کد خبر: 5593

تاریخ انتشار: 3 اردیبهشت ، 1396

سوالات آزمون دکتری 1394

No votes yet. Please wait… گروه علوم انسانی ادیان و عرفان دانلود  تاریخ و تمدن ملل اسلامی  دانلود  علوم قران و حدیث  دانلود  فقه و مبانی حقوق اسلامی  دانلود  حقوق بین المللی عمومی  دانلود  حقوق جزا و جرم شناسی  دانلود  حقوق خصوصی  دانلود  حقوق عمومی  دانلود  آب و هواشناسی  دانلود جغرافیا و برنامه ریزی روستایی […]

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری
گروه علوم انسانی
ادیان و عرفاندانلود
 تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانلود
 علوم قران و حدیث دانلود
 فقه و مبانی حقوق اسلامی دانلود
 حقوق بین المللی عمومی دانلود
 حقوق جزا و جرم شناسی دانلود
 حقوق خصوصی دانلود
 حقوق عمومی دانلود
 آب و هواشناسی دانلود
جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدانلود
 جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانلود
جغرافیای سیاسیدانلود
 ژئومورفولوژی دانلود
اقتصاد نفت و گازدانلود
حقوق نفت و گازدانلود
مدیریت قرارداد بین المللی نفت و گازدانلود
 جمعیت شناسی دانلود
 علوم اجتماعی دانلود
 مددکاری اجتماعی دانلود
 اموزش عالی دانلود
 برنامه ریزی درسی دانلود
 تکنولوژی اموزشی دانلود
 روانشناسی تربیتی دانلود
 روانشناسی و اموزش کودکان استثنائی دانلود
 روانشناسی دانلود
 سنجش و اندازه گیریدانلود
 فلسفه تعلیم و تربیت دانلود
مدیریت اموزشیدانلود
مشاورهدانلود
تاریخ اسلامدانلود
تاریخ ایران بعد از اسلامدانلود
تاریخ ایران قبل از اسلامدانلود
اینده پژوهیدانلود
باستان شناسیدانلود
حسابداریدانلود
 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییدانلود
علم اطلاعات و دانش شناسیدانلود
علوم ارتباطاتدانلود
فقه شافعیدانلود
فلسفهدانلود
کارآفرینیدانلود
کلامدانلود
 مالی دانلود
علوم سیاسیدانلود
محیط زیست برنامه ریزیدانلود
مدرسی معارف اسلامیدانلود
مطالعات زناندانلود
گروه هنر
پژوهش هنر تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنردانلود
شهرسازی-برنامه ریزی طراحی و مدیریتدانلود
مدیریت پروژه و ساخت دانلود
مرمت-مرمت اثار و اشیای فرهنگی و تاریخیدانلود
مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخیدانلود
معماریدانلود
گروه کشاورزی
آبیاری و زه کشیدانلود
اصلاح نباتاتدانلود
اصلاح نژاد دامدانلود
بوم شناسی زراعیدانلود
بیابان زداییدانلود
بیماری شناسی گیاهیدانلود
بیوتکنولوژی کشاورزیدانلود
بیولوژی و اناتومی چوبدانلود
ترویج و اموزش کشاورزیدانلود
تغذیه دامدانلود
تکثیر و پرورش ابزیاندانلود
توسعه کشاورزیدانلود
حشره شناسی کشاورزیدانلود
 زراعت دانلود
 سازه های ابی دانلود
 شیلات-تولید و بهره برداریدانلود
 شیلات-عمل اوری دانلود
صنایع خمیر و کاغذدانلود
علوم باغبانی-بیوتکنولوژیدانلود
سبزی و اصلاح سبزیدانلود
 گیاهان دارویی و اصلاح گیاهان دانلود
گیاهان زینتیدانلود
میوه و اصلاح درختان میوهدانلود
جنگل داری و مسائل اقتصادیدانلود
جنگل شناسیدانلود
مهندسی جنگلدانلود
 بیولوژی و تکنولوژی خاک دانلود
 پیدایش و رده بندیدانلود
 شیمی و حاصلخیزی دانلود
 فیزیک و حفاظت خاک دانلود
 علوم طیوردانلود
علف های هرزدانلود
علوم مرتفعدانلود
 علوم و مهندسی ابخیز داریدانلود
 تکنولوژی مواد غذاییدانلود 
شیمی مواد غذاییدانلود
مواد و طراحی صنایع غذاییدانلود
میکروبیولوژی مواد غذاییدانلود
فراورده چندسازه چوبدانلود
فیزیولوژی دامدانلود
آلودگی های محیط زیستدانلود
 آمایش محیط زیست دانلود
 تنوع زیستی دانلود
 مکانیزاسیون کشاورزی  دانلود
مهندسی اقتصاد کشاورزیدانلود
مهندسی مکانیک بیوسیستمدانلود
مهندسی منابع ابدانلود
هواشناسی کشاورزیدانلود
 مهندسی
 نانو الکتریکدانلود 
نانو مواددانلود
الکترونیکدانلود
 برق-قدرتدانلود
 برق-کنترلدانلود
مخابرات-سیستمدانلود
 مخابرات-میداندانلود
هوش و رباتیکدانلود
صنایعدانلود
حمل و نقلدانلود
 راه و ترابریدانلود
 عمران-زلزلهدانلود
عمران-ژئوتکنیکدانلود
عمران-سازهدانلود
عمران-سازه های دریاییدانلود
عمران-محیط زیستدانلود
 عمران-مدیریت ساخت دانلود
عمران-مدیریت منابع ابدانلود
عمران-سازه های هیدرولیکیدانلود
پزشکی-بیوالکتریکدانلود
پزشکی-بیومتریالدانلود
پزشکی-بیومکانیکدانلود
پلیمر-صنایع پلیمردانلود
پلیمر-صنایع رنگدانلود
مهندسی دریادانلود
راه اهن-ماشین های ریلیدانلود
سیستم های انرژیدانلود
شیمی-بیوتکنولوژیدانلود
شیمی-پلیمردانلود
مهندسی شیمیدانلود
نقشه برداری-ژئودرزیدانلود
نقشه برداری-سنجش از دوردانلود
 نقشه برداری-سیستم اطلاعاتدانلود
 نقشه برداری-فتوگرامتریدانلود 
 مهندسی فناوری اطلاعات دانلود
 کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتر دانلود
 کامپیوتر-نرم افزار  دانلود
 کامپیوتر-هوش مصنوعی دانلود
 محیط زیست-مواد زائد دانلود
محیط زیست- منابع ابدانلود
محیط زیست-آب و فاضلابدانلود
محیط زیست-الودگی هوادانلود
معدن-استخراجدانلود
معدن-اکتشافدانلود
معدن-فراوری مواد معدنیدانلود
معدن-مکانیک سنگدانلود
مکانیک-تبدیل انرژیدانلود
مکانیک-کنترل و ارتعاشاتدانلود
مکانیک-ساخت و تولیددانلود
مکانیک-سازه و بدنهدانلود
مکانیک-طراحی سیستم های دینامیکیدانلود
مکانیک-قوای محرکهدانلود
مکانیک-جامداتدانلود
 مواد و متالوژیدانلود
 نساجی-تکنولوژی نساجیدانلود
 نساجی-الیافدانلود
 نفت-مخازندانلود
 هسته ای-پرتو پزشکیدانلود
هسته ای-راکتوردانلود
 هسته ای-کاربرد پرتوهادانلود
 هسته ای-گداختدانلود
 هوافضا-آئرودینامیکدانلود
هوافضا-جلوبرندگیدانلود
هوافضا-دینامیک پروازدانلود
 هوافضا-سازه دانلود
 زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی 
زبان و استعداد-دامپزشکیدانلود
زبان و استعداد-علوم انسانیدانلود
زبان و استعداد-مهندسیدانلود
زبان و استعداد-کشاورزیدانلود
زبان و استعداد-هنردانلود
زبان و استعداد-علوم پایهدانلود
 زبان انگلیسی-کد رشته 2807تا2810 دانلود
زبان اگلیسی-کد رشته 2801و2811 دانلود
زبان المانی-کد رشته 2806 دانلود
زبان روسی-کد رشته 2805دانلود
زبان عربی-کد رشته 2802دانلود
 زبان فرانسه-کد رشته 2803دانلود
 علوم پایه
آمار دانلود
بیوانفورماتیک دانلود
بیوشیمی دانلود
بیوفیزیک دانلود
ریاضی کاربردیدانلود
ریاضی محضدانلود
ریز زیست فناوریدانلود
زمین شناسی-اب شناسی دانلود
 زمین شناسی-سنگ شناسی رسوبیدانلود
 زمین شناسی-فسیل چینهدانلود
زمین شناسی اقتصادیدانلود
زمین شناسی پترولوژیدانلود
زمین شناسی تکتونیکدانلود
زمین شناسی-زیست محیطیدانلود
زمین شناسی مهندسیدانلود
زیست شناسی-ژنتیک مولکولیدانلود
زیست شناسی-تکوین گیاهیدانلود
زیست شناسی-سلولی مولکولیدانلود
 زیست شناسی-سیستماتیک گیاهیدانلود
 زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی دانلود
زیست شناسی-میکروبیولوژیدانلود
زیست شناسی دریادانلود
زیست فناوری میکروبیدانلود
ژئوفیزیک-الکترومغناطیسدانلود
ژئوفیزیک-زلزله شناسیدانلود
ژئوفیزیک-لرزه شناسیدانلود
شیمی-الیدانلود
شیمی-تجزیهدانلود
شیمی-شیمی فیزیکدانلود
شیمی-کاربردیدانلود
شیمی-معدنیدانلود
بیوسیستماتیک جانوریدانلود
علوم جانوری-تکویندانلود
فیزیولوژی جانوریدانلود
علوم شناختیدانلود
 علوم کامپیوتردانلود
 نانوفیزیکدانلود
 فوتونیکدانلود
فیتوشیمیدانلود
فیزیک دریادانلود
فیزیکدانلود
هواشناسیدانلود
تربیت بدنی
 اسیب شناسی ورزشی دانلود
 بیومکانیک ورزشی دانلود
 رفتار حرکتیدانلود 
 فیزیولوژی ورزشیدانلود
 مدیریت ورزشیدانلود
 گروه زبان
آموزش زبان المانیدانلود
آموزش زبان انگلیسیدانلود
آموزش زبان روسیدانلود
آموزش زبان فرانسهدانلود
ترجمهدانلود
زبان شناسی همگانیدانلود
 ادبیات زبان فرانسهدانلود
زبان و ادبیات انگلیسیدانلود
 زبان و ادبیات عربدانلود
زبان و ادبیات فارسیدانلود
 فرهنگ و زبان های باستانیدانلود
دامپزشکی
اپیدمیولوژیدانلود
اناتومی و جنین شناسی مقایسه ایدانلود
انگل شناسی دامپزشکیدانلود
ایمنی شناسیدانلود
بافت شناسی مقایسه ایدانلود
باکتری شناسیدانلود
بهداشت ابزیاندانلود
بهداشت خوراک دامدانلود
بهداشت موادغذاییدانلود
بهداشت و بیماری های طیوردانلود
بیماری داخلی دام بزرگدانلود
بیماری داخلی دام کوچکدانلود
بیوتکنولوژیدانلود
بیوشیمیدانلود
 پاتالوژی دامپزشکیدانلود
 جراحی دامپزشکیدانلود
فارماکولوژی دامپزشکیدانلود
فیزیولوژیدانلود
 پاتالوی دامپزشکیدانلود
مامائی و بیماری های تولیدمثلدانلود
ویروس شناسیدانلود
حتماً بخوانید   سوالات آزمون دکتری 1393
ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.