کد خبر: 5597

تاریخ بروزرسانی : 1396/03/09

سوالات آزمون دکتری 1392

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری
گروه علوم انسانی
زبان انگلیسی کلیه رشته ها دانلود
 تاریخ ایران بعد از اسلام  دانلود
 تاریخ اسلام  دانلود
 تاریخ ایران پیش از اسلام  دانلود
 آب و هواشناسی  دانلود
 الهیات-ادیان و عرفان  دانلود
 الهیات-علوم قرآن و حدیث  دانلود
 الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی  دانلود
 الهیات-تاریخ تمدن اسلامی  دانلود
 فقه شافعی  دانلود
 مدرسی معارف اسلامی  دانلود
 الهیات-تصوف و عرفان اسلامی  دانلود
علوم ارتباطات دانلود
روانشناسی کودکان استثنائی دانلود
 مدیریت نفت و گاز  دانلود
 اقتصاد نفت و گاز  دانلود
آموزش عالی دانلود
آینده پژوهی دانلود
باستان شناسی دانلود
 برنامه ریزی آموزشی  دانلود
 برنامه ریزی درسی  دانلود
 تکنولوژی آموزشی  دانلود
جغرافیای سیاسی دانلود
جغرافیای روستایی دانلود
جغرافیای شهری دانلود
جمعیت شناسی دانلود
حسابداری دانلود
 حقوق بین الملل  دانلود
 حقوق جزا  دانلود
حقوق عمومی دانلود
حقوق خصوصی دانلود
حقوق نفت و گاز دانلود
روانشناسی تربیتی دانلود
 روانشناسی دانلود
 ژئوموفولوژی  دانلود
 سنجش از دور  دانلود
 علوم اقتصادی  دانلود
 علوم اجتماعی  دانلود
علوم سیاسی دانلود
فلسفه تعلیم و تربیت دانلود
فلسفه دانلود
 کارافرینی دانلود 
 کتابداری دانلود 
  کلام دانلود 
 مالی دانلود 
محیط زیست برنامه ریزی دانلود
مددکاری اجتماعی دانلود
مدیریت دانلود
مدیریت آموزشی دانلود
مطالعات زنان دانلود
مشاوره دانلود
 گروه هنر
 پژوهش هنر  دانلود
 شهرسازی  دانلود
 مدیریت ساخت  دانلود
 مرمت آثارواشیای فرهنگی وتاریخی  دانلود
 مرمت و احیای بناها وبافت تاریخی  دانلود
معماری دانلود
گروه علوم پایه
 آب و هواشناسی  دانلود
 نانوفیزیک  دانلود
 نانوشیمی دانلود
نانوبیوتکنولوژی  دانلود
میکروبیولوژی دانلود
لرزه شناسی دانلود
 گرانی سنجی دانلود
 فیزیولوژی گیاهی  دانلود
فیزیولوژی جانوری دانلود
 فیزیک دانلود
فیزیک دریا دانلود
فتونیک دانلود
فیتوشیمی دانلود
 علوم کامپیوتر  دانلود
علوم اعصاب  دانلود
شیمی معدنی  دانلود
شیمی آلی دانلود
شیمی تجزیه دانلود
شیمی فیزیک دانلود
شیمی کاربردی دانلود
 ژئو شیمی دانلود
سیستماتیک گیاهی دانلود
ژنتیک دانلود
زیست فناوری دانلود
 زیست شناسی-سلولی مولکولی  دانلود
زمین شناسی اقتصادی  دانلود 
 زلزله شناسی  دانلود
ریاضی محض   دانلود 
ریاضی کاربردی   دانلود 
 جانوران دریا  دانلود
تکوینی گیاهی   دانلود
 تکوینی جانوری  دانلود
تکتونیک دانلود
پلیمر دانلود
پترولوژی دانلود
 بیوفیزیک دانلود 
بیوشیمی  دانلود
بیوسیستماتیک جانوری دانلود 
بیوانفورماتیک دانلود
آمار دانلود
الکتروشیمی دانلود 
 الکترومغناطیس  دانلود
زیست محیطی دانلود
زمین شناسی نفت دانلود
زمین شناسی مهندسی دانلود
زمین شناسی-چینه و فسیل دانلود
زمین شناسی-سنگ شناسی رسوبی دانلود
زمین شناسی  آب شناسی دانلود
گروه تربیت بدنی  
بیومکانیک ورزشی دانلود
فیزیولوژی ورزشی دانلود
حرکات اصلاحی دانلود
رفتار حرکتی دانلود
مدیریت ورزشی دانلود
گروه زبان  
 زبان وادبیات انگلیسی  دانلود
