کد خبر: 10389

تاریخ بروزرسانی : 1396/05/14

عدم تغییر شهریه دکتری 96 دانشگاه پیام نور

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

فیضل حسنی معاون اداری مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: در حال حاضر 700 هزار دانشجوی فعال و غیرفعال در دانشگاه های پیام نور تحصیل می کنند.

حسنی درباره سطح علمی دانشگاه پیام نور در میان سایر دانشگاه ها گفت: این دانشگاه مقام نخست در اموزش و مقام دهم در پژوهش را کسب کرده است.

معاون اداری مالی و عمرانی دانشگاه پیام نور نیز درباره افزایش شهریه ها در دانشگاه پیام نور بیان کرد: شهریه ها در نیمسال تحصیلی گذشته برای دوره دکتری افزایش نداشته و سال آتی نیز افزایش نخواهد داشت. 

معاون اداری مالی عمرانی دانشگاه پیام نور افزود: 500 مرکز پیام نور در 31 استان فعال است و 70 نمایندگی در خارج کشور راه اندازی شده است.

وی افزود: 4 هزار عضو هیئت علمی و 10 هزار کارمند در مراکز دانشگاهی پیام نور مشغول فعالیت هستند.

www.phdphd.org

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه