کد خبر: 5515

تاریخ بروزرسانی : 1396/03/02

سوالات آزمون دکتری 1396

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

گروه علوم انسانی
 زبان و ادبیات فارسی  دانلود
 جغرافیای سیاسی  دانلود
جغرافیا برنامه ریزی شهری  دانلود
 جغرافیا برنامه ریزی روستایی  دانلود
 ژئومورفولوژی  دانلود
 آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)  دانلود
 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی  دانلود
 زبان و ادبیات عرب  دانلود
علوم اقتصادی   دانلود
اقتصاد نفت و گاز   دانلود
مدیریت ورزشی   دانلود
فیزیولوژی ورزشی   دانلود
آسیب شناسی ورزشی دانلود
رفتار حرکتی دانلود
بیومکانیک ورزشی دانلود
تاریخ اسلام دانلود
تاریخ ایران دوره اسلامی دانلود
تاریخ ایران قبل اسلام دانلود
 علوم اجتماعی دانلود
جمعیت شناسی  دانلود
مددکاری اجتماعی  دانلود
 الهیات-علوم قران و حدیث دانلود
الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی  دانلود
 الهیات-ادیان و عرفان دانلود
الهیات-تاریخ و تمدن اسلامی دانلود
کلام دانلود
فقه شافعی دانلود
فلسفه دانلود
فلسفه منطق دانلود
فلسفه علم دانلود
فلسفه تعلیم و تربیت دانلود
برنامه ریزی درسی دانلود
مدیریت آموزشی دانلود
روانشناسی تربیتی دانلود
تکنولوژی آموزشی دانلود
آموزش عالی دانلود
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانلود
مشاوره دانلود
سنجش و اندازه گیری دانلود
روان شناسی دانلود
علم اطلاعات و دانش شناسی دانلود
 حقوق عمومی  دانلود
 حقوق جزاو جرم شناسی  دانلود
حقوق بین الملل عمومی  دانلود 
حقوق خصوصی  دانلود 
حقوق نفت و گاز دانلود 
 مجموعه علوم سیاسی دانلود 
 مدیریت بازرگانی دانلود 
 مدیریت دولتی دانلود 
 مدیریت صنعتی دانلود 
مدیریت راهبردی و آینده پژوهی  دانلود 
مدیریت  دانلود 
مدیریت فناوری اطلاعات   دانلود 
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز  دانلود  
کارآفرینی  دانلود  
گردشگری  دانلود  
مالی  دانلود  
حسابداری  دانلود  
علوم ارتباطات  دانلود  
باستان شناسی  دانلود  
محیط زیست-برنامه ریزی  دانلود  
مطالعات زنان  دانلود  
مدرسی معارف اسلامی دانلود  
 گروه علوم پایه
 زمین شناسی فسیل و چینه شناسی دانلود  
زمین شناسی نفت  دانلود  
زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی  دانلود  
 زمین شناسی آب شناسی دانلود  
زمین شناسی مهندسی  دانلود  
 زمین شناسی زیست محیطی  دانلود  
زمین شناسی پترولوژی  دانلود  
زمین شناسی اقتصادی دانلود  
 زمین شناسی تکتونیک  دانلود  
شیمی فیزیک   دانلود  
شیمی آلی   دانلود  
شیمی تجزیه   دانلود  
شیمی معدنی   دانلود  
شیمی کاربردی   دانلود  
شیمی پلیمر   دانلود  
فیتوشیمی   دانلود  
هواشناسی   دانلود  
زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی   دانلود  
 زیست شناسی سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی  دانلود  
زیست شناسی سلولی و تکوینی گیاهی   دانلود  
زیست شناسی سلولی و ملکولی   دانلود  
زیست شناسی ژنتیک ملکولی   دانلود  
 زیست شناسی میکروبیولوژی  دانلود  
