کد خبر: 24457

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/25

معرفی جامع و تخصصی رشته جمعیت شناسی

No votes yet.
Please wait...
کانال تلگرام آزمون دکتری

معرفی جامع و تخصصی رشته های کنکور دکتری

معرفی رشته جمعیت شناسی

رشته جمعیت شناسی در گروه علوم انسانی قرار گرفته است.

جمعیت شناسی با حجم جمعیت و ترکیب و توزیع جمعیت سروکار دارد. این دانش به بررسی باروری، مرگ ومیر و مهاجرت می‌پردازد. بخش‌هایی از این دانش که امروزه اهمیت بسیاری یافته‌اند عبارتند از انفجار جمعیت، رابطهٔ بین جمعیت و توسعهٔ اقتصادی، اثر تنظیم خانواده، تراکم شهرها، مهاجرت‌های غیرقانونی و …

مطابق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور ، کلیه داوطلبان فارغ التحصیل رشته های مجموعه علوم اجتماعی، تبلیغ و ارتباطات اجتماعی، فلسفه علوم اجتماعی، مطالعات زنان، مطالعات فرهنگی و رسانه، پژوهش علوم اجتماعی، برنامه ریزی و سیاستگذاری منطقه ای، مدیریت خدمات اجتماعی، برنامه ریزی شهری، حقوق ارتباطات، علوم ارتباطات اجتماعی، مددکاری اجتماعی و ایرانشناسی میتوانند در کنکور دکتری جمعیت شناسی شرکت نمایند.

 

آینده شغلی و بازار کار رشته جمعیت شناسی

جمعیت‌شناسی یا دموگرافی بخشی از علوم اجتماعی است و مطالعه علمی جمعیت های بزرگ در حال تغییر انسانی است.

جمعیت شناسی با حجم جمعیت و ترکیب و توزیع جمعیت سروکار دارد.

این دانش به بررسی باروری ، مرگ ومیر و مهاجرت می پردازد.(برای خواندن ادامه مطلب برای بازار کار رشته جمعیت شناسی کلیک کنید).

 

دروس امتحانی رشته جمعیت شناسی

دروس عمومی :

1.زبان انگلیسی

2.استعداد تحصیلی

دروس تخصصی:

1.روش های مقدماتی تحلیل جمعیت

2.روش تحقیق

3.آمار

4.باروری و مرگ میر

 

برای دریافت سرفصل های رشته جمعیت شناسی  (مصوب وزارت علوم )کلیک کنید.


منابع پیشنهادی رشته جمعیت شناسی

دروس عمومی:

‏‫ استعداد تحصیلی / هادی مسیح خواه

زبان عمومی (کلیه رشته‌ها و گرایش‌ها): ویژه آزمون دکتری / محمد مغاری اصفهانی

زبان عمومی دکتری زیر ذره بین / الناز یوسف زاده

دروس تخصصی:

روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت/ تالیف مسعود صفائی‌پور

روش‌ه‍ای‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ب‍اروری‌ و م‍رگ‌ و م‍ی‍ر)/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ن‌ س‍رای‍ی‌

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ( نظری – عملی) / ارل ببی ؛ ترجمه رضا فاضل.

مق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظن‍ی‍ا

آم‍ار و ک‍ارب‍رد آن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌/ ع‍ادل‌ آذر، م‍ن‍ص‍ور م‍وم‍ن‍ی‌

 

 

www.phdphd.org

 

 

ویژه داوطلبان آزمون دکتری
No votes yet.
Please wait...
ارسال دیدگاه