کد خبر: 5590

تاریخ انتشار: 3 اردیبهشت ، 1396

سوالات آزمون دکتری 1395

No votes yet. Please wait…  گروه علوم انسانی روانشناسی دانلود الهیات دانلود باستان شناسی دانلود  تربیت بدنی دانلود  حسابداری دانلود  حقوق دانلود  زبان و ادبیات عربی دانلود  زبان و ادبیات فارسی دانلود  علوم اجتماعی و مددکاری دانلود علوم ارتباطات دانلود علوم اقتصادی دانلود علوم تاریخی دانلود علوم تربیتی دانلود علوم جغرافیایی دانلود علوم سیاسی دانلود […]

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری
 گروه علوم انسانی
روانشناسیدانلود
الهیاتدانلود
باستان شناسیدانلود
 تربیت بدنیدانلود
 حسابداریدانلود
 حقوقدانلود
 زبان و ادبیات عربیدانلود
 زبان و ادبیات فارسیدانلود
 علوم اجتماعی و مددکاریدانلود
علوم ارتباطاتدانلود
علوم اقتصادیدانلود
علوم تاریخیدانلود
علوم تربیتیدانلود
علوم جغرافیاییدانلود
علوم سیاسیدانلود
فلسفهدانلود
کتابداریدانلود
محیط زیست برنامه ریزیدانلود
مدیریتدانلود
مشاورهدانلود
گروه  فنی و مهندسی
فناوری نانودانلود
مهندسی پزشکیدانلود
مهندسی پلیمردانلود
مهندسی دریادانلود
سیستم های انرژیدانلود
مهندسی شیمیدانلود
مهندسی صنایعدانلود
مهندسی عمراندانلود
مهندسی کامپیوتردانلود
مهندسی محیط زیستدانلود
مهندسی معدندانلود
مهندسی مکانیکدانلود
مهندسی مواددانلود
مهندسی نساجیدانلود
مهندسی نفتدانلود
مهندسی نقشه برداریدانلود
مهندسی هسته ایدانلود
مهندسی هوافضادانلود
مهندسی برقدانلود
گروه هنر
پژوهش هنردانلود
شهرسازیدانلود
مدیریت پروژهدانلود
مرمت آثاردانلود
مرمت بنادانلود
معماریدانلود
گروه علوم کشاورزی
 اقتصاد توسعه دانلود 
باغبانیدانلود
چوب و جنگلدانلود
زراعت و اصلاحدانلود
شیلاتدانلود
صنایع غذاییدانلود
علوم خاکدانلود
علوم دامیدانلود
گیاه پزشکیدانلود
محیط زیستدانلود
مرتع آبخیز بیاباندانلود
مکانیک بیوسیستمدانلود
 اب و هواشناسیدانلود
عمومی(زبان انگلیسی/استعداد تحصیلی)
 زبان فرانسه و المانیدانلود
 زبان و استعداد پایهدانلود
 زبان و استعداد المانیدانلود
 زبان و استعداد روسیدانلود
 زبان و استعداد باستانیدانلود
 زبان و استعداد عربدانلود
 زبان و استعداد دامپزشکیدانلود
زبان و استعداد فرانسهدانلود
زبان و استعداد زباندانلود
زبان و استعداد انسانیدانلود
زبان و استعداد فنیدانلود
زبان و استعداد کشاورزیدانلود
زبان و استعداد هنردانلود
گروه علوم پایه
 آمار دانلود
 ریاضی دانلود
 ژئوفیزیک دانلود
 شیمی دانلود
 علوم جانوری دانلود
 علوم زمین  دانلود
 علوم سلولی مولکولی دانلود
علوم شناختیدانلود
علوم کامپیوتردانلود
علوم گیاهیدانلود
فیزیکدانلود
هواشناسیدانلود
گروه زبان
زبان آلمانیدانلود
زبان انگلیسیدانلود
زبان روسیدانلود
زبان فرانسهدانلود
زبان های باستانی ایراندانلود
زبان شناسی همگانیدانلود
حتماً بخوانید   دفترچه تجربیات دوران تحصیل دکتری
ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.