 علوم جانوری فیزیولوژی جانوری  دانلود  
 علوم جانوری بیوسیستماتیک جانوری  دانلود  
علوم جانوری تکوینی  دانلود  
بیوشیمی   دانلود  
بیوفیزیک  دانلود   
زیست فناوری میکروبی  دانلود   
آمار  دانلود   
ریاضی محض  دانلود   
ریاضی کاربردی  دانلود   
فیزیک دریا  دانلود   
 زیست شناسی دریا دانلود   
علوم و فناوری نانو-نانوفیزیک  دانلود   
فیزیک  دانلود   
فوتونیک  دانلود   
ژئوفیزیک لرزه شناسی  دانلود   
 ژئوفیزیک زلزله شناسی دانلود   
ژئوفیزیک الکترومغناطیس  دانلود   
ژئوفیزیک گرانی سنجی   دانلود   
 علوم و فناوری نانو- نانوشیمی دانلود    
ریز زیست فناوری  دانلود    
بیوانفورماتیک  دانلود    
علوم کامپیوتر  دانلود    
 علوم شناختی دانلود    
 گروه علوم فنی و مهندسی
 مهنسی برق الکترونیک دانلود    
مهندسی برق مخابرات  دانلود    
 مهندسی برق قدرت دانلود 
مهندسی برق کنترل  دانلود 
مهندسی عمران سازه  دانلود 
 مهندسی عمران زلزله دانلود 
مهندسی عمران ژئوتکتونیک دانلود 
مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی دانلود 
مهندسی عمران راه و ترابری دانلود 
مهندسی عمران سواحل ، بنادر وسازه های دریایی دانلود 
 مهندسی عمران مدیریت منابع آب دانلود 
 مهندسی عمران حمل و نقل دانلود 
مهندسی عمران مدیریت ساخت  دانلود 
مهندسی عمران محیط زیست  دانلود 
 مهندسی نقشه برداری ژئودزی دانلود 
 مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری دانلود 
مهندسی نقشه برداری  سنجش از دور دانلود 
مهندسی نقشه برداری سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)  دانلود 
مهندسی مکانیک ساخت و تولید  دانلود 
 مهندسی مکانیک مکانیک جامدات دانلود 
مهندسی مکانیک دینامیک،کنترل و ارتعاشات  دانلود 
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی  دانلود 
 مهندسی دریا  دانلود
 مهندسی هوافضا آئرودینامیک دانلود 
 مهندسی هوافضا جلوبرندگی دانلود 
مهندسی هوافضا سازه های هوایی  دانلود 
مهندسی هوافضا دینامیک پرواز و کنترل  دانلود 
مهندسی معدن اکتشاف  دانلود 
 مهندسی معدن استخراج دانلود 
مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی  دانلود 
مهندسی معدن مکانیک سنگ  دانلود 
مهندسی پلیمر پلیمر  دانلود 
 مهندسی پلیمر رنگ دانلود 
مهندسی محیط زیست منابع آب  دانلود 
 مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب دانلود 
مهندسی محیط زیست مواد زائد و جامد  دانلود 
مهندسی محیط زیست آلودگی هوا  دانلود 
مهندسی پزشکی بیوالکتریک  دانلود 
 مهندسی پزشکی بیومکانیک دانلود 
مهندسی پزشکی بیومتریال  دانلود 
مهندسی صنایع  دانلود 
مهندسی نفت اکتشاف دانلود
مهندسی نفت دانلود
مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم دانلود
مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری دانلود
مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی دانلود
مهندسی کامپیوتر شبکه و رایانش دانلود
مهندسی فناوری اطلاعات دانلود
مهندسی مواد و متالورژی دانلود
مهنسی شیمی دانلود
مهنسی شیمی بیوتکنولوژی دانلود
فناوری نانو نانومواد دانلود
فناوری نانونانوالکتریک دانلود
مهندسی هسته ای کاربرد پرتوها دانلود
مهندسی هسته ای راکتور دانلود
مهندسی هسته ای پرتوپزشکی دانلود
مهندسی هسته ای گداخت دانلود
مهندسی نساجی تکنولوژی نساجی دانلود
مهندسی نساجی شیمی نساجی و علوم الیاف دانلود
مهندسی سیستم های انرژی دانلود
  گروه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 محیط زیست دانلود 
 مهندسی مکانیک بیوسیستم  دانلود 
مکانیزاسیون کشاورزی  دانلود  
علوم و مهندسی باغبانی  دانلود  
علوم و مهندسی صنایع غذایی  دانلود  
مهندسی اقتصاد کشاورزی  دانلود  
فراورده های چندسازه چوب  دانلود  
صنایع خمیر و کاغذ  دانلود  
مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک  دانلود  
مدیریت منابع خاک  دانلود 
علوم دامی  دانلود  
علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی  دانلود  
 علوم و مهندسی آب-سازه های آبی دانلود  
علوم و مهندسی آب-منابع آب دانلود  
علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزی دانلود  
ژنتیک و به نژادی گیاهی دانلود  
زراعت دانلود  
علوم علف های هرز دانلود  
بیوتکنولوژی کشاورزی دانلود  
بوم شناسی زراعی دانلود  
ترویج و آموزش کشاورزی دانلود  
توسعه کشاورزی دانلود  
حشره شناسی کشاورزی دانلود  
بیماری شناسی گیاهی دانلود  
علوم جنگل-جنگلداری و مسائل اقتصادی دانلود  
علوم جنگل-مهندسی جنگل دانلود  
علوم جنگل-جنگل شناسی دانلود  
تکثیر و پرورش آبزیان دانلود  
شیلات-عمل آوری دانلود  
شیلات-تولید و بهره برداری دانلود  
علوم و مهندسی مرتع دانلود  
مدیریت و کنترل بیابان دانلود  
علوم و مهندسی آبخیزداری دانلود  
بیولوژی و آناتومی چوب دانلود  
گروه هنر  
 مدیریت پروژه دانلود  
معماری  دانلود  
شهرسازی  دانلود  
پژوهش هنر  دانلود  
مرمت آثار و اشیای تاریخی  دانلود  
مرمت و احیای ابنیه و بناهی تاریخی  دانلود  
گروه زبان   
 آموزش زبان فرانسه دانلود  
زبان فرانسه-ادبیات  دانلود  
آموزش زبان روسی  دانلود  
آموزش زبان آلمانی  دانلود  
آموزش زبان انگلیسی  دانلود  
زبان و ادبیات انگلیسی  دانلود  
ترجمه   دانلود  
زبان شناسی   دانلود  
فرهنگ و زبان های باستانی  دانلود  
 زبان و استعداد تحصیلی
زبان انگلیسی واستعدادتحصیلی گروه علوم انسانی دانلود
زبان عربی واستعدادتحصیلی گروه علوم انسانی ویژه زبان و ادبیات عربی دانلود
زبان انگلیسی واستعدادتحصیلی گروه علوم پایه دانلود
 زبان انگلیسی واستعدادتحصیلی گروه  فنی و مهندسی دانلود
 زبان انگلیسی واستعدادتحصیلی گروه  کشاورزی و منابع طبیعی  دانلود
زبان انگلیسی واستعدادتحصیلی گروه هنر دانلود
 زبان انگلیسی واستعدادتحصیلی گروه دامپزشکی دانلود
 استعدادتحصیلی رشته زبان آلمانی دانلود
استعدادتحصیلی رشته زبان فرانسه دانلود
 استعدادتحصیلی رشته زبان روسی دانلود
 زبان فرانسه-عمومی و زبان آلمانی-عمومی دانلود
  زبان انگلیسی واستعدادتحصیلی فرهنگ و زبان های باستانی دانلود
 گروه آزمایشی زبان ویژه کدرشته های 2805-2806 -2807-2808  دانلود
ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه