کد خبر: 5595

تاریخ انتشار: 3 اردیبهشت ، 1396

سوالات آزمون دکتری 1393

No votes yet. Please wait… علوم انسانی آب و هواشناسی دانلود اقتصاد نفت و گاز دانلود  الهیات (1)  دانلود  الهیات (2)  دانلود  الهیات (3)  دانلود  الهیات (4)  دانلود  آموزش عالی  دانلود  آینده پژوهی  دانلود باستان شناسی دانلود برنامه ریزی درسی دانلود تکنولوژی آموزشی دانلود  جغرافی سیاسی  دانلود  جغرافی و برنامه ریزی روستایی  دانلود  جغرافی و […]

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری
علوم انسانی
آب و هواشناسیدانلود
اقتصاد نفت و گازدانلود
 الهیات (1) دانلود
 الهیات (2) دانلود
 الهیات (3) دانلود
 الهیات (4) دانلود
 آموزش عالی دانلود
 آینده پژوهی دانلود
باستان شناسیدانلود
برنامه ریزی درسیدانلود
تکنولوژی آموزشیدانلود
 جغرافی سیاسی دانلود
 جغرافی و برنامه ریزی روستایی دانلود
 جغرافی و برنامه ریزی شهری دانلود
حسابداریدانلود
 حقوق بین الملل عمومی دانلود
حقوق جزا و جرم شناسیدانلود
 حقوق عمومی دانلود
 حقوق نفت و گاز دانلود
 روانشناسی دانلود
 روانشناسی تربیتی دانلود
روانشناسی کودکان استثنائیدانلود
ژئومورفولوژیدانلود
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییدانلود
سنجش و اندازه گیریدانلود
علم اطلاعات و دانش شناسیدانلود
علوم اجتماعی (1)دانلود
 علوم اجتماعی (2) دانلود
 علوم ارتباطات دانلود
علوم اقتصادیدانلود
 علوم تاریخی (1) دانلود
 علوم تاریخی (2) دانلود
 علوم تاریخی (3) دانلود
 علوم سیاسی دانلود
 فقه شافعی دانلود
فقه و حقوق خصوصیدانلود
فلسفهدانلود
فلسفه تعلیم و تربیتدانلود
کارافرینیدانلود
 کلام دانلود
 مالی دانلود
 محیط زیست-برنامه ریزی دانلود
 مدرسی معارف اسلامی دانلود
 مدیریت دانلود
 مدیریت اموزشی دانلود
 مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دانلود
 مشاوره دانلود
 مطالعات زنان دانلود
هنر
پژوهش هنردانلود
شهرسازیدانلود
مدیریت پروژه و ساختدانلود
مرمت اثار و اشیای فرهنگی و تاریخیدانلود
 مرمت و احیای بناهای تاریخی دانلود
 معماری دانلود
زبان
ادبیات فرانسهدانلود
اموزش زبان المانیدانلود
 اموزش زبان انگلیسی دانلود
 اموزش زبان روسی دانلود
 اموزش زبان فرانسه دانلود
 ترجمه دانلود
 زبان و ادبیات انگلیسی دانلود
 زبان و ادبیات عرب دانلود
 زبان و ادبیات فارسی دانلود
 زبانشناسی همگانی دانلود
 فرهنگ و زبان های باستانی دانلود
فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعاتدانلود
مهندسی برق-الکترونیکدانلود
مهندسی برق-قدرتدانلود
 مهندسی برق-کنترل دانلود
 مهندسی برق-هوش ماشین و رباتیک دانلود
 مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر دانلود
 مهندسی پلیمر-صنایع رنگ دانلود
 مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی دانلود
 مهندسی خودرو-تعلیق ترمز و فرمان دانلود
 مهندسی خودرو-سازه و بدنه دانلود
مهندسی خودرو-قوای محرکهدانلود
مهندسی سیستم های انرژیدانلود
 مهندسی نساجی-شیمی نساجی دانلود
مهندسی صنایع دانلود
مهندسی عمران-حمل و نقلدانلود
مهندسی عمران-راه و ترابریدانلود
 مهندسی عمران-ژئوتکنیک دانلود
 مهندسی عمران-سازه دانلود
مهندسی عمران-محیط زیستدانلود
مهندسی کامپیوتر-سخت افزاردانلود
مهندسی کامپیوتر-نرم افزاردانلود
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعیدانلود
مهندسی محیط زیست-اب و فاضلابدانلود
مهندسی محیط زیست-آلودگی هوادانلود
 مهندسی محیط زیست-منابع اب دانلود
 مهندسی محیط زیست-مواد زائد جامد دانلود
 مهندسی برق-مخابرات(سیستم) دانلود
مهندسی برق-مخابرات(میدان)دانلود
مهندسی معدن-استخراجدانلود
مهندسی معدن-اکتشافدانلود
مهندسی معدن-فراوری مواد معدنیدانلود
مهندسی معدن-مکانیک سنگدانلود
مهندسی مکانیک-ارتعاشاتدانلود
 مهندسی مکانیک-مهندسی پزشکی(بیومکانیک) دانلود
 مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی دانلود
مهندسی مکانیک-جامداتدانلود
مهندسی مکانیک-ساخت و تولیددانلود
مهندسی عمران-اب و سازه های هیدرولیکیدانلود
 مهندسی پزشکی-بیوالکتریکدانلود
 مهندسی پزشکی-بیومتریال دانلود
مهندسی پزشکی-بیومکانیکدانلود
مهندسی دریادانلود
مهندسی راه اهندانلود
مهندسی عمران-زلزلهدانلود
مهندسی عمران-سازه های دریاییدانلود
مهندسی شیمیدانلود
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژیدانلود
مهندسی شیمی-پلیمردانلود
مهندسی مواددانلود
مهندسی نفت-مخازندانلود
مهندسی هسته ای-پرتوپزشکیدانلود
مهندسی هسته ای-راکتوردانلود
مهندسی هسته ای-کاربرد پرتوهادانلود
مهندسی هسته ای-گداختدانلود
مهندسی عمران-مدیریت ساختدانلود
مهندسی عمران-مدیریت منابع ابدانلود
مهندسی فناوری نانو-نانو مواددانلود
 مهندسی فناوری نانو-نانوالکترونیک دانلود
 مهندسی نقشه برداری-سیستم اطلاعات جغرافیایی دانلود
 مهندسی نقشه برداری-ژئودزی دانلود
 مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور دانلود
 مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری دانلود
 مهندسی هوافضا-ائرودینامیک دانلود
 مهندسی هوافضا-پیشرانش دانلود
 مهندسی هوافضا-سازه های هوایی دانلود
مهندسی هوافضا-مکانیک پروازدانلود
علوم پایه
اماردانلود
بیوانفورماتیکدانلود
بیوسیستماتیک جانوریدانلود
بیوشیمیدانلود
بیوفیزیکدانلود
زیست شناسی-تکوین جانوریدانلود
ریاضی محضدانلود
ریاضی کابردیدانلود
ریز زیست فناوریدانلود
زمین شناسی اقتصادیدانلود
زمین شناسی مهندسیدانلود
زمین شناسی نفتدانلود
زمین شناسی-اب شناسیدانلود
زمین شناسی-پترولوژیدانلود
زمین شناسی-تکتونیکدانلود
زمین شناسی-چینه و فسیل شناسیدانلود
زمین شناسی-رسوب شناسیدانلود
زمین شناسی-زیست محیطیدانلود
زیست دریادانلود
زیست فناوری میکروبیدانلود
ژنتیک مولکولیدانلود
ژئوفیزیک-الکترومغناطیسدانلود
ژئوفیزیک-زلزله شناسیدانلود
ژئوفیزیک-گرانی سنجیدانلود
ژئوفیزیک-لرزه شناسیدانلود
زیست شناسی-سلولی تکوین گیاهیدانلود
زیست شناسی-سلولی ملکولیدانلود
زیست شناسی-سیستماتیک گیاهیدانلود
شیمی الیدانلود
شیمی تجزیهدانلود
شیمی فیزیکدانلود
شیمی کاربردیدانلود
شیمی معدنیدانلود
علوم شناختیدانلود
علوم کامپیوتردانلود
فوتونیکدانلود
فیتوشیمیدانلود
فیزیکدانلود
فیزیک دریادانلود
فیزیولوژی جانوریدانلود
فیزیولوژی گیاهیدانلود
میکروبیولوژیدانلود
نانوشیمیدانلود
نانوفیزیکدانلود
هواشناسیدانلود
تربیت بدنی
تربیت بدنی (1)دانلود
تربیت بدنی (2)دانلود
تربیت بدنی (3)دانلود
تربیت بدنی (4)دانلود
تربیت بدنی (5)دانلود
دامپزشکی
اناتومی و جنین شناسی مقایسه ای دامپزشکیدانلود
 ایمنی شناسی دانلود
 بافت شناسی مقایسه ای دانلود
 باکتری شناسی دانلود
 بهداشت ابزیان دانلود
 بهداشت مواد غذایی دانلود
 بهداشت و بیماری های طیور دانلود
بیماری داخلی دام کوچکدانلود
بیماری داخلی دام بزرگدانلود
بیماری های تولید مثل دامدانلود
بیوتکنولوژیدانلود
بیوشیمیدانلود
 پاتولوژی دامپزشکی دانلود
 جراحی دامپزشکی دانلود
 رادیولوژی دامپزشکی دانلود
 فارماکولوژی دامپزشکیدانلود
 فیزیولوژی دانلود
 کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دانلود
 ویروس شناسی دانلود
کشاورزی
ابخیزداریدانلود
ابیاری زهکشیدانلود
اصلاح نباتاتدانلود
اصلاح نژاد دامدانلود
اقتصاد جنگلدانلود
اقتصاد کشاورزیدانلود
اکولوژی جنگلدانلود
الودگی محیط زیستدانلود
امایش محیط زیستدانلود
بوم شناسی زراعیدانلود
بیابان زداییدانلود
بیماری شناسیدانلود
بیوتکنولوژی باغبانیدانلود
بیوتکنولوژی کشاورزیدانلود
بیولوژی خاکدانلود
بیولوژی و اناتومی چوبدانلود
پیدایش و رده بندی خاکدانلود
ترویج کشاورزیدانلود
تغذیه دامدانلود
تکثیر و پرورش ابزیاندانلود
تکنولوژی مواد غذاییدانلود
تنوع زیستیدانلود
توسعه روستاییدانلود
تولید و بهره برداریدانلود
حشره شناسی کشاورزیدانلود
زراعتدانلود
سازه های ابیدانلود
سبزی کاریدانلود
شیمی خاکدانلود
شیمی مواد غذاییدانلود
صنایع خمیر و کاغذدانلود
علوم طیوردانلود
علوم علف هرزدانلود
شیلات-عمل اوریدانلود
فراورده چند سازه چوبدانلود
فیزیک خاکدانلود
فیزیولوژی دامدانلود
کشاورزی هسته ایدانلود
گیاهان داروییدانلود
گیاهان زینتیدانلود
مرتعداریدانلود
مکانیزاسیون کشاورزیدانلود
مکانیک بیوسیستمدانلود
مهندسی جنگلدانلود
 مهندسی صنایع غذایی دانلود
 مهندسی منابع اب دانلود
 میکروبیولوژی مواد غذایی دانلود
 میوه کاری دانلود
هواشناسی کشاورزیدانلود
علوم پزشکی
امار زیستیدانلود
اموزش بهداشتدانلود
انگل شناسی پزشکیدانلود
ایمنی شناسی پزشکیدانلود
باکتری شناسی پزشکیدانلود
بهداشت حرفه ایدانلود
بهداشت محیطدانلود
بیوشیمی بالینیدانلود
پرستاریدانلود
 زیست فناوری پزشکی دانلود
 ژنتیک پزشکی دانلود
 علوم تشریحی دانلود
 فیزیک پزشکی دانلود
 فیزیولوژی  دانلود
 قارچ شناسی پزشکی دانلود
 هماتولوژی ازمایشگاهی و بانک خون دانلود
ویروس شناسی پزشکیدانلود
زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی
زبان عربی و استعداد تحصیلی زبان و ادبیات عربدانلود
زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی دامپزشکیدانلود
زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی فنی و مهندسیدانلود
زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی هنر
دانلود
زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی کشاورزی
دانلود
 زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی علوم انسانی دانلود
 زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی علوم پایه 1 دانلود
زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی علوم پایه 2 دانلود
زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی علوم پایه 3 دانلود
زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی علوم پایه 4دانلود
زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی علوم پزشکی 1دانلود
زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی علوم پزشکی 2دانلود
زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی زبان 1دانلود
زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی زبان 2دانلود
زبان المانی و استعداد تحصیلی زبان المانیدانلود
زبان فرانسه و استعداد تحصیلی زبان فرانسهدانلود
زبان روسی و استعداد تحصیلی زبان روسیدانلود
حتماً بخوانید   سوالات آزمون دکتری 1394

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.