کد خبر: 9585

تاریخ بروزرسانی : 1396/10/29

مراحل انتخاب موضوع رساله دکتری

Rating: 5.0. From 2 votes.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 

انتخاب موضوع پایان نامه یکی از چالش های اصلی دانشجویان مقطع دکتری است. شیوه انتخاب موضوع پایان نامه به شرح زیر است:

 مرحله اول: ملاحظات و نکات اولیه انتخاب موضوع پایان نامه

 • مطالعه کلی در برخی زمینه های مورد علاقه و مهم
 • جستجو در برخی پایگاه های“research topics”  و یا “research priorities” و یا ” issues for research ”  (سایر)
 • مطالعه “پیشنهادهایی برای پژوهش های بیشتر” در فصل آخر پایان نامه ها برای آگاهی از موضوع های بالقوه مناسب
 • صرف زمان بیشتر و مطالعه دقیق تر درباره موضوع های مطرح شده
 • مشورت با استادان و سایر دانشجویان آگاه

مرحله دوم: بررسی و تحلیل نکات مورد توجه در انتخاب موضوع

 • علاقه مند بودن به موضوع
 • در نظر گرفتن توانایی ها و امکانات فردی مثلاً قدرت تجزیه و تحلیل، توانایی تحلیل آماری، توانایی برقراری ارتباط با جامعه ی مورد تحقیق، و…
 • جدید بودن موضوع
 • ارزشمند بودن موضوع
 • امکان عملی اجرای پژوهش

مرحله سوم: تصمیم گیری کلی

 • تدوین یک فهرست از موضوع های مناسب با در نظر گرفتن معیارهای مرحله دوم
 • بررسی مجدد تک تک موضوع ها با نگاه منطقی و واقع بینانه
 • حذف برخی از موضوع ها که امکان رسیدن به نتیجه مطلوب در آنها دشوار است
 • انتخاب حداکثر دو یا سه موضوع مناسب برای تحقیق
 • بررسی هر یک از موضوع ها به لحاظ وجود منابع اطلاعاتی و وجود استاد راهنما
 • مشورت با اساتید درباره موضوع های پیشنهادی و مسائل مرتبط با آنها
 • گرفتن تائید اولیه از یک یا دو استاد در مورد مناسب بودن یکی از موضوع ها

اطلاعات تکمیلی در حوزه رساله دکتری

مرحله چهارم:  محدودکردن دامنه موضوع

 • مطالعه متون علمی برای پی بردن به فضاهای خالی برای تحقیق در آن موضوع
 • بیان موضوع محدود شده در قالب عبارت (عنوان پایان نامه)
 • مشورت مجدد با استادان مربوطه در مورد عنوان پایان نامه
 • تائید موضوع نهایی پس از انجام اصلاحات لازم در عنوان
 • مطالعه مجدد متون علمی برای یافتن و تدوین مسئله پژوهش
 • نوشتن سؤالها و یا فرضیه های مناسب برای تحقیق
 • مشورت با استادان مربوطه و تائید مسئله ها و یا فرضیه ها

مرحله پنجم: انجام سایر گامهای پژوهش

 • مشخص کردن روش تحقیق
 • مشخص کردن جامعه پژوهش
 • مشخص کردن شیوه نمونه گیری
 • مشخص کردن ابزار گردآوری اطلاعات
 • در صورتی که از پرسشنامه استفاده می شود تعیین چگونگی پیدا کردن روایی و اعتبار آن
 • مشخص کردن روش آماری و آزمون های مورد استفاده
 • اجرای مراحل عملی کار
 • تدوین گزارش تحقیق
 • تدوین نتایج همراه با تجزیه و تحلیل نهایی آن ها
 • تدوین محدودیت ها و مشکلات تحقیق
 • ارائه پیشنهادها برای پژوهش های آتی

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 5.0. From 2 votes.
Please wait...
ارسال دیدگاه