کد خبر: 11240

تاریخ بروزرسانی : 1396/05/24

سیستم های انرژی برق مدرن دانشگاه شهید بهشتی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

 

شبکه های عادی برق در حال انتقال عمده ای از شبکه های توزیع منفعل با انتقال برق دو طرفه به شبکه های توزیع دو طرفه فعال با تولید توزیع شده، بارهای هوشمند مشتری، شارژ وسایل نقلیه الکتریکی، سیستم های ذخیره سازی توزیع شده هستند که انتظار می رود در شبکه هوشمند آینده چارچوب برای تحقق یک سیستم انرژی پایدار، قابل دسترسی، قابل اعتماد و اقتصادی باشد ، یک برنامه جسورانه تحقیق و توسعه در زمینه های مختلف سیستم های برق برق مدرن ایجاد گردد.

حوزه فعالیت :

Microgrids
شبکه هوشمند
گذارهای الکترومغناطیسی در سیستم های قدرت
سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه