کد خبر: 5597

تاریخ انتشار: 3 اردیبهشت ، 1396

سوالات آزمون دکتری 1392

No votes yet. Please wait… گروه علوم انسانی زبان انگلیسی کلیه رشته ها دانلود  تاریخ ایران بعد از اسلام  دانلود  تاریخ اسلام  دانلود  تاریخ ایران پیش از اسلام  دانلود  آب و هواشناسی  دانلود  الهیات-ادیان و عرفان  دانلود  الهیات-علوم قرآن و حدیث  دانلود  الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی  دانلود  الهیات-تاریخ تمدن اسلامی  دانلود  فقه شافعی  دانلود […]

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری
گروه علوم انسانی
زبان انگلیسی کلیه رشته هادانلود
 تاریخ ایران بعد از اسلام دانلود
 تاریخ اسلام دانلود
 تاریخ ایران پیش از اسلام دانلود
 آب و هواشناسی دانلود
 الهیات-ادیان و عرفان دانلود
 الهیات-علوم قرآن و حدیث دانلود
 الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی دانلود
 الهیات-تاریخ تمدن اسلامی دانلود
 فقه شافعی دانلود
 مدرسی معارف اسلامی دانلود
 الهیات-تصوف و عرفان اسلامی دانلود
علوم ارتباطاتدانلود
روانشناسی کودکان استثنائیدانلود
 مدیریت نفت و گاز دانلود
 اقتصاد نفت و گاز دانلود
آموزش عالیدانلود
آینده پژوهیدانلود
باستان شناسیدانلود
 برنامه ریزی آموزشی دانلود
 برنامه ریزی درسی دانلود
 تکنولوژی آموزشی دانلود
جغرافیای سیاسیدانلود
جغرافیای روستاییدانلود
جغرافیای شهریدانلود
جمعیت شناسیدانلود
حسابداریدانلود
 حقوق بین الملل دانلود
 حقوق جزا دانلود
حقوق عمومیدانلود
حقوق خصوصیدانلود
حقوق نفت و گازدانلود
روانشناسی تربیتیدانلود
 روانشناسیدانلود
 ژئوموفولوژی دانلود
 سنجش از دور دانلود
 علوم اقتصادی دانلود
 علوم اجتماعی دانلود
علوم سیاسیدانلود
فلسفه تعلیم و تربیتدانلود
فلسفهدانلود
 کارافرینیدانلود 
 کتابداریدانلود 
  کلامدانلود 
 مالیدانلود 
محیط زیست برنامه ریزیدانلود
مددکاری اجتماعیدانلود
مدیریتدانلود
مدیریت آموزشیدانلود
مطالعات زناندانلود
مشاورهدانلود
 گروه هنر
 پژوهش هنر دانلود
 شهرسازی دانلود
 مدیریت ساخت دانلود
 مرمت آثارواشیای فرهنگی وتاریخی دانلود
 مرمت و احیای بناها وبافت تاریخی دانلود
معماریدانلود
گروه علوم پایه
 آب و هواشناسی دانلود
 نانوفیزیک دانلود
 نانوشیمیدانلود
نانوبیوتکنولوژی دانلود
میکروبیولوژیدانلود
لرزه شناسیدانلود
 گرانی سنجیدانلود
 فیزیولوژی گیاهی دانلود
فیزیولوژی جانوریدانلود
 فیزیکدانلود
فیزیک دریادانلود
فتونیکدانلود
فیتوشیمیدانلود
 علوم کامپیوتر دانلود
علوم اعصاب دانلود
شیمی معدنی دانلود
شیمی آلیدانلود
شیمی تجزیهدانلود
شیمی فیزیکدانلود
شیمی کاربردیدانلود
 ژئو شیمیدانلود
سیستماتیک گیاهیدانلود
ژنتیکدانلود
زیست فناوریدانلود
 زیست شناسی-سلولی مولکولی دانلود
زمین شناسی اقتصادی دانلود 
 زلزله شناسی دانلود
ریاضی محض  دانلود 
ریاضی کاربردی  دانلود 
 جانوران دریا دانلود
تکوینی گیاهی  دانلود
 تکوینی جانوری دانلود
تکتونیکدانلود
پلیمردانلود
پترولوژیدانلود
 بیوفیزیکدانلود 
بیوشیمی دانلود
بیوسیستماتیک جانوریدانلود 
بیوانفورماتیکدانلود
آماردانلود
الکتروشیمیدانلود 
 الکترومغناطیس دانلود
زیست محیطیدانلود
زمین شناسی نفتدانلود
زمین شناسی مهندسیدانلود
زمین شناسی-چینه و فسیلدانلود
زمین شناسی-سنگ شناسی رسوبیدانلود
زمین شناسی  آب شناسیدانلود
گروه تربیت بدنی  
بیومکانیک ورزشیدانلود
فیزیولوژی ورزشیدانلود
حرکات اصلاحیدانلود
رفتار حرکتیدانلود
مدیریت ورزشیدانلود
گروه زبان  
 زبان وادبیات انگلیسی دانلود
 زبان و ادبیات فارسیدانلود 
 زبان و ادبیات عربی دانلود
زبان و ادبیات فرانسهدانلود
آموزش زبان آلمانیدانلود
آموزش زبان انگلیسیدانلود
آموزش زبان روسیدانلود
آموزش زبان فرانسهدانلود
ترجمهدانلود
زبان شناسی همگانیدانلود
فرهنگ و زبان های  باستاندانلود
گروه علوم فنی و مهندسی 
مهندسی برق-الکترونیکدانلود
مهندسی برق-قدرتدانلود
مهندسی برق-کنترلدانلود
مهندسی برق-مخابرات(میدان)دانلود
مهندسی برق-هوش ماشین و رباتیکدانلود
 مهندسی محیط زیست-اب و فاضلاب دانلود
 مهندسی مکانیک-ارتعاشات دانلود
مهندسی معدن-استخراجدانلود
مهندسی معدن-اکتشافدانلود
مهندسی کامپیوتر-الگوریتم و محاسباتدانلود
مهندسی محیط زیست-الودگی هوادانلود
مهندسی هوافضا-ایرودینامیکدانلود
نفت-بهره برداری مخازندانلود
پزشکی-بیومتریالدانلود
پزشکی-بیومکانیکدانلود
پزشکی-بیوالکتریکدانلود
مهندسی پلیمر-رنگ و چاپدانلود
مکانیک-تبدیل انرژیدانلود
نساجی-تکنولوژی نساجیدانلود
هوافضا-جلوبرندگیدانلود
نقشه برداری-جی ای اسدانلود
مهندسی خودرو-تعلیق ترمز فرماندانلود
مهندسی خودرو-سازه و بدنهدانلود
مهندسی خودرو-قوای محرکهدانلود
مهندسی راه اهندانلود
نقشه برداری-ژئودزیدانلود
مکانیک-ساخت و تولیددانلود
هوافضا-سازه های هواییدانلود
کامپیوتر-سخت افزاردانلود
نقشه برداری-سنجش از دوردانلود
مهندسی سیستم های انرژیدانلود
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژیدانلود
مهندسی شیمی- پلیمردانلود
نساجی-شیمی نساجیدانلود
مهندسی صنایعدانلود
پلیمر-صنایع پلیمردانلود
پلیمر-صنایع رنگدانلود
مهندسی عمران-ابدانلود
مهندسی عمران-حمل و نقلدانلود
مهندسی عمران-خاک و پیدانلود
مهندسی عمران-راه و ترابریدانلود
مهندسی عمران-زلزلهدانلود
مهندسی عمران-سازهدانلود
مهندسی عمران-سازه های دریاییدانلود
مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکیدانلود
مهندسی عمران-محیط زیستدانلود
مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتریدانلود
مهندسی معدن-فراوری مواد معدنیدانلود
پلیمر-فرایندهای پلیمریزاسیوندانلود
برق-مخابرات-سیستمدانلود
نفت-مخازن هیدروکربوریدانلود
عمران-مدیریت ساختدانلود
مکانیک-بیومکانیکدانلود
هوافضا-مکانیک پروازدانلود
مهندسی مکانیک-جامداتدانلود
معدن-مکانیک سنگدانلود
محیط زیست-منابع ابدانلود
کامپیوتر-فناوری اطلاعاتدانلود
مهندسی دریادانلود
مهندسی شیمیدانلود
مهندسی فناوری اطلاعاتدانلود
مهندسی مواددانلود
محیط زیست-مواد زائد جامددانلود
فناوری نانو-نانو مواددانلود
فناوری نانو-نانو الکترونیکدانلود
کامپیوتر-نرم افزاردانلود
مهندسی نفت-اکتشافدانلود
مهندسی هسته ای-پرتوپزشکیدانلود
مهندسی هسته ای-راکتوردانلود
مهندسی هسته ای-شکافتدانلود
مهندسی هسته ای-کاربرد پرتوهادانلود
مهندسی هسته ای-گداختدانلود
کامپیوتر-هوش مصنوعیدانلود
گروه کشاورزی
 ابخیزداری دانلود
ابیاری زهکشیدانلود
اصلاح نژاد دامدانلود
اصلاح نباتاتدانلود
اقتصاد جنگلدانلود
اقتصاد کشاورزیدانلود
اکولوژی جنگلدانلود
اکولوژی گیاهان زراعیدانلود
الودگی محیط زیستدانلود
امایش محیط زیستدانلود
بوم شناسی ابزیان شیلاتیدانلود
بیابان زداییدانلود
بیماری شناسی گیاهیدانلود
بیوتکنولوژی باغبانیدانلود
بیوتکنولوژی کشاورزیدانلود
بیولوژی خاکدانلود
پیدایش و رده بندی ارزیابی خاکدانلود
ترویج کشاورزیدانلود
تغذیه دامدانلود
تکثیر و پرورشدانلود
تکنولوژی مواد غذاییدانلود
تنوع زیستیدانلود
توسعه روستاییدانلود
تولید و بهره برداری صیددانلود
چوب شناسی و صنایع چوبدانلود
حشره شناسی کشاورزیدانلود
حفاظت و اصلاح چوبدانلود
زراعتدانلود
سازه های ابیدانلود
سبزی کاریدانلود
شیمی مواد غذاییدانلود
شیمی و حاصلخیزی خاکدانلود
صنایع چوب با فرارده های مرکب چوبدانلود
صنایع خمیر و کاغذدانلود
علوم طیوردانلود
علوم علف های هرزدانلود
علوم و تکنولوژی بذردانلود
فراوری محصولات شیلاتیدانلود
فیزیک و حفاظت خاکدانلود
فیزیولوژی پس از برداشتدانلود
فیزیولوژی دامدانلود
کشاورزی هسته ایدانلود
گیاهان داروییدانلود
گیاهان زینتیدانلود
مرتعداریدانلود
مکانیزاسیون کشاورزیدانلود
مکانیک ماشین های کشاورزیدانلود
مهندسی اب-منابع ابدانلود
مهندسی جنگلدانلود
مهندسی صنایع غذاییدانلود
میکروبیولوژی مواد غذاییدانلود
میوه کاریدانلود
هواشناسی کشاورزیدانلود
گروه دامپزشکی
اپیدمیولوژیدانلود
اناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکیدانلود
انگل شناسی دامپزشکیدانلود
ایمنی شناسیدانلود
بافت شناسی دامپزشکیدانلود
 باکتری شناسی دانلود
بهداشت ابزیاندانلود
بهداشت مواد غذاییدانلود
 بهداشت و بیماری های طیور دانلود
 بیماری های داخلی دام های بزرگ دانلود
 بیماری های داخلی دام های کوچک دانلود
بیوتکنولوژی-زیست فناوریدانلود
بیوشیمیدانلود
پاتولوژی دامپزشکیدانلود
جراحی دامپزشکیدانلود
سم شناسیدانلود
فارماکولوژی دامپزشکیدانلود
فناوری تولید مثل در دامپزشکیدانلود
فیزیولوژیدانلود
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدانلود
مامایی و بیماری های تولید مثل دامدانلود
گروه پزشکی
امار زیستیدانلود
اموزش بهداشتدانلود
انگل شناسی پزشکیدانلود
ایمنی شناسی پزشکیدانلود
باکتری شناسی پزشکیدانلود
 بهداشت حرفه ای دانلود
 بهداشت محیط دانلود
 بیوشیمی بالینی دانلود
 پرستاری دانلود
 زیست فناوری پزشکی دانلود
 ژنتیک پزشکی دانلود
 علوم تشریحی دانلود
 فیزیک پزشکی دانلود
 فیزیوتراپی دانلود
 فیزیولوژی  دانلود
 قارچ شناسی پزشکی دانلود
 هماتولوژی ازمایشگاهی و بانک خون دانلود
 ویروس شناسی پزشکی دانلود
استعداد تحصیلی
استعداد تحصیلی فنی مهندسیدانلود
استعداد تحصیلی هنردانلود
استعداد تحصیلی کشاورزیدانلود
استعداد تحصیلی علوم پزشکی(1)دانلود
استعداد تحصیلی علوم انسانیدانلود
 استعداد تحصیلی علوم پایه(1) دانلود
 استعداد تحصیلی علوم پایه(2)دانلود
 استعداد تحصیلی علوم پایه(3)دانلود
 استعداد تحصیلی علوم پایه(4)دانلود
استعداد تحصیلی علوم پزشکی(2)دانلود
 استعداد تحصیلی تربیت بدنی دانلود
استعداد تحصیلی زباندانلود
 استعداد تحصیلی دامپزشکی دانلود
حتماً بخوانید   دانلود اپلیکیشن اخبار دکتری
ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.