 زبان و ادبیات فارسی دانلود 
 زبان و ادبیات عربی  دانلود
زبان و ادبیات فرانسه دانلود
آموزش زبان آلمانی دانلود
آموزش زبان انگلیسی دانلود
آموزش زبان روسی دانلود
آموزش زبان فرانسه دانلود
ترجمه دانلود
زبان شناسی همگانی دانلود
فرهنگ و زبان های  باستان دانلود
گروه علوم فنی و مهندسی 
مهندسی برق-الکترونیک دانلود
مهندسی برق-قدرت دانلود
مهندسی برق-کنترل دانلود
مهندسی برق-مخابرات(میدان) دانلود
مهندسی برق-هوش ماشین و رباتیک دانلود
 مهندسی محیط زیست-اب و فاضلاب  دانلود
 مهندسی مکانیک-ارتعاشات  دانلود
مهندسی معدن-استخراج دانلود
مهندسی معدن-اکتشاف دانلود
مهندسی کامپیوتر-الگوریتم و محاسبات دانلود
مهندسی محیط زیست-الودگی هوا دانلود
مهندسی هوافضا-ایرودینامیک دانلود
نفت-بهره برداری مخازن دانلود
پزشکی-بیومتریال دانلود
پزشکی-بیومکانیک دانلود
پزشکی-بیوالکتریک دانلود
مهندسی پلیمر-رنگ و چاپ دانلود
مکانیک-تبدیل انرژی دانلود
نساجی-تکنولوژی نساجی دانلود
هوافضا-جلوبرندگی دانلود
نقشه برداری-جی ای اس دانلود
مهندسی خودرو-تعلیق ترمز فرمان دانلود
مهندسی خودرو-سازه و بدنه دانلود
مهندسی خودرو-قوای محرکه دانلود
مهندسی راه اهن دانلود
نقشه برداری-ژئودزی دانلود
مکانیک-ساخت و تولید دانلود
هوافضا-سازه های هوایی دانلود
کامپیوتر-سخت افزار دانلود
نقشه برداری-سنجش از دور دانلود
مهندسی سیستم های انرژی دانلود
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی دانلود
مهندسی شیمی- پلیمر دانلود
نساجی-شیمی نساجی دانلود
مهندسی صنایع دانلود
پلیمر-صنایع پلیمر دانلود
پلیمر-صنایع رنگ دانلود
مهندسی عمران-اب دانلود
مهندسی عمران-حمل و نقل دانلود
مهندسی عمران-خاک و پی دانلود
مهندسی عمران-راه و ترابری دانلود
مهندسی عمران-زلزله دانلود
مهندسی عمران-سازه دانلود
مهندسی عمران-سازه های دریایی دانلود
مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی دانلود
مهندسی عمران-محیط زیست دانلود
مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری دانلود
مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی دانلود
پلیمر-فرایندهای پلیمریزاسیون دانلود
برق-مخابرات-سیستم دانلود
نفت-مخازن هیدروکربوری دانلود
عمران-مدیریت ساخت دانلود
مکانیک-بیومکانیک دانلود
هوافضا-مکانیک پرواز دانلود
مهندسی مکانیک-جامدات دانلود
معدن-مکانیک سنگ دانلود
محیط زیست-منابع اب دانلود
کامپیوتر-فناوری اطلاعات دانلود
مهندسی دریا دانلود
مهندسی شیمی دانلود
مهندسی فناوری اطلاعات دانلود
مهندسی مواد دانلود
محیط زیست-مواد زائد جامد دانلود
فناوری نانو-نانو مواد دانلود
فناوری نانو-نانو الکترونیک دانلود
کامپیوتر-نرم افزار دانلود
مهندسی نفت-اکتشاف دانلود
مهندسی هسته ای-پرتوپزشکی دانلود
مهندسی هسته ای-راکتور دانلود
مهندسی هسته ای-شکافت دانلود
مهندسی هسته ای-کاربرد پرتوها دانلود
مهندسی هسته ای-گداخت دانلود
کامپیوتر-هوش مصنوعی دانلود
گروه کشاورزی
 ابخیزداری  دانلود
ابیاری زهکشی دانلود
اصلاح نژاد دام دانلود
اصلاح نباتات دانلود
اقتصاد جنگل دانلود
اقتصاد کشاورزی دانلود
اکولوژی جنگل دانلود
اکولوژی گیاهان زراعی دانلود
الودگی محیط زیست دانلود
امایش محیط زیست دانلود
بوم شناسی ابزیان شیلاتی دانلود
بیابان زدایی دانلود
بیماری شناسی گیاهی دانلود
بیوتکنولوژی باغبانی دانلود
بیوتکنولوژی کشاورزی دانلود
بیولوژی خاک دانلود
پیدایش و رده بندی ارزیابی خاک دانلود
ترویج کشاورزی دانلود
تغذیه دام دانلود
تکثیر و پرورش دانلود
تکنولوژی مواد غذایی دانلود
تنوع زیستی دانلود
توسعه روستایی دانلود
تولید و بهره برداری صید دانلود
چوب شناسی و صنایع چوب دانلود
حشره شناسی کشاورزی دانلود
حفاظت و اصلاح چوب دانلود
زراعت دانلود
سازه های ابی دانلود
سبزی کاری دانلود
شیمی مواد غذایی دانلود
شیمی و حاصلخیزی خاک دانلود
صنایع چوب با فرارده های مرکب چوب دانلود
صنایع خمیر و کاغذ دانلود
علوم طیور دانلود
علوم علف های هرز دانلود
علوم و تکنولوژی بذر دانلود
فراوری محصولات شیلاتی دانلود
فیزیک و حفاظت خاک دانلود
فیزیولوژی پس از برداشت دانلود
فیزیولوژی دام دانلود
کشاورزی هسته ای دانلود
گیاهان دارویی دانلود
گیاهان زینتی دانلود
مرتعداری دانلود
مکانیزاسیون کشاورزی دانلود
مکانیک ماشین های کشاورزی دانلود
مهندسی اب-منابع اب دانلود
مهندسی جنگل دانلود
مهندسی صنایع غذایی دانلود
میکروبیولوژی مواد غذایی دانلود
میوه کاری دانلود
هواشناسی کشاورزی دانلود
گروه دامپزشکی
اپیدمیولوژی دانلود
اناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی دانلود
انگل شناسی دامپزشکی دانلود
ایمنی شناسی دانلود
بافت شناسی دامپزشکی دانلود
 باکتری شناسی  دانلود
بهداشت ابزیان دانلود
بهداشت مواد غذایی دانلود
 بهداشت و بیماری های طیور  دانلود
 بیماری های داخلی دام های بزرگ  دانلود
 بیماری های داخلی دام های کوچک  دانلود
بیوتکنولوژی-زیست فناوری دانلود
بیوشیمی دانلود
پاتولوژی دامپزشکی دانلود
جراحی دامپزشکی دانلود
سم شناسی دانلود
فارماکولوژی دامپزشکی دانلود
فناوری تولید مثل در دامپزشکی دانلود
فیزیولوژی دانلود
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دانلود
مامایی و بیماری های تولید مثل دام دانلود
گروه پزشکی
امار زیستی دانلود
اموزش بهداشت دانلود
انگل شناسی پزشکی دانلود
ایمنی شناسی پزشکی دانلود
باکتری شناسی پزشکی دانلود
 بهداشت حرفه ای  دانلود
 بهداشت محیط  دانلود
 بیوشیمی بالینی  دانلود
 پرستاری  دانلود
 زیست فناوری پزشکی  دانلود
 ژنتیک پزشکی  دانلود
 علوم تشریحی  دانلود
 فیزیک پزشکی  دانلود
 فیزیوتراپی  دانلود
 فیزیولوژی  دانلود
 قارچ شناسی پزشکی  دانلود
 هماتولوژی ازمایشگاهی و بانک خون  دانلود
 ویروس شناسی پزشکی  دانلود
استعداد تحصیلی
استعداد تحصیلی فنی مهندسی دانلود
استعداد تحصیلی هنر دانلود
استعداد تحصیلی کشاورزی دانلود
استعداد تحصیلی علوم پزشکی(1) دانلود
استعداد تحصیلی علوم انسانی دانلود
 استعداد تحصیلی علوم پایه(1)  دانلود
 استعداد تحصیلی علوم پایه(2) دانلود
 استعداد تحصیلی علوم پایه(3) دانلود
 استعداد تحصیلی علوم پایه(4) دانلود
استعداد تحصیلی علوم پزشکی(2) دانلود
 استعداد تحصیلی تربیت بدنی  دانلود
استعداد تحصیلی زبان دانلود
 استعداد تحصیلی دامپزشکی  دانلود
ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه