کد خبر: 18692

تاریخ بروزرسانی : 1396/08/29

مراحل پذیرش و چاپ مقالات علمی

Rating: 3.7. From 3 votes.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

پذیرش و چاپ مقالات علمی

برای پذیرش و چاپ مقالات علمی در مرحله اول باید موضوع مقاله انتخاب شده و نگارش ان صورت پذیرد . بعد از نگارش مقاله ترجمه تخصصی برای ژورنال های خارجی باید انجام شود .

بعد از مرحله ترجمه کار ویرایش تخصصی روی مقاله انجام می شود بعد از این کار مقاله به فرمت مجله درامده البته طبق توضیحات مجله مورد نظر و سپس مقاله به مجله ارسال شده و هزینه ها واریز شده و پیگیری ها از طریق سایت مجله صورت می پذیرد .

ترجمه مقاله بخش مهمی از مقاله می باشد پس در نتیجه این بخش باید توسط متخصصین ترجمه انجام گیرد . در عین تخصصی بودن ترجمه کار ترجمه باید روان و قابل فهم برای خوانندگان مقاله باشد .

در زمینه بخش ویرایش تخصصی مقاله نیز بهتر است اگر مقاله به ژورنال های معتبر ارسال می شود این ویرایش قبل از ارسال مقاله انجام گیرد . برای ارسال مقاله به مجله نیز باید بر اساس توضیحات مجله مقاله به فرمت مجله مورد نظر درامده و بعد از ان ارسال انجام گیرد .

برای اطلاعات تکمیلی میتوانید افزایش شانس چاپ مقالات در مجلات علمی را کلیک کنید.

www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
Rating: 3.7. From 3 votes.
Please wait...
ارسال دیدگاه