کد خبر: 8662

تاریخ بروزرسانی : 1396/07/04

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع دکتري سال 1396 دانشگاه کاشان

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

شرایط پذیرش:
1- متقاضی باید دانش آموخته و یا دانشجوي نیمسال آخر مقطع کارشناسی ارشد باشد (دفاع تا 31 شهریور 96)
2- داشتن معدل و یا معدل همتراز شده 16 و بالاتر در مقطع کارشناسی
3- داشتن معدل و یا معدل همتراز شده 17 و بالاتر در مقطع کارشناسی ارشد (بدون احتساب نمره پایان نامه)
4-  کسب حداقل 60 امتیاز از فعالیتهاي آموزشی، پژوهشی و مصاحبه 
تذکرات مهم:
اول :پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتري، مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و مقررات دانشگاه پساز ارزیابی و امتیازدهی به فعالیتها و سوابق داوطلبان و انجام مصاحبه صورت می پذیرد. بدیهی است ارسال مدارك، هیچ گونه حقی براي دواطلب ایجاد نخواهد کرد.
دوم : مدارك ارسالی و وجه واریزي داوطلبان به هیچ وجه مسترد نمی گردد.
سوم : زمان و مکان مرحله مصاحبه مربوط به پذیرش بدون آزمون در دوره دکتري از طریق سایت دانشگاه کاشان بهمتعاقبآ به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. www.kashanu.ac.ir
چهارم :  زمان تقریبی اعلام نتایج اولیه پذیرش، نیمه دوم تیرماه 95 و فقط از طریق سایت دانشگاه کاشان اعلام خواهد شد.
پنجم :  داوطلبانی که مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی را با موفقیت به اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته شدگان دانشگاه کاشان قرار گیرند.
ششم :  پذیرفته شدگان نهایی در زمان ثبت نام متعهد به کسب حداقل 50 % نمره 
هفتم : پذیرفته شدگان نهایی مجاز به تغییر رشته یا محل تحصیل نخواهند بود.
هشتم : دانشجویانی که از طریق این تسهیلات در دانشگاه کاشان پذیرفته شوند درصورتی که پس از ثبت نام از تحصیل منصرف شوند ملزم به پرداخت هزینه آموزش رایگان خواهند بود.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه