کد خبر: 9039

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/15

شرایط بورس دکتری خارج از کشور سال 96

Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

سازمان سنجش شرایط اعزام بورس دکتری خارج از کشور در سال ۹۶ را اعلام کرد.

شرایط اعلام شده به شرح زیر است:

۱- حداقل معدل نمره های دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته به ترتیب ۱۵ و ۱۷ تراز شده و دوره های کارشناسی ارشد پیوسته و یا دکتری حرفه ای ۱۷ تراز شده.

۲- حداکثر سن داوطلب در زمان تقاضا ۳۰ سال.

شرایط پذیرش و اعزام

۱- شرکت در آزمون دکتری سال ۱۳۹۶ و کسب حدنصاب اعلام شده توسط دانشگاه / مؤسسه پذیرنده بورسیه.

۲- انجام مصاحبه علمی

۳- اعلام نتیجه بعد از مصاحبه علمی

۴- بررسی توسط شورای مرکزی بورس

۵- دانشگاه / مؤسسه پذیرنده بورسیه فرایند جذب افراد را انجام و صورت جلسه را اعلام میکند

۶- رشته گرایش و کشور مورد اعزام به تشخیص دانشگاه دارای سهمیه و هماهنگی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خواهد بود.

7-  قبول شدگان باید تا تاریخ 31 شهریور سبت به اخذ حد نصاب نمره زبان، پذیرش از دانشگاه مورد تایید دانشگاه دارای سهمیه و اداره کل بورس و اعزام دانشجویان، سپردن وثیقه به دانشگاه یاد شده، دریافت ویزا و سایر موارد اعزام اقدام کنند

8- پذیرش از دانشگاه خارج، انتخاب استاد راهنمای خارج، موضوع رساله دکتری و استاد ناظر داخلی بعد از تأیید دانشگاه دارای سهمیه و با هماهنگی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان انجام می شود.

9- میزان وثیقه با توجه به کشور محل تحصیل و براساس مصوبات شورای مرکزی بورس تعیین می گردد.

 www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 1 vote.
Please wait...
ارسال دیدگاه