلود
فیزیولوژی گیاهی دانلود
گرانی سنجی دانلود
لرزه شناسی دانلود
میکروبیولوژی دانلود
نانوشیمی دانلود
نانوفیزیک دانلود
هواشناسی دانلود
گروه فنی مهندسی
برق الکترونیک دانلود
برق مخابرات سیستم دانلود
برق مخابرات میدان دانلود
برق هوش مکانیک دانلود
بیو الکترونیک دانلود
بیو تکنولوژی محیط زیست دانلود
بیو مکانیک دانلود
بیو متریال دانلود
عمران – GIS دانلود
عمران – خاک و پی دانلود
عمران -زلزله دانلود
عمران – سازه های دریایی دانلود
عمران -سازه های هیدرولیکی دانلود
عمران – سنجش از دور دانلود
عمران – فتوگرامتری دانلود
عمران – مدیریت ساخت دانلود
عمران – مهندسی آب دانلود
عمران – برنامه ریزی حمل و نقل دانلود
عمران – راه و ترابری دانلود
عمران -سازه دانلود
عمران – نقشه برداری(ژئودزری) دانلود
فناوری نانو- نانو الکترونیک دانلود
کامپیوتر – الگوریتم و محاسبات دانلود
کامپیوتر-سخت افزار دانلود
کامپیوتر- هوش مصنوعی دانلود
کامپیوتر-فناوری اطلاعات دانلود
کامپیوتر- نرم افزار دانلود
 محیط زیست مواد جامد   دانلود
محیط زیست – اب و فاضلاب دانلود
محیط زیست – الودگی هوا دانلود
محیط زیست – منابع اب دانلود
مدیریت ساخت دانلود
مکانیک دینامیک – کنترل ارتعاشات دانلود
مکانیک مهندسی خودرو دانلود
مکانیک تبدیل انرژی دانلود
مکانیک – ساخت و تولید دانلود
مکانیک -قوای محرکه دانلود
 مکانیک جامدات  دانلود
مهندسی فناوری اطلاعات IT  دانلود
مهندسی نفت – اکتشاف  دانلود
مهندسی برق-قدرت  دانلود
مهندسی برق – کنترل  دانلود
مهندسی پزشکی – بیومکانیک  دانلود
مهندسی پلیمر – رنگ و چاپ  دانلود
مهندسی پلیمر -صنابع پلیمر  دانلود
مهندسی پلیمر-صنایع رنگ  دانلود
مهندسی پلیمر- فراینده هایپلیمریسازیون  دانلود
مهندسی خودرو-سازه و بدنه  دانلود
مهندسی دریا  دانلود
مهندسی راه آهن  دانلود
مهندسی سیستم های انرژی  دانلود
مهندسی شیمی پلیمر  دانلود
مهندسی شیمی  دانلود
مهندسی صنایع  دانلود
مهندسی معدن – اکتشاف  دانلود
مهندسی معدن-استخراج  دانلود
مهندسی معدن مکانیک سنگ  دانلود
 گروه منابع طبیعی و کشاورزی
آبخیز داری دانلود
ابیاری و زهکشی دانلود
ارزیابی محیط زیست دانلود
اصلاح نباتات دانلود
اصلاح نژاد دام دانلود
اقتصاد کشاورزی دانلود
اکولوژی جنگل دانلود
اکولوژی گیاهان دانلود
الودگی محیط زیست دانلود
بوم شناسی و مدیریت حیات وحش دانلود
بوم شناسی دانلود
 بیابان زدایی  دانلود
بیماری شناسی گیاهی دانلود
بیو تکنولوژی و ژنتیک مولکولی دانلود
بیولوژی خاک دانلود
بیولوژی و اناتوم چوب دانلود
 پیدایش و ارزیابی خاک  دانلود
ترویج و اموزش کشاورزی دانلود
تکثیر و پرورش دانلود
تکنولوژی مواد غذایی دانلود
توسعه روستایی دانلود
تولید و بهره بری دانلود
جنگل داری و اقتصاد جنگل دانلود
جنگل داری و علوم جنگل دانلود
حشره شناسی کشاورزی دانلود
زراعت دانلود
سازه های آبی دانلود
شیمی مواد غذایی دانلود
شیمی و حاصلخیزی خاک دانلود
صنایع چوب فراورده های مرکب دانلود
صنایع خمیر و کاغذ دانلود
طیور و دام دانلود
علوم علف های هرز دانلود
فراوره های محصولات شیلی دانلود
فیزیک و حفاظت خاک دانلود
فیزیولوژی پس از برداشت دانلود
فیزیولوژی دام دانلود
فیزیولوژی و اصلاح سبزی دانلود
فیزیولوژی و اصلاح میوه دانلود
گیاهان دارویی دانلود
گیاهان زینتی دانلود
مجموعه کشاورزی هسته ای دانلود
مرتع داری دانلود
مکانیزاسیون کشاورزی دانلود
مکانیک ماشین های کشاورزی دانلود
منابع آب دانلود
مهندسی تولیدات گیاهی دانلود
مهندسی ژنتیک دانلود
مهندسی صنایع غذایی دانلود
میکروبیولوژی دانلود
هواشناسی کشاورزی دانلود
گروه دام پزشکی
اپیدمیولوژی دانلود
اناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دانلود
انگل شناسی دام پزشکی دانلود
ایمینی شناسی دانلود
بافت شناسی دانلود
باکتری شناسی دانلود
بهداشت ابزیان دانلود
بهداشت خوراک دام دانلود
بهداشت مواد غذایی دانلود
بهداشت و بیماری طیور دانلود
بیماری داخلی دام کوچک دانلود
بیماری داخلی دام بزرگ دانلود
بیوشیمی دانلود
پاتولوژی دام پزشکی دانلود
رادیولوژی دام دانلود
زیست فناوری دانلود
سم شناسی دانلود
فارماکولوژی دانلود
فناوری تولید مثل دام پزشکی دانلود
فیزیولوژی دانلود
قارچ شناسی دانلود
کلینیکال پاتولوژی دام پزشکی دانلود
مامایی و بیماری تولید مثل دام دانلود
ویروس شناسی دانلود
گروه زبان 
زبان و ادبیات فارسی دانلود
زبان و ادبیات عرب دانلود
آموزش زبان فرانسه دانلود
ادبیان فرانسه دانلود
آموزش زبان روسی دانلود
آموزش زبان المانی دانلود
آموزش زبان انگلیسی دانلود
زبان و ادبیات انگلیسی دانلود
ترجمه دانلود
زبان شناسی همگانی دانلود
فرهنگ و زبان های باستانی دانلود
گروه هنر
مدیریت پروژه ساخت دانلود
معماری دانلود
شهر سازی دانلود
پژوهش هنر دانلود
مرمت اثار و اشیا دانلود
مرمت بنا دانلود
گروه استعداد تحصیلی
دام پزشکی دانلود
انسانی دانلود
فنی و مهندسی دانلود
هنر دانلود
کشاورزی و منابع طبیعی دانلود
علوم پایه دانلود
علوم پزشکی دانلود
تربیت بدنی دانلود
زبان دانلود
گروه علوم پزشکی
امار زیستی دانلود
اموزش بهداشت دانلود
انگل شناسی پزشکی دانلود
ایمنی شناسی پزشکی دانلود
باکتری شناسی پزشکی دانلود
بهداشت باروری دانلود
بهداشت حرفه ای دانلود
بهداشت محیط دانلود
بیوشیمی بالینی دانلود
پرستاری دانلود
زیست فناوری پزشکی دانلود
ژنتیک پزشکی دانلود
علوم تشریحی دانلود
فیزیک پزشکی دانلود
فیزیوتراپی دانلود
فیزیولوژی دانلود
قارچ شناسی پزشکی دانلود
هماتولوژی ازمایشگاه و بانک خون دانلود
ویروس شناسی پزشکی دانلود
ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه