کد خبر: 13807

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/25

ظرفیت پذیرش دکتری حرفه ای پزشکی ثابت ماند

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

به گزارش معاون پژوهشی phdphd، دکتر باقر لاریجانی درباره تغییرات ظرفیت پذیرش در رشته های علوم پزشکی به ویژه سه رشته پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی بیان کرد: ظرفیت تغییری نداشته است و همانند سال گذشته خواهد بود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: در واقع نسبت به گذشته افزایش یا کاهش محسوسی در ظرفیت های پذیرش دانشگاه های علوم پزشکی نداشته ایم.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه