کد خبر: 9629

تاریخ بروزرسانی : 1396/04/18

شرح جزییات آیین نامه دکتری

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

دارا بودن مدرک رسمی پایان دوره كارشناسی ارشد مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشكی، داشتن صلاحیت علمی و عمومی ورود به موسسه طبق ضوابط، و احراز توانایی در زبان خارجی طبق شیوه نامه مصوب مؤسسه از شرایط ورود به دوره دكتری تخصصی است.
براساس این آیین نامه، تعداد واحدهای تحصیلی دوره دكتری تحصصی ۳۶ واحد است كه ۱۲ تا ۱۸ واحد آن آموزشی و ۱۸ تا ۲۴ واحد پژوهشی است و دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی حداقل ۶ و حداكثر ۱۰ واحد درسی  را انتخاب كند
مدت تحصیل در دوره دكتری تخصصی حداقل ۶ نیمسال و حداكثر هشت نیمسال است و هر نیمسال هجده هفته شامل ۱۶ هفده هفته آموزش و ۲ هفته ارزشیابی است.
نحوه احراز صلاحیت علمی وتوانایی در زبان خارجی براساس آيين نامه آزمون هاي نيمه متمرکز ورودي دکتري مصوب وزارت تعيين مي شود.«وزارت» وموسسه به تناسب وظایف خود ،شيوه نامه هاي نظارت براجرای دوره دکتری را تنظیم و بر نحوه اجرای این آیین نامه شيوه نامه هاي اجرای آن نظارت می کنند.

سامانه مشاوره تخصصی ازمون دکتری www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه