کد خبر: 10282

تاریخ بروزرسانی : 1396/06/11

مرجع تکمیلی نشریه اکوفیتوشیمی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

 از دیر باز گیاهان دارویی و فراورده های شیمیایی و طبیعی  مستخرج از آن نقش کلیدی را در پیشگیری و درمان بیماریهای بشر داشته است و از آنجاییکه کمیت و کیفیت مواد موثره دارویی در گیاهان کاملا متاثر از عولمل اکولوژیکی و اقلیمی هر منطقه میباشد.

این نشریه در جلسه کمیسیون مورخ 1392/12/21 با اعطای اعتبار علمی پژوهشی  از شماره اول بهار 1392 تا کنون  به نشریه “اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی “با صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و با همکاری انجمن گیاهان دارویی  ایران با رتبه A معرفی شده است.بررسی و انتشار آخرین یافته ها ی علمی تحقیقاتی در خصوص بررسیهای میدانی و اکولوژیکی گیاهان دارویی ، تحقیقات فیتوشیمیایی و بررسی تغییرات کمی و کیفی مواد موثره گیاهان متاثر از تغییرات اکولوژیکی و در نهایت چگونگی اثر آن عوامل بر عملکرد دارویی گیاهان از مهمترین اهداف این نشریه می باشد و در نهایت کمک به توسعه و اعتلای دانش و فراهم نمودن زمینه مناسب تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی که از هداف اصلی انتشار این مجله می باشد.

 www.phdphd.org

ویژه داوطلبان آزمون دکتریویